Wij zijn werkgroep WilbertoordVooruit

WilbertoordVooruit is een werkgroep die in opdracht van Vereniging Wilbertoord een bruisend dorpshart wil realiseren op de plek van de kerk en kerkplein. Dit met draagvlak van onze inwoners. Met ondersteuning van de gemeente willen we een herbestemming realiseren
in de vorm van een multifunctionele accommodatie met o.a. kinderopvang en liefst met basisschool.
Doel is:
Ertoe bijdragen dat het ook in de toekomst fijn is om in ons dorp te leven en te zijn!

Wij zijn van en voor Wilbertoord, onder dit mailadres is het mogelijk om vragen en tips te sturen.   wilbertoordvooruit@gmail.com

Commissie Wilbertoord Vooruit

Voorzitter

Harry Habets

Commissie lid

Valerie Aben

Commissie lid

Moniek Bens

Commissie lid

Giel Bongers

Commissie lid

Harrie Cillessen

Commissie lid

Els Jacops

Commissie lid

Rob van de Linden

Commissie lid

Tom van Lith

Commissie lid

Kees Lucassen

Commissie lid

Hans van Reijmersdal

Contactgegevens