Zonnepark in Vianen

Bouke en Aart zonnepark Vianen

Aan de Hapsebaan in Vianen wordt een zonnepark ingericht. Een eerste gedeelte is al in werking. Eind mei van dit jaar kan hier jaarlijks stroom worden geleverd voor zo’n 3.200 huishoudens. Op dit terrein werden voorheen varkens gehouden. De gehele oppervlakte aan bedrijfsgebouwen is gesloopt en hiervoor in de plaats komen de zonnepanelen.

Verduurzaming van energie is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Land van Cuijk. Wethouder energie- en warmtetransitie Bouke de Bruin: “We hebben ambitieuze doelen gesteld op het gebied van duurzame energie en zo’n initiatief dragen we uiteraard een warm hart toe. En daarbij is het heel waardevol dat er in de buurt goed draagvlak voor dit project is”.

Voor de aanleg van een zonnepark gelden een aantal voorwaarden zoals het integreren in het bestaande landschap en ecologische meerwaarde creëren door vergroting van de biodiversiteit in bomen, struweel en kruiden. Initiatiefnemer Aart Uittenbogaard: “Biodiversiteit vind ik sowieso heel belangrijk, dus daar gaan we graag mee aan de slag. Zo komen er om het terrein struwelen waar vogels kunnen broeden en schuilen. Ook komen er dassenpoortjes en leggen we een wildebijenstrook aan”.