Nieuws Vereniging Wilbertoord

Voor meer nieuws scroll naar onderen

Route 33 – Halte 6

Marieke Moorman, de burgemeester van Land van Cuijk, is bezig met Route 33.

Ze bezoekt alle 33 kernen van onze gemeente en op vrijdagmiddag 14 juli heeft ze een bezoek gebracht aan ons dorp – Wilbertoord; Halte 6.

Met een aantal dorpsgenoten en enkele bestuursleden van Vereniging Wilbertoord mochten we de burgemeester samen met Lieke Vogels (strategisch communicatieadviseur) en Jos Jongenelen (gebiedsmakelaar) welkom heten en zijn we begonnen met een lunch bij Café Amanshof.

We starten onze route richting het kasteel om daarna uitleg te krijgen bij de Co Vergister, door Pieter en Antoon Smits. Vervolgens langs verschillende ‘bezienswaardigheden-projecten’ van Wilbertoord, zoals de telefoonmast en de wadi met speeltuin bij de Marter.

Onze volgende stop was bij gemeenschapshuis de Wilg om vervolgens naar de kantine van de tennisvereniging te gaan, waar de drukmachine staat van het Willy’s Venster. Tijdens dit bezoek werd er nog een exemplaar gedrukt en overhandigd aan de burgemeester.

Na een kijkje bij Moerboom en van Bommel, komen we aan bij het kerkplein. Daar werden de toekomstplannen over het ‘hart van Wilbertoord’ nog kort besproken en een glaasje water getapt bij het watertappunt, wat een eigen initiatief was, net zoals de kiosk.

Ze was onder de indruk van alle vrijwilligers in het dorp, die voor vele activiteiten hun handen uit de mouwen steken.

Bijna alle straten van ons dorp hebben laten zien, om vervolgens af te sluiten bij het kasteel, waar ze het boek van Wilbertoord heeft ontvangen, om nog eens in de geschiedenis terug te kijken van ons mooie Peeldorpje.

We willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan Route 33 – Halte 6; Wilbertoord.

Waar een klein dorp groot in kan zijn!

 

 

 

Wilbertoord Vooruit

Na de meedenkavond op 8 mei, met een geweldige opkomst, zijn er veel ideeën op tafel gekomen.

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Wilbertoord Vooruit dan ook niet stilgezeten en is hiermee aan de slag gegaan.

Op maandagavond 18 september wordt een infoavond gehouden in de Wilg, waarin de stand van zaken gepresenteerd wordt.

 

Route 33 – bezoek burgemeester

Marieke Moorman, de burgemeester van Land van Cuijk, is bezig met Route 33. Ze bezoekt alle 33 kernen van onze gemeente en op vrijdagmiddag 14 juli mogen we haar welkom heten in ons mooie Wilbertoord.

Met een aantal dorpsgenoten en enkele bestuursleden van Vereniging Wilbertoord is er een mooi programma in elkaar gezet en zullen we haar een rondleiding geven door ons dorp. Van de historische plekken tot de nieuwbouwplannen en van projecten die al gerealiseerd zijn tot ideeën die op dit moment op tafel liggen.

We verheugen ons op de ontmoeting met de burgemeester, tijdens haar bezoek aan Wilbertoord met Route 33.

 

Enquête Wilbertoord Woonwensen

Tijdens de succesvolle inloopavond op 10 mei, is het ontwikkelteam van Moerboom III aan de slag gegaan met het samenstellen van een enquête voor dit nieuwbouwproject.

Men hoopt op uw input en enthousiasme, om waardevolle informatie te ontvangen.

Binnenkort wordt huis-aan-huis een enquête bezorgd voor de woonwensen van het project Moerboom III.

Laat weten wat uw ideeën zijn voor dit nieuwbouwplan, vul de enquête in.

 

Wilbertoord Vooruit

Achter de schermen wordt er hard gewerkt door de werkgroep van Wilbertoord Vooruit.

Na de zomervakantie zal er weer een vervolg komen, waar iedereen weer verder geïnformeerd zal worden over de stand van zaken.

 

Fijne vakantie

De vakantieperiode komt er weer aan. Dat betekent dan ook dat wij hiervan gaan genieten. We wensen iedereen een hele fijne vakantie en hopen u in september weer te mogen ontmoeten.

Flyer ‘Melden is wijs’

Bij deze willen we een campagne, die de gemeente onlangs is gestart, bij iedereen onder de aandacht brengen. De gemeente wil de meldingsbereidheid van de bewoners verhogen. Daarvoor hebben ze een flyer uitgebracht om inzichtelijk te maken waar welke signalen gemeld kunnen worden.

Misschien heeft u deze al ergens in een krant of op de social media gezien. U vindt de flyer ‘Melden is wijs’ ook in deze editie van het Willy’s Venster.

Het is voor de gemeente en de politie niet mogelijk om 24/7 overal aanwezig te zijn. Het is daarom ontzettend belangrijk om signalen van inwoners te krijgen om gericht veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek aan te kunnen pakken. Heeft u nog vragen of meer suggesties – ideeën om de meldingsbereidheid te verhogen, dan kunt u zich richten aan gemeente@landvancuijk (t.a.v. Cluster Veiligheid) of daarvoor contact opnemen met het Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente 0485-85 40 00.

Op de flyer vindt u vele belangrijke nummer. Bewaar deze goed, want ‘Melden is wijs’.

MELDWIJZER:  klik hier

Meedenkavond Wilbertoord Vooruit

Wat een geweldige opkomst! Op maandagavond 8 mei zijn veel dorpsgenoten aanwezig geweest tijdens de meedenkavond van Wilbertoord Vooruit. Fijn dat dit project zo ‘leeft’ in ons dorp!

Vele ideeën zijn op tafel gekomen, hiermee gaat de werkgroep weer mee aan de slag.

Was je er niet bij of heb je nog suggesties of vragen? Stuur dan een berichtje naar Wilbertoord Vooruit.

 

Moerboom Fase 3

Op woensdag 10 mei werd er een inloopavond georganiseerd in de Wilg voor Moerboom Fase 3.

‘Dorps wonen in een landelijke omgeving’, met dit uitgangspunt is ontwikkelteam Moerboom aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de laatste 18 woningen aan Moerboom Fase 3.

Dat bewoners van Wilbertoord graag in ons dorp willen blijven wonen, blijkt dan wel aan de verschillende belangstellenden tijdens deze inloopavond. Enkele bestuursleden, die ook aanwezig waren, hebben gehoord en gezien dat dorpsgenoten zeker geïnteresseerd zijn in ‘Wonen in Wilbertoord’.

Verenigingenavond

Enige tijd geleden hebben we alle verenigingen en stichtingen van Wilbertoord uitgenodigd deel te nemen aan een enquête. Deze vragenlijst is uitgezet omdat Vereniging Wilbertoord diverse signalen had opgevangen dat verenigingen en stichtingen in ons mooie dorp nadenken over de toekomst.

Iedereen die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen én terug te sturen, willen we hartelijk danken. Van de 23 verenigingen die we hebben uitgenodigd de enquête in te vullen, hebben we 12 reacties ontvangen. Hiervan hebben er 10 de vragenlijst ingevuld en 2 verenigingen vonden de enquête niet passend voor hen.

Op basis van de ontvangen reacties zijn we als bestuur tot de conclusie gekomen dat er op dit moment bij het merendeel van de verengingen en/of stichtingen die de enquête hebben ingevuld geen urgente zaken spelen. Daarom hebben we besloten om op dit moment geen vervolg te geven aan deze enquête door het organiseren van een bijeenkomst.

Mogelijk dat we op een later tijdstip nog eens peilen hoe dan de situatie van de verenigingen en stichtingen is, waarbij er wel aanleiding is alsnog een bijeenkomst te organiseren. Mochten we eerder signalen of vragen ontvangen, dat er wel eerder actie gewenst is, dan willen dit wij als Vereniging Wilbertoord weer verder mee oppakken.

Trots op alle verenigingen in ons mooie dorp. Samen (blijven) zorgen voor een bruisend verenigingsleven in Wilbertoord!

 

Jaarvergadering

We hebben vele leden mogen begroeten tijdens de jaarvergadering van Verenging Wilbertoord op maandag 17 april, waar we weer stil hebben gestaan bij de zaken waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en waar we als bestuur samen met de werkgroepen aan gaan werken.

Ook presenteerde de werkgroep Wilbertoord Vooruit zich. Zij gaven een toelichting waar ze de afgelopen periode mee bezig zijn geweest en waar ze de komende periode mee bezig zullen zijn.

Ook hebben we tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van twee bestuursleden: Hans van Reijmersdal en Wendy Meulepas. Na een dankwoord van Voorzitter Antoine van Gils, werd aan beide bestuursleden een bloemetje en een toepasselijke attentie overhandigd.

Om het bestuur weer compleet te krijgen, werd Miranda van den Bungelaar voorgesteld als kandidaat-bestuurslid. Met handopsteking van de aanwezigen tijdens de vergadering, werd Miranda gekozen als nieuw bestuurslid en nam ze plaats bij het bestuur. We zijn blij dat Miranda het bestuur komt versterken en wensen haar veel succes en plezier.

 

Reconstructie Wethouder Lindersstraat

Tijdens de jaarvergadering is er ook kort gesproken over de stand van zaken wat betreft de reconstructie van de Wethouder Lindersstraat.

Wilt u meer informatie, neem dan eens een kijkje op www.onzeopenbareruimte.nl/wethouder-lindersstraat

 

Rondje Wilbertoord

Woensdagavond 19 april heeft een afvaardiging van het college van B&W van de gemeente Land van Cuijk een bezoekje gebracht aan ons dorp.

Tijdens het rondje door Wilbertoord hebben we David Sölez (wethouder Openbare ruimte & Omgevingsdienst) en Arno van Haren (contactfunctionaris) kennis laten maken met alles wat er afgelopen jaren in ons dorp is gerealiseerd.

Daarnaast hebben we ze een kijkje gegeven naar de toekomstige ontwikkelingen, waarbij we ook een bezoek hebben gebracht aan de nieuwbouw.

Onder het genot van een kopje koffie op het plein, hebben enkele leden van de werkgroep Wilbertoord Vooruit hun ideeën gedeeld over het project ‘Naar een bruisend hart voor iedereen’.

Helaas was Jos Jongenelen (gebiedsmakelaar) afwezig, wegens ziekte.

 

 

Wilbertoord Vooruit 

Op maandag 8 mei willen we iedereen uitnodigen op de ‘meedenk-avond’ van de werkgroep Wilbertoord Vooruit, om 20.00 uur in de Wilg. We hopen dat er dan ook vele mensen, jong en oud, aanwezig zullen zijn om mee te denken over de toekomst van Wilbertoord. Met het motto ‘Naar een bruisend hart voor iedereen’, willen we graag jullie mening horen over de invulling van de kerk en het gebied er omheen. Hoe willen jullie dat ingericht hebben en welke functies zouden jullie daar willen?

Jij komt toch ook?!?

 

Harrie Cillessen heeft afgelopen week de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ ontvangen. Bij deze willen we Harrie nogmaals feliciteren, een mooie blijk van waardering voor al het vrijwilligerswerk wat Harrie o.a. voor onze gemeenschap doet. Harrie is ook actief betrokken bij de werkgroep Wilbertoord Vooruit.

 

Inloopavond Moerboom Fase 3

Op woensdag 10 mei wordt er een inloopavond georganiseerd in de Wilg voor Moerboom Fase 3.

‘Dorps wonen in een landelijke omgeving’, met dit uitgangspunt is ontwikkelteam Moerboom aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de laatste 18 woningen aan Moerboom Fase 3.

Belangstellende zijn welkom van 19.00 tot 20.00 uur.

Jaarvergadering

Als het goed is hebben alle leden de uitnodiging (en het telefoonboekje 2023) inmiddels in de brievenbus gehad. Hierin staat de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord aangekondigd die op maandag 17 april 2023 plaatsvindt in gemeenschapshuis De Wilg. Tijdens de jaarvergadering staan we stil bij alle zaken waarmee we afgelopen jaar bezig zijn geweest. Daarnaast presenteert de werkgroep Wilbertoord Vooruit zich en geven zij een toelichting op hetgeen waarmee zij afgelopen periode zijn bezig geweest en zich komende periode gaan bezig houden.Tot slot informeren we onze leden over zaken waaraan we komend jaar als bestuur samen met de werkgroepen werken. De jaarvergadering begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). We hopen veel leden te mogen begroeten op de jaarvergadering. U komt toch ook!

Rondje door het dorp

Op woensdag 19 april 2023 komt een afvaardiging van.het college van B&W van gemeente Land van Cuijk (wethouder David Solez), samen met een tweetal ambtenaren (Jos Jongenelen en Arno van Haren) een bezoek brengen aan ons dorp. Doel is samen een rondje door het dorp te maken en ze kennis te laten maken met alle wat er afgelopen jaren in ons dorp is gerealiseerd. Daarnaast willen we een doorkijk geven naar toekomstige ontwikkelingen waarbij we zeker een bezoek brengen aan de nieuwbouw (Moerboom III) en het plein. We starten om 19:00 uur vanaf gemeenschapshuis De Wilg.

Uitnodiging Jaarvergadering

Op maandag 17 april 2023 vindt de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord plaats. Tijdens de jaarvergadering staan we stil bij alle zaken waar we afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Daarnaast presenteert de werkgroep Wilbertoord Vooruit zich en geven zij een toelichting op hetgeen waarmee zij afgelopen periode zijn bezig geweest en zich komende periode gaan bezig houden. De jaarvergadering begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). We hopen alle leden te mogen begroeten op de jaarvergadering.

Telefoonboekje

Binnenkort ontvangen alle leden weer het telefoonboekje voor 2023. In het nieuwe boekje zijn alle aanpassingen doorgevoerd die zijn doorgegeven aan ons. Bij het telefoonboekje zit tevens een los blad met de belangrijke telefoonnummers en de nummers van de personen die kunnen reanimeren. Wij danken Anja van Gils voor het bijhouden van het adressenbestand waaruit wij het telefoonboekje wordt samengesteld. Daarnaast danken we Anita van Amstel voor het ontwerpen van de omslag van het nieuwe boekje.

Bestuursinvulling

Tijdens onze jaarvergadering in september 2022 heeft Hans van Reijmersdal aangegeven te stoppen als voorzitter van Vereniging Wilbertoord. Vanaf dat moment is de functie van voorzitter binnen het bestuur vacant. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en kunnen wij aangeven dat we een nieuwe voorzitter hebben: Antoine van Gils vult per 19 januari 2023 deze rol in. Wij zijn erg blij met de invulling van deze rol door hem en wensen hem veel succes en vooral ook veel plezier hierbij.

Daarnaast willen wij aangeven dat per 19 januari 2023 bestuurslid Anita Selten is gestopt met haar taak. Anita kan de werkzaamheden voor Vereniging Wilbertoord niet meer combineren met haar baan en een opleiding waarmee ze onlangs is gestart. Wij hebben begrip voor haar keuze te stoppen als bestuurslid. Wij hebben Anita tijdens de bestuursvergadering op 18 januari 2023 bedankt voor de werkzaamheden die ze afgelopen jaren (bijna 4 jaar) voor Vereniging Wilbertoord heeft uitgevoerd. Wij wensen Anita veel succes met de opleiding en wensen haar alle goeds voor de toekomst.

Nieuw telefoonboekje

Zoals u van ons gewend bent, ontvangen alle leden van Vereniging Wilbertoord binnenkort weer het nieuwe telefoonboekje. We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen hiervan.

Heeft u een gewijzigd telefoonnummer of wilt u een ander nummer vermeld hebben?

Geef dit dan vóór 10 februari door; stuur een mailtje naar verenigingwilbertoord@gmail.com

Er kan per naam-adres één nummer vermeld worden.

Jaarvergadering

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op maandag 17 april 2023 aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Wilg, noteer dit alvast in uw agenda!

Definitieve ontwerp van de reconstructie Weth. Lindersstraat

Onlangs is het definitieve ontwerp van de reconstructie Weth. Lindersstraat gepubliceerd. Deze is in te zien via de website www.onzeopenbareruimte.nl/wethouder-lindersstraat, scroll helemaal naar beneden, naar downloads en klik op het witte blokje ‘Definitief Ontwerp (december 2022)’.

Verenigingen enquête

Enige tijd geleden hebben de besturen van de verenigingen in Wilbertoord een enquête ontvangen. Al verschillende verenigingen hebben deze ingevuld.
Daarvoor hartelijk dank.
We hopen dat we nog meer reacties mogen ontvangen (graag vóór 10 januari 2023), om zo een goed beeld te krijgen over het verenigingsleven in Wilbertoord.

Mocht u als vereniging nog vragen hebben over deze enquête, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen via verenigingwilbertoord@gmail.com

Sfeerverlichting

U heeft het vast gezien: de sfeerverlichting hangt weer! Het geeft de Wethouder Lindersstraat en het plein in ons dorp elk jaar toch weer een feestelijk en warm tintje in deze donkere dagen. Wij hebben dit jaar aan de gemeente Land van Cuijk aangegeven dat we de sfeerverlichting wel ophangen, echter in het kader van energiebesparing dit korter doen als dat we dit andere jaren hebben gedaan. Dit betekent dat de sfeerverlichting tot de tweede week van januari 2023 blijft hangen en daarna weer wordt verwijderd. Geniet ervan!

 

 

Verenigingen enquête

Wellicht heeft u het al eerder gelezen in het Willy’s Venster; Wij, Vereniging Wilbertoord, zijn benieuwd hoe de verenigingen van Wilbertoord ‘draaien’.
Want tijden veranderen, zo ook voor verenigingen.

Hoe houden we een vereniging bruisend in deze tijden en hoe zal dat in de toekomst gaan?

Daarom hebben afgelopen week de contactpersonen/bestuursleden van Wilbertoordse verenigingen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête.
Hierin komen diverse zaken aanbod, om te kijken hoe men de toekomst ziet van uw vereniging.
Mocht er naar aanleiding van deze enquête, behoefte zijn aan een verenigingenavond, dan komt er nog een vervolg.
Onder het motto ‘Waarom moeilijk doen, als het samen kan’, proberen we met z’n allen dat Wilbertoord een actief verenigingsleven houdt.
Aan de personen die de enquête invullen, alvast hartelijk dank. En mochten er vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Verenigingen

Wilbertoord kent een actief verenigingsleven, dat houdt ons dorp ook heel bruisend.
Afgelopen tijd hebben we via de social media en in het Willy’s Venster een oproep gedaan om de actuele gegevens van de besturen van de verenigingen te ontvangen.
Al van velen hebben we een reactie ontvangen, waarvoor dank natuurlijk.

Heeft uw vereniging nog niets doorgegeven, dan kan dat natuurlijk nog, via verenigingwilbertoord@gmail.com

Tijden veranderen, zo ook voor verenigingen. Hoe houden we een vereniging bruisend in deze tijden en hoe zal dat in de toekomst gaan?
Daarom zullen de contactpersonen/besturen van de verenigingen binnenkort een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête. Op deze manier hopen we inzicht te krijgen, hoe iedereen de toekomst ziet voor een vereniging.

Mocht er naar aanleiding van deze enquête, behoefte zijn aan een verenigingenavond, dan komt er nog een vervolg.

Onder het motto ‘Waarom moeilijk doen, als het samen kan’, proberen we met z’n allen dat Wilbertoord een actief verenigingsleven houdt.

KernenCV

Alle kernen binnen de gemeente Land van Cuijk hebben afgelopen jaar een KernenCV samengesteld. Op 4 oktober jl. zijn de KernenCV’s officieel uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden. Zo is ook voor Wilbertoord een KernenCV uitgereikt. In dit KernenCV staan de belangrijkste thema’s voor de toekomst die het Bouwteam heeft willen overbrengen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de nieuw gevormde gemeente Land van Cuijk. Het KernenCV voor Wilbertoord is fysiek aan ons uitgereikt. Heeft u interesse dit KernenCV een keer in te kijken dan kan dit. Vraag ernaar bij ons bestuur. U kunt het KernenCV ook digitaal terugvinden op de website van gemeente Land van Cuijk: https://ons.landvancuijk.nl/uw+dorpwijk/wilbertoord.
Veel leesplezier!

 

 

Automatische Incasso contributie

In november zal de contributie worden afgeschreven.

Reconstructie wethouder Lindersstraat

Op woensdag 29 juni 2022, is een bewonersavond georganiseerd in het Gemeenschapshuis De Wilg. Tijdens deze bewonersavond heeft Gemeente Land van Cuijk en adviesbureau Jens het Definitief Ontwerp gepresenteerd.
Het ontwerp kunt u downloaden via de projectenwebsite: www.onzeopenbareruimte.nl/wethouder-lindersstraat

OPROEP

Na verloop van tijd, is gebleken dat de besturenlijst van alle verenigingen van Wilbertoord niet meer actueel is.

Bij deze onze vraag, om het emailadres van jullie vereniging door te sturen voor 15 oktober naar verenigingwilbertoord@gmail.com.

 

Even voorstellen

David Sölez, wethouder

Sinds 1 januari jl. wethouder Openbare ruimte & Omgevingsdienst voor de gemeente Land van Cuijk. Ik ben geboren in Cuijk waar ik nog steeds woon met mijn gezin. Vanuit het verleden ken ik Wilbertoord vooral van oud-klasgenoten, die daar altijd enthousiast over waren. Vooral de onderlinge binding van de mensen in Wilbertoord is iets wat positief opvalt. Ik heb dit ook weer mogen ervaren op de bijeenkomst van de dorpsraad. Als wethouder wil ik me vooral gaan inzetten voor het betrekken van inwoners bij het vormen van plannen maar ook het uitvoeren er van. Samen vorm geven aan de eigen leefomgeving. Daar wordt Wilbertoord alleen maar mooier van.

Jos Jongenelen, gebiedsmakelaar

Met ingang van 2022 ben ik gebiedsmakelaar voor een gebied waar onder andere Wilbertoord in ligt. Deze kern ken ik al langer omdat  ik vanaf 2014 de gemeentelijke contactpersoon voor de dorpsvereniging ben geweest. Ik vind het fijn om Wilbertoord tot mijn gebied te mogen rekenen, zeker gezien de bijzonder positieve ervaringen die ik in de loop der jaren heb opgedaan met name in de samenwerking met de dorpsvereniging. Ik woon in Nijmegen en dus niet in de gemeente Land van Cuijk. Dat heeft echter nooit invloed gehad op mijn betrokkenheid bij de kernen en hun inwoners. Ook nu geldt: als er vragen of ideeën zijn, laat het me dan a.u.b. weten. jos.jongenelen@landvancuijk.nl

Arno van Haren, contactfunctionaris

Sinds 1 januari ben ik contactfunctionaris voor een twintigtal  wijk- en dorpsraden. Zo ook voor Wilbertoord. Voorheen ben ik (vanaf 1983, ja echt) werkzaam geweest in de gemeente Cuijk, de gemeente Sint Anthonis (destijds ook nog Oploo c.a.) en de gemeente Boxmeer en nu dus in het grote Land van Cuijk. Ik woon in Oeffelt en durf wel te zeggen dat ik behoorlijk bekend ben met het Land van Cuijk. Ik ben contactfunctionaris voor verenigingen en wijk- en dorpsraden en het is de bedoeling dat ik gemakkelijk bereikbaar ben voor hen.  Mijn motto is: “weet me te vinden”.  arno.vanharen@landvancuijk.nl

Melding wijziging telefoonnummer of adres

Bent u in het afgelopen jaar verhuist of is uw telefoonnummer gewijzigd, wilt u ons dat dan laten weten door te mailen naar verenigingwilbertoord@gmail.com

Melding over de buitenruimte

Is er iets kapot in je buurt, ligt er afval of heb je overlast? Regelmatig wordt Vereniging Wilbertoord hiervoor aangesproken. Wij kunnen hiervoor echter geen oplossing bieden. Alle zaken die spelen in het openbaar gebied behoren door de gemeente te worden opgelost.

Je kunt dit eenvoudig online bij de gemeente Land van Cuijk melden. Je kunt ook bellen met 0485-854000. Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Bel dan met de gemeente. Jouw melding wordt door de gemeente in behandeling genomen. Ernstige en dringende zaken herstelt de gemeente snel, zaken die uitgezocht of ingepland moeten worden duren uiteraard wat langer. Soms kan het probleem helemaal niet opgelost worden. Dan krijg je daar bericht van.

Voorbeelden van zaken die je kunt melden bij de gemeente:

 • Losse stoeptegel
 • Afvalzakken niet opgehaald
 • Kliko niet geleegd of defect
 • Gat in de weg
 • Kapotte straatverlichting
 • Schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • Onveilige plekken
 • Achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • Afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • Vernield groen
 • Zwerfvuil
 • Overvolle afvalbakken
 • Dode dieren langs de weg of in het water
 • Stankoverlast
 • Achtergelaten fietsen of auto’s
 • Onderhoud van speelplekken
 • Kapotte of onveilige speeltoestellen

Voor het online melden kan gebruik worden gemaakt van de MijnGemeente APP. De app kun je downloaden via de Google Play of Appstore. Bij het installeren wordt gevraagd in welke gemeente je woonachtig bent (kies dan voor Land van Cuijk). Met deze app kun je digitaal meldingen indienen bij de gemeente. Je kunt dan bijvoorbeeld een foto van de situatie toevoegen tijdens een melding. Een erg handige hulpmiddel. Maak er vooral gebruik van!

 

Vodafone

Voor gebruikers van het telefoonnetwerk is er goed nieuws: de telefoonmast aan de Verbindingsweg in Wilbertoord is sinds april uitgerust met zenders van Vodafone. KPN was de eerste provider die actief was vanuit de telefoonmast, en nu dus Vodafone ook. Wij vinden het goed te zien dat de twee grootste telecom-aanbieders het netwerk in ons dorp nu dekkend hebben gemaakt. Hiermee kan vanuit ieder plek binnen en rondom ons dorp mobiel worden gebeld met goed bereik. Dat was uiteindelijk ons doel: Wilbertoord een dekkend netwerk voor telefonie bieden. Missie geslaagd!

 

MijnGemeente app

U komt het vast wel een tegen: een stoeptegel die is verzakt of waarover kan worden gestruikeld of bijvoorbeeld slecht onderhoud aan struiken en/of bomen. Om het ‘probleem’ dat er is op te lossen heeft de gemeente een digitaal systeem waarin meldingen kunnen worden gemaakt: MijnGemeente app. U kunt deze app downloaden op uw telefoon en daarna zoeken naar de gemeente Land van Cuijk. U kunt daarna meldingen maken over zaken die u tegenkomt in het openbaar gebied. U kunt daarbij ook een foto toevoegen van de situatie waar u melding van wilt maken. In deze app wordt uw melding geregistreerd en krijgt u ook terugkoppeling over uw melding. Een erg handig hulpmiddel om problemen in het openbaar gebied melding te maken. Maak er vooral gebruik van.

 

Jaarvergadering

Op 13 juni jl. heeft de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord plaatsgevonden. De zaal in De Wilg was mooi gevuld met leden die kwamen kennismaken met vertegenwoordigers vanuit onze nieuwe gemeente Land van Cuijk. Vanuit de gemeente waren David Solez (wethouder), Jos Jongenelen (gebiedsmakelaar) en Arno van Haaren (gebiedscoordinator). Daarnaast was wethouder Mark Jansen-van Gaal uit ons dorp aanwezig. Allen hebben zich voorgesteld en aangegeven welke rol zij binnen de gemeente vervullen en wie waarvoor aanspreekpunt is voor ons en mensen uit het dorp. Tijdens de kennismaking kreeg de gemeente meteen huiswerk mee. Diverse zaken zijn vanuit de vergadering aangegeven en waarmee de gemeente (Arno van Haaren) aan de slag kan. De terugkoppeling hiervan moet nog plaatsvinden. Zodra wij de reactie binnen hebben vermelden wij dit in het Willy’s Venster en op WilbertoordOnline.nl. Daarnaast zijn enkele filmpje getoond over de gemeente Land van Cuijk. Deze zijn terug te vinden op de website van de gemeente: www.landvancuijk.nl.

 

Tijdens de jaarvergadering heeft Hans van Reijmersdal aangegeven te stoppen als voorzitter van Vereniging Wilbertoord. Na 9,5 jaar voorzitterschap vindt Hans het tijd worden ruimte te geven aan een ander. Hans gaat op de achtergrond als bestuurslid door tot de ledenvergadering van 2023 waarbij hij geen nieuwe (grote) zaken meer op gaat pakken. Dan stopt hij ook als bestuurslid. We hebben Hans bedankt voor zijn bijdrage en daarvoor is symbolisch een chocolade voorzittershamer overhandigd aan hem. Binnen het bestuur wordt nog bekeken op welke wijze de rol van voorzitter wordt ingevuld. Vooralsnog is deze rol vacant. Als aanvulling op het bestuur is Antoine van Gils door de vergadering gekozen als nieuw bestuurslid en is Giel Bongers herkozen als bestuurslid. Wij wensen Antoine en Giel veel succes en vooral veel plezier in hun rol als bestuurslid.

 

Vakantie.

 

 

De vakantie periode komt er weer aan. Betekent dat ook wij hiervan gaan genieten. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen u in september weer te mogen ontmoeten!

Presentatieavond herinrichting Wethouder Lindersstraat e.o. Wilbertoord

 
Op woensdag 29 juni 2022 organiseren we een presentatie-avond voor alle bewoners, ondernemers en geïnteresseerden in het project.
De bijeenkomst is van 19.00 tot 20.30 uur in Gemeenschapshuis de Wilg, Wethouder Lindersstraat 11, Wilbertoord.
 
Aanwonenden krijgen per brief een uitnodiging voor deze avond. Wil je ook deelnemen? Stuur dan je naam en het aantal deelnemers naar: Wilbertoord@jens-ct.nl.
Meer informatie over het project vind je op https://bit.ly/3GzMLQH

Nieuws juni

Reconstructie Wethouder Lindersstraat

 
Op woensdag 29 juni a.s. is er een informatieavond over Reconstructie van de Wethouder Lindersstraat.
Van 19.00-20.30 uur in de Wilg.
 

Algemene ledenvergadering 2022

 De algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord vindt plaats op 13 juni 2022 in het gemeenschapshuis De Wilg. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Tijdens de vergadering kunnen alle leden nader kennis maken met vertegenwoordigers vanuit de gemeente Land van Cuijk. Komt u ook? We zien u graag op 13 juni. Tot dan.

Nieuws mei

Wilbertoordonline de site van Wilbertoord

Neem eens een kijkje op de prachtige vernieuwde site van Wilbertoord Online. Daar vind je ook Vereniging Wilbertoord.
Tip voor andere verenigingen in Wilbertoord: zet je berichten ook op Wilbertoord Online! Zo bereik je nog meer publiek!!

Stuur je bericht voor op Wilbertoord Online naar: wilbertoordonline04@gmail.com

Het Willy’s venster verschijnt ook elke maand. Een artikel kun je insturen naar: redactie.willysvenster@gmail.com.

Nieuws April

Nieuwbouw Moerboom III

In de eerste fase van bouwplan Moerboom III zijn inmiddels alle kavels verkocht. Op één kavel aan de noordzijde moet de bouw nog starten. Op alle andere kavels is inmiddels gebouwd of worden nog werkzaamheden verricht. Dit betekent dat de volgende fase kan worden ingevuld. U heeft het vast al gezien: er wordt hard gewerkt aan het bouwrijp maken van de fase Moerboom III richting de Van Ophovenlaan. De aannemer is gestart met de inrichting van de bouwstraat en de nutsbedrijven met het aanbrengen van kabels en leidingen. Er zijn zelfs al bomen geplant in het bouwplan. Nog even en de eerste contouren van de percelen worden zichtbaar waar de woningen worden gebouwd. Vooralsnog worden er eerst 10 bouwkavels uitgegeven waarvoor geïnteresseerden zich konden aanmelden. Op basis van loting worden de kavels uitgegeven en kunnen de vergunningen worden aangevraagd voor realisatie van de woningen. We wensen alle toekomstige nieuwe bewoners veel succes met het realiseren van hun nieuwe woning en wensen hun veel plezier met wonen in ons mooie dorp.

Algemene ledenvergadering 2022

We hebben het al eerder aangegeven: de algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord is verplaatst naar 13 juni 2022. In het kader van de beperkingen die golden met betrekking tot het coronavirus, vonden wij het niet verantwoord dit in april al door te laten gaan. Noteer de nieuwe datum in uw agenda. We zien alle leden dan graag weer in De Wilg.

Telefoonboekje 2022

Zoals u van ons gewend bent, ontvangen alle leden van Vereniging Wilbertoord eind maart het nieuwe telefoonboekje. Ook voor 2022 hebben we er een mooie kaft omheen laten maken. Met dank aan de ontwerpers (Marjon Geene en Anita van Amstel) hiervan.

Evenementenwagen

Er lijkt (voorlopig) een einde te komen aan alle beperkingen met betrekking tot het corona-virus. Dit betekent dat verenigingen en buurtschappen weer evenementen of buurtfeestjes mogen organiseren. Gaat u als vereniging of buurtschap komende periode iets organiseren en wilt u gebruik maken van de evenementenwagen, reserveer deze dan tijdig.

De evenementenwagen is voor verenigingen en buurtschappen uit ons dorp gratis te gebruiken. Voor verenigingen en buurtschappen buiten ons dorp rekening wij een kleine vergoeding. De evenementenwagen is o.a. uitgerust met een toiletvoorziening, mogelijkheden voor uitgifte drank en heeft een aantal hangtafels om buiten te plaatsen. Daarnaast is de evenementenwagen voorzien van een geluidsinstallatie. Heeft u interesse in gebruik van de evenementenwagen? Mail ons via verenigingwilbertoord@gmail.com en vraag naar de mogelijkheden.

Definitieve inrichting Marter en Hermelijn

Het nieuwbouwplan Moerboom III fase 1 aan de Marter en Hermelijn (gedeeltelijk) in Wilbertoord is bijna gereed. Op dit moment worden er nog twee woningen gebouwd. Daarom wordt er nu nagedacht over de definitieve inrichting van de openbare ruimte. In 2022 wordt hier mogelijk al een start mee gemaakt of anders uiterlijk in 2023. Dat is mede afhankelijk van de drukte op de markt en de schaarste in bouwmaterialen op dit moment.

De inrichting van de openbare ruimte wordt afgestemd op het materiaalgebruik in de buurt. Er wordt voortgeborduurd op de inrichting van o.a. de Eekhoorn en de Hermelijn. De straten krijgen een groene inrichting met veel ruimte voor bomen, hagen en lage beplanting. De waterberging (wadi) in het hart van het plan wordt definitief ingericht. Het bestaande kunstwerk – de cortenstalen dieren – wordt behouden en daar omheen wordt de wadi groen aangekleed en is er (mogelijk) ruimte voor een natuurlijke speelplek. Deze speelplek ligt op de overgang van de bebouwde kom naar het bosrijke buitengebied. Kinderen kunnen hier dieren spotten vanuit de uitkijktoren, met water en zand spelen bij de waterspeelplaats of zwaaien in een 360 graden schommel. Het wordt een plek waar kinderen actief bezig kunnen zijn en kunnen leren van de natuur. Daarnaast is er aandacht voor de biodiversiteit door de aanwezigheid van bloemen, kruiden en een insectenhotel. De wadi heeft daarnaast de functie om het regenwater van de buurt op te vangen en in de bodem te laten infiltreren, zodat ook rekening wordt gehouden met een steeds extremer klimaat.

De bewoners van deze straten en de Vereniging Wilbertoord zijn over de inrichting van de openbare ruimte en de wadi door de gemeente geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/wadiwilbertoord

Algemene ledenvergadering 2022

Vanwege de beperkende maatregelen rondom corona afgelopen periode en omdat we nog niet precies weten wat komende periode ons gaat brengen, hebben we tijdens onze (digitale) bestuursvergadering van 19 januari jl. besloten de algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord te verplaatsen van 11 april 2022 naar 13 juni 2022.

Leden, noteer deze datum alvast in uw agenda! Voor 1 april 2022 ontvangt u wel het telefoonboekje alvast in uw brievenbus.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwjaarswens

Hondenuitlaatveld

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord is bij de rondvraag gevraagd of wij iets kunnen betekenen voor het vormgeven van een uitlaatveld in het dorp waar honden niet-aangelijnd vrij kunnen rondlopen. Voor ons was het belangrijk te weten of er voldoende interesse/animo is om van een dergelijke voorziening gebruik te maken. Dit voordat wij hierin verder actie willen gaan ondernemen. In het Willy’s Venster van november 2021 en via de website (wilbertoordonline.nl) hebben we daarom een oproep aan inwoners gedaan zich hiervoor uiterlijk 1 december 2021 te melden bij ons. Wij kunnen aangeven dat er geen reactie en/of vragen hierover bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben daarom in de afgelopen bestuursvergadering besloten hierop verder geen actie te ondernemen.

Reconstructie Wethouder Lindersstraat e.o. in Wilbertoord

De Wethouder Lindersstraat en de Van Ophovenlaan binnen de bebouwde kom van Wilbertoord worden gereconstrueerd. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft hiertoe opdracht gegeven. Dit omdat de verharding in slechte staat is en een aantal laanbomen van mindere kwaliteit. Door de reconstructie kan ook de verkeersveiligheid verbeterd worden en er kan een hemelwaterriool worden aangelegd.

Ontwerp

Samen met de werkgroep, gevormd door een afvaardiging van de Dorpsraad Wilbertoord, het Platform Verkeer, verschillende belanghebbenden en adviesbureau Jens Ingenieurs & Adviseurs zijn wij tot een voorlopig ontwerp gekomen. In dit ontwerp zijn de wensen van u als bewoner of gebruiker – geformuleerd door de werkgroepen – meegenomen.

Het ontwerp, de visualisaties en de projectvideo kunt u vanaf 15 december a.s. bekijken via de gemeentelijke website: www.gemeente-mill.nl/herinrichting-weth-lindersstraat-eo

De uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

 • Gehele plangebied 30km-zone
 • Geaccentueerd centrum bij het Sint Josephplein en de school
 • Lopen, fietsen en rijden door het groen
 • Behouden en creëren van een duurzame bomenlaan
 • Breed, doorlopend voetpad
 • Senior-proof wandelen en fietsen
 • Veilige kruisingen met plateaus
 • Geen asfaltverharding
 • Voldoende ruimte voor waterberging

 

Uw mening telt!

In verband met de coronamaatregelen kan geen fysieke informatiebijeenkomst plaatsvinden. Daarom worden voor de direct aanwonenden en voor ondernemers online-sessies, via Microsoft Teams, georganiseerd. De genodigden ontvangen via een brief nadere informatie over deze online-sessies. 

Bent u geen genodigde en wilt u toch reageren op het ontwerp of heeft u vragen, mail dan uiterlijk op 5 januari 2022 naar: Wilbertoord@jens-ct.nl. Contactpersoon is Veerle van der Aar – Jens Ingenieurs & Adviseurs.

Gesprek college

Jaarlijks houden wij het gesprek met het college van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente. Corona heeft aan een datum om dit invulling te geven geen goed gedaan. De afspraak van 15 november jl. heeft door de beperkingen helaas ook niet door kunnen gaan. In overleg met de gemeente hebben we besloten deze afspraak verder geen invulling te geven om het college per 1 januari 2022 niet meer werkzaam is. Dan is er nieuw college binnen de te vormen gemeente Land van Cuijk. Zodra de nieuwe collegeleden bekend zijn, gaan we daarmee contact zoeken. We nodigen ze graag een keer uit om ons mooie dorp te komen bekijken en een gesprek over de toekomst te hebben. Heeft u gespreksonderwerpen die we hierin mee kunnen nemen: we vernemen het graag!

 

Hondenuitlaatveld

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord is bij de rondvraag gevraagd of wij iets kunnen betekenen voor het vormgeven van een uitlaatveld in het dorp waar honden niet-aangelijnd vrij kunnen rondlopen. Wij willen graag kijken naar mogelijkheden hiervoor. Voor ons is het wel belangrijk te weten of er voldoende interesse/animo is om van een dergelijke voorziening gebruik te maken en of u hierin iets zou willen betekenen (onderhoud, schoonhouden, enz). Dit alvorens we vervolgacties gaan uitzetten om te kijken op welke wijze dit eventueel georganiseerd kan worden. We vernemen dus graag of er mensen zijn uit ons dorp die een dergelijke voorziening wenselijk vinden en welke rol ze daarbij zouden willen spelen. U kunt uw reactie sturen naar ons mailadres: verenigingwilbertoord@gmail.com. Wij verzoeken u om uw reactie voor 1 december 2021 aan ons kenbaar maken. We laten daarna weten of er voldoende animo is en wat eventuele vervolgstappen zijn.

Bouwteam KernenCV

De nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft aan alle 33 kernen gevraagd om een bouwteam te formeren om daarmee een kernencv op te stellen.

Dit om in beeld te krijgen wat de sterke punten zijn in het dorp en wat de verbeterpunten zijn betreffende leefbaarheid en wat bewoners belangrijk vinden.

Dit ook voor Wilbertoord.

Het Wilbertoordse bouwteam (bestaande uit 8 personen) heeft 2 (digitale) sessie hieraan besteed.

Er is gesproken over de karakteristieke van ons dorp en 5 thema’s,

Leven/wonen

Ondernemen

Ontspannen

Leren

Zorgen

Vervolgens gesproken over focuspunten voor de toekomst en wat verwachten we van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Vanaf medio november zal de Wilbertoordse kernencv gepubliceerd worden.

De kernencv’s van alle kernen zijn terug te vonden op “ons land van Cuijk kernencv”.

BOUWTEAM WILBEROORD

Wijziging telefoonnummer glasvezel

Vanwege de komst van glasvezel, zien we dat bewoners hun vaste telefoon nummer niet meer hebben.
Mocht er een wijziging zijn bij u, wilt u deze dan doorgeven via de mail: verenigingwilbertoord@gmail.com, zodat wij dit kunnen aanpassen in het telefoonboekje.

Automatische Incasso contributie

 

In november zal de contributie worden afgeschreven.

Algemene ledenvergadering


Op 7 september 2021 heeft onze algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Wij vonden het prettig weer een bijeenkomst voor en met onze leden te kunnen hebben. Tijdens de vergadering is uitleg gegeven over de belangrijkste zaken die in 2020 hebben gespeeld. Wij lichten er een paar kort toe:

’t Verzetje Wilbertoord


De werkgroep Zorg & Welzijn die is ontstaan bij de uitwerking van de dorpsvisie voor Wilbertoord, heeft afgelopen jaren het huiskamerproject in De Wilg vormgegeven. Dit huiskamerproject draagt de naam ’t Verzetje Wilbertoord. Afgelopen jaar heeft de werkgroep bestaande uit een aantal enthousiaste vrijwilligers een nieuwe stichting opgericht hiervoor. Doel van de stichting is het organiseren van activiteiten voor ouderen in Wilbertoord. Over de oprichting van de nieuwe stichting hebben we enkele gesprekken met het bestuur van de stichting gevoerd. Dit om afspraken te maken en om elkaar te blijven informeren over ontwikkelingen die te maken hebben met onder andere het thema Zorg & Welzijn binnen ons dorp. Daarnaast heeft het bestuur van de nieuwe stichting aangegeven de verbinding met de KBO te zoeken omdat zij zich richten op dezelfde doelgroep. Wij ondersteunen dit initiatief en hopen dat de stichting en de KBO elkaar hierin gaan vinden.
Voor het organiseren van de activiteiten vanuit de nieuwe stichting hebben de vrijwilligers afgelopen jaren op verschillende manieren geld opgehaald via onder andere vrijwilligerswerk. Dit geld heeft tijdelijk op onze bankrekening gestaan en was vanuit daar beschikbaar voor de werkgroep. Omdat de stichting zelfstandig is geworden, hebben we de vergadering gevraagd of zij akkoord kan gaan met het overmaken van de gelden die gereserveerd zijn voor ’t Verzetje Wilbertoord. De vergadering is hiermee akkoord gegaan. Tevens is de duofiets met goedkeuring van de aanwezige leden formeel in eigendom overgedragen aan stichting ’t Verzetje Wilbertoord. Wij wensen het bestuur van ’t Verzetje Wilbertoord veel succes met het organiseren van activiteiten voor ouderen in ons dorp.

Bestuur


Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Moniek Bens-van Berlicum na ruim 11 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Tijdens de vergadering is kort stilgestaan bij haar afscheid en hebben we haar in het zonnetje gezet met een bos bloemen en een afscheidscadeautje. Wij zijn Moniek dankbaar voor alles wat zij voor ons en ons dorp in deze periode heeft gedaan.

Zoals eerder door ons aangegeven hebben Marjon Geene, Giel Bongers en Anita Selten afgelopen jaar meegelopen met ons bestuur. Zij zijn tijdens de vergadering met meerderheid van stemmen gekozen als bestuurslid. Hiermee bestaat het bestuur uit totaal 7 personen. Inmiddels heeft de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling plaatsgevonden en zijn de taken verdeeld:

• Voorzitter: Hans van Reijmersdal
• Secretaris: Anita Selten
• Penningmeester: Marius Selten
• Bestuursleden: Marco Teunissen, Wendy Meulepas, Marjon Geene en Giel Bongers

Cadeautje

In 2020 bestond Vereniging Wilbertoord 75 jaar. We hebben eerder aangegeven dit in het kader van het coronavirus niet gepast te vinden nu uitbundig te vieren. We wilden het echter ook niet volledig onopgemerkt voorbij laten gaan. Dit heeft ons doen besluiten aan alle leden een klein cadeautje te geven. Met dit cadeautje konden we meteen ons nieuwe logo presenteren dat we tijdens de algemene ledenvergadering hebben getoond aan de aanwezigen. Het cadeautje is inmiddels bij alle leden in de brievenbus bezorgd. We hopen dat u het leuk vindt en veel plezier hebt van de inhoud.