Actuele mededelingen

Deze informatie is voor jou !

Scrol naar onder voor alle informatie

29 maart

Uitnodiging voor de senioren van Wilbertoord

WilbertoordVooruit heeft al enkele avonden georganiseerd om inwoners van ons dorp bij te praten over de laatste ontwikkelingen omtrent de MFA met gymzaal en inpasbaar IKC.

Op dinsdag 16 april worden de senioren van Wilbertoord hiervoor uitgenodigd.

Namens WilbertoordVooruit zal Harry Habets het uitgewerkte schetsplan verder toelichten, zodat ook u op de hoogte bent van de laatste ontwerpen en plannen.

Locatie: Gemeenschapshuis de Wilg.

Tijdstip: 10.00u tot 11.00u

9 februari

 • We willen iedereen bedanken die aanwezig was bij de presentatie van het schetsontwerp MFA en inpasbaar IKC  op 6 feb. j.l.
  Voor degene die niet in de gelegenheid was om te komen is de presentatie geplaatst  onder de tab verslagen en teksten.
29 januari 2024

Gesprek in De Neije Krant Podcast rond status dorpsplan Wilbertoord Vooruit

Dinsdag 6 februari is er in de Wilg in Wilbertoord een informatieavond rond het dorpsplan Wilbertoord Vooruit. Dit om 18.30 uur voor alle omwonenden en om 20.00 uur voor alle andere betrokkenen en belangstellenden.

In dit dorpsplan is het de bedoeling uiteindelijk zowel het gemeenschapshuis, de gymzaal als de basisschool samen te brengen in 1 multifunctionele accommodatie op de locatie van het huidige kerkgebouw. Om meer te horen over het hoe, wat en waarom van dit dorpsplan ging Corné Kremers van De neije Krant met Harry Habets en Hans van Reijmersdal van de werkgroep Wilbertoord Vooruit in gesprek. In dit gesprek wordt duidelijk dat de komende informatiebijeenkomst een belangrijk moment is om hierna een volgende stap te kunnen zetten in de realisatie van dit dorpsplan.

Beluister dit gesprek via De Neije Krant Podcast. Deze is te vinden bij alle bekende podcastproviders en apps, maar ook in de rubriek Podcast op www.inmill.nl. Techniek van deze opname was in handen van Thijs van den Heuvel.

3 januari 2024

 • De werkgroep WilbertoordVooruit is benieuwd wat jullie als inwoners van Wilbertoord vinden van het aangepaste conceptplan en inrichting van het terrein van het toekomstig MFA met inpasbaar IKC. Wees welkom om naar de presentatie van dit plan te komen op dinsdag 6 februari 2024, aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Wilg.

19 december 2023

 • We hebben weer gesproken met afgevaardigden van de school, de gemeente, de Wilg en de locatieraad samen met de architect. Door alle input zijn we weer een stapje verder gekomen in het proces om te komen tot een MFA met inpasbaar IKC.

 • Na alle gesprekken komt er op dinsdag 6 februari 2024 om 20.00u een presentatie over de conceptplannen van ons nieuwe dorpshart.

     U bent welkom!

5 december 2023

 • N.a.v. van de input zijn er allerlei gesprekken met de architect en o.a. gemeente en andere belanghebbenden.

 • We maken gebruik van de deskundigheid van onze dorpsbewoners die enthousiast hun steentje bijdragen op het gebied van financiën zoals we voorheen ook bij het stukje vormgeving hebben gehad.

29 november 2023

 • De informatieavond voor omwonenden en toekomstige gebruikers werd druk bezocht.

 • Er werd meegedacht, opgemerkt en kritische feedback gegeven, precies waar de avond voor bedoeld was.

 • Wij als werkgroep gaan i.s.m. de architect aan de slag om alle gekregen feedback te verwerken in een concreter schetsplan.

 • Wilt u meer weten kijk onder tabblad verslagen.

21 november 2023

 • Door architecten bureau de Loods is een eerste aanzet gemaakt voor een PvE ( Programma van Eisen), hier kijken wij momenteel als werkgroep kritisch naar.

 • Ook is er door hen een zgn. “Vlekkenplan” gemaakt, dit is een eerste opzet/ indeling van verschillende ruimtes die tezamen de MFA zullen vormen.

15 november 2023

 • Op 28 november van 19.00u tot 20.00u zijn alle omwonenden van de kerk en kerkplein via een brief uitgenodigd om met de architect en werkgroep WilbertoordVooruit van gedachten te wisselen over de toekomstige MFA.

 • Ook worden alle verenigingen uitgenodigd om op 28 november mee te kijken en te denken over de invulling van de toekomstige MFA  i.s.m. de architect en WilbertoordVooruit. . Tijdstip van 20.00u tot 21.30u in de Wilg.

8 november 2023

 • De keuze is bepaald! 

    Als werkgroep WV hebben we gekozen om met architectenbureau de Loods uit Aarle-Rixtel onze plannen verder uit te werken.

30 oktober 2023

 • Wethouder Willy Hendriks (accommodatiebeleid in LvC) was 30 oktober hier om persoonlijk te horen wat wij van plan zijn met Kerk en kerkplein. Ze heeft de Wilg en de Kerk uitgebreid bezichtigd en een blik geworpen op D’N Turf en De Klimop.
  Ze hoopt dat wij het huidige tempo vast kunnen houden. Het was een erg nuttig bezoek

27 oktober 2023

 • We zijn bezig met de keuze van een architect voor het schetsontwerp van de MFA/ IKC evt. met school.

 • Als werkgroep WV zijn we begonnen om een programma van eisen op te stellen om de architect duidelijkheid te verschaffen waar wij als WV aan denken dit n.a.v. de avond met de dorpsbewoners.