Tegemoetkoming energiekosten voor stichtingen en verenigingen

Geldzorgen 2022

Stichtingen en verenigingen voor binnensport, buitensport, jeugd en gemeenschapshuizen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Zij staan onder financiële druk door de gestegen energieprijzen. Zij kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor de energiekosten.

Hoogte vergoeding

Verenigingen en stichtingen die in 2022 een variabel contract bij een energieleverancier hebben, komen in aanmerking voor de vergoeding. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het meest recente jaarverbruik zoals op de jaarnota staat. Er wordt gerekend met het verschil tussen het energieplafond van de rijksoverheid en de energieprijs op peildatum 3 oktober 2022.

Nieuwe situatie in 2023

Naar verwachting komen verenigingen en stichtingen die in 2023 een nieuw contract moeten afsluiten, ook in de problemen. De situatie wordt in 2023 dan ook opnieuw bekeken door het college. Er wordt ook bekeken of de rijksoverheid maatregelen neemt en daarmee wordt rekening gehouden.

Meer informatie

Stichtingen en verenigingen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de vergoeding. Vervolgens kunnen zij de vergoeding aanvragen via de website van de gemeente.

Komt jouw stichting of vereniging in aanmerking voor een vergoeding? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Arno van Haren van het Team Beleid Sociaal Domein via arno.vanharen@landvancuijk.nl of via 0485 854 000.