Project Wilbertoord II

De nieuwe Woon(zorg)visie van Land van Cuijk is in ontwikkeling.


“Met deze visie wordt toegewerkt naar een situatie waar jong en oud een huis kunnen vinden dat bij ze past en ze kunnen betalen”


• Inspelen op lokale woningbehoefte en bouwen om de druk van buiten de gemeente ook
  op te vangen.
• toevoegen van betaalbare woningen voor starters en mensen die willen huren
• gezonde doorstroom op de woning markt
• meer mensen die een vorm van ondersteuning of zorg nodig hebben
• o.a. inzetten op gemeenschapszin en levensloopbestendige woningen
• leefbaar betekent ook duurzaam: groene buurten, hitte- en wateroverlast verminderen en bijv. fijn geïsoleerde woningen.