Samen bouwen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk

Logo_gemeentelandvancuijk2020

Met 33 kernen wordt de nieuwe gemeente Land van Cuijk één van de grootste gemeenten van Noord-Brabant. Om te zorgen dat de nieuwe gemeente toch dichtbij inwoners en ondernemers blijft staan, wordt er gewerkt aan kernendemocratie. Daar wordt dit jaar al mee begonnen.

Stap 1; KernenCV

Als eerste stap wordt er samen met de kernen gewerkt aan een Curriculum Vitae; het KernenCV. Met dit KernenCV presenteren de dorpen en wijken zich aan de nieuwe gemeente en nieuwe gemeenteraad. Voor het opstellen van dit KernenCV is er per dorp of wijk een Bouwteam actief. Een bouwteam bestaat uit 5 tot 16 inwoners/ondernemers en is/wordt samengesteld door de wijk- of dorpsraad. In sommige kernen is het bouwteam al van start gegaan zoals Vianen, Mill, Groeningen, Overloon, Linden, Cuijk Centrum, Rijkevoort en Katwijk. In het KernenCV komt te staan wat de wijk of het dorp kenmerkt, waar de komende jaren extra aandacht voor nodig is en hoe de kern wil samenwerken met de gemeente. Alle KernenCV’s vormen de basis voor kernendemocratie.

Ook u kunt reageren

Belangrijk is dat uiteindelijk niet alleen de bouwteams achter het te maken KernenCV staan, maar natuurlijk ook de overige inwoners. Daarom wordt ervoor gekozen om de schetsen van het KernenCV, wanneer deze klaar zijn, online voor te leggen aan alle inwoners van de kernen die dat leuk of interessant vinden. Dat gaan we de komende maanden doen via het participatieplatform www.onslandvancuijk.nl

Waarom is kernendemocratie zo belangrijk?

Bij kleinere gemeenten zijn er vaak korte lijnen tussen inwoners, verenigingen, bedrijven, wijk- en dorpsraden en de gemeente, bij een gemeente met 33 kernen wordt dat iets lastiger. Met ‘kernendemocratie’ willen we in samenspraak met de dorpen duidelijkheid scheppen over de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners.

Doel is de leefbaarheid in de dorpen te behouden of te verbeteren. Daarbij moeten we ook goed nadenken over wat inwoners eventueel zelf kunnen doen, wat de rol hierin is van de dorpsraden en wat dat voor de gemeente betekent. Uiteindelijk moet er een duidelijke beleid komen van hoe we dit met elkaar gaan organiseren.

In bijgevoegd filmpje wordt alles nog eens uitgelegd. Klik hier