Wij zetten ons nóg meer in voor de bijen

Bijenstrategie 2023

Sinds deze maand werken wij als gemeente samen met de Nationale Bijenstrategie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het doel van dit plan is om het aantal bijen te vergroten en hun leefomgeving te verbeteren. Door deel te nemen aan dit landelijke plan, willen wij helpen om verschillende planten en dieren te beschermen.

Waarom zijn bijen zo belangrijk?

Bijen helpen ons om eten te hebben. Ze doen dat door bloemen te bezoeken en stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen. Hierdoor kunnen planten nieuwe zaden maken en groeien. Dat is goed voor fruit, groenten en noten die mensen en dieren eten. Zonder bijen zouden we minder lekker en gezond voedsel hebben.

Wat gaan wij als gemeente doen met de strategie?

We gaan proberen plekken te maken waar bijen graag zijn. Dat betekent dat we meer groene gebieden in de wijken willen maken, bloemen willen planten die gunstig zijn voor bijen, en mensen willen informeren over waarom bijen belangrijk zijn voor de natuur en de groei van voedsel.

Wat gebeurt er nu al voor de bijen?

We zetten ons al een tijdje in om de bijen te ondersteunen. Elk jaar geven wij gratis zakjes met bloemzaad aan mensen, zodat ze bloemen kunnen laten groeien die gunstig zijn voor bijen.

Ook voert de Wageningen University & Research onderzoek voor ons uit. Ze bekijken insecten, zoals bijen, die helpen bij het bestuiven van planten. Ze observeren deze insecten langs wegen en bij water. De resultaten van hun onderzoek helpen ons maatregelen te nemen om deze insecten te ondersteunen.

Daarnaast zijn we lid van twee groepen die zich bezighouden met leren over en hulp bieden aan bijen en andere dieren die belangrijk zijn voor de natuur, namelijk het kennisimpuls bestuivers en Deltaplan Biodiversiteitsherstel.