Openbare informatie- en discussieavond rond sluiting Merletcollege in Mill

Merlet mill 2022

De Dorpsraad Mill organiseert op maandagavond 14 november een openbare informatie- en discussieavond rond de voorgenomen sluiting van het Merletcollege in Mill. De Dorpsraad Mill vindt het belangrijk dat iedereen weet van het hoe, wie, wat en waarom en wil graag ieders mening, standpunten en mogelijke alternatieven horen.

Deze openbare avond zal gehouden worden in Cultureel Centrum Myllesweerd aan de Kerkstraat 3 in Mill. Inloop vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur. Naast vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen die het een en ander toe kunnen lichten, is er ook volop ruimte voor het stellen van vragen.’Op verzoek van de Dorpsraad Mill zal Corné Kremers als discussieleider optreden.

Meer weten over de Dorpsraad Mill? Zie hun Facebookpagina en www.dorpsraadmill.nl