’t Kavelt in Mill

projectgbied 't Kavelt 2022

Bouwrijp maken fase 1

Op maandag 24 januari is gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor het woningbouwplan ’t Kavelt/Molenheide Buiten fase 1. Het plan ligt globaal tussen de Wanroijseweg, de Van Bogaardweg en grenzend aan de bospercelen van het Natuurgebied Molenheide.

Werkzaamheden bouwrijp maken

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit grondwerk, de aanleg van riolering (vuilwater en hemelwater), het maken van een aansluiting op de Wanroijseweg, het aanbrengen van bouwwegen en de aanleg van een wadi. De werkzaamheden duren tot half april 2022. Ook worden er in de periode april-mei 2022 door de diverse nutsbedrijven kabels en leidingen aangelegd. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de bouw van woningen. Zoals het er nu uitziet start deze woningbouw in de tweede helft van 2022.

Informatie

Aannemersbedrijf Gebr. Van Venrooij BV uit Weurt voert de werkzaamheden uit. Omwonenden zijn per brief door de aannemer op de hoogte gesteld. Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met Tiemen Bronsema, Projectleider Openbare Ruimte van de gemeente Land van Cuijk. Mail: tiemen.bronsema@landvancuijk.nl

Meer weten over het woningbouwplan Molenheide Buiten? Kijk dan op www.molenheidebuiten.nl