Nieuws Vereniging Wilbertoord

Voor meer nieuws scroll naar onderen

Bestuursvergadering

Tijdens de bestuursvergadering op 15 juni zijn gebiedswethouder David Sölez en gebiedswethouder Jos Jongenelen aanwezig geweest.
Diverse onderwerpen die ons dorp bezighouden, zijn besproken deze avond.

Namens Wilbertoord Vooruit heeft Rob vd Linden een presentatie gegeven over het project ‘Een bruisend hart voor iedereen’, met daarin de actuele stand van zaken wat betreft het MFA (MultiFunctionele Accommodatie) met inpasbaar IKC (Integraal Kind Centrum).

Wij, Vereniging Wilbertoord, zijn dan ook trots op de werkgroep Wilbertoord Vooruit, die al veel tijd aan dit project besteed hebben.
De gebiedswethouder en gebiedsmakelaar waren ook enthousiast over het project.

‘Geweldig om te zien en te horen hoe Wilbertoord elke keer weer, met eigen kracht en veel vrijwilligers, mooie projecten bedenkt en uit wil voeren’, was de reactie van David Sölez.

Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Oproep

Vorige maand hebben we al gemeld dat Margo van de Steeg de nieuwe dorpsbewoners gaat bezoeken.

We zijn bezig met het samenstellen van een welkomstpakket en de nodige voorbereidingen hiervoor. Binnenkort gaat Margo hiermee ‘op pad’.

Wij horen van verschillende bronnen wanneer we nieuwe bewoners mogen verwelkomen. Maar mochten wij deze ‘vergeten’ zijn, dan kunt u natuurlijk nieuwe dorpsbewoners aanmelden voor een bezoek/ welkomstpakket. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar verenigingwilbertoord@gmail.com

Jubileum

Volgend jaar mogen we het 80-jarig jubileum vieren, van Vereniging Wilbertoord én Toneelvereniging Internos. Inmiddels zijn we al met verschillende werkgroepen bezig met de voorbereidingen en binnenkort zullen we het ‘jubileumprogramma’ bekend maken.

Houd het Willy’s Venster, Wilbertoord Online en de Socials in de gaten.

Wordt vervolgd!!!

 

Jaarvergadering

Op 8 april is de algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord weer gehouden.

Het thema van de jaarvergadering was ‘Duurzaam wonen – Duurzaamheid’. Vanuit de gemeente Land van Cuijk hebben energiecoaches veel tips en informatie gegeven, hoe je met diverse aanpassingen – kleine of grote investeringen – je huis kunt verduurzamen.
Mocht er interesse zijn, dan u gratis een energie coach aanvragen bij de gemeente Land van Cuijk. Ze komen dan bij u thuis geheel vrijblijvend kijken wat voor u haalbaar of nuttig zou kunnen zijn.

Meer informatie kunt u vinden op één van onderstaande linkjes;

www.brabantwoontslim.nl (energiecoach aanvragen)

www.milieucentraal.nl (zeer uitgebreide informatie over verduurzamen)

www.slimmemeterportal.nl

www.verbeterjehuis.nl

www.rvo.nl (ISDE-subsidie aanvragen)

www.gemeentelandvancuijk.nl/duurzaamheidslening (aanvragen duurzaamheidslening)

Met een mooie opkomst, de presentatie over duurzaamheid, de stand van zaken over Wilbertoord Vooruit en meedenkende leden, kunnen we terugkijken op weer een interessante avond.

Nieuw bewoners

Tijdens de jaarvergadering hebben we ook Helma Kuppen bedankt voor al haar inzet van afgelopen jaren. Ook nadat ze gestopt was als bestuurslid van Vereniging Wilbertoord, is zij nog steeds nieuwe bewoners gaan bezoeken. Als Vereniging Wilbertoord zijn we bezig om een ‘welkomstpakket’ samen te stellen voor de nieuwe bewoners, met hierin de nodige informatie op een nieuwe flyer over ons mooie dorp.

Margo van de Steeg gaf op deze avond aan dat zij dit wel wil overhandigen en hiermee de taak van Helma over wil nemen. Hiervoor willen we Margo alvast hartelijk bedanken.

Mocht u, bijvoorbeeld als ondernemer of vereniging, een idee of interesse hebben om iets aan het ‘welkomstpakket’ toe te willen voegen, stuur dan een mail naar verenigingwilbertoord@gmail.com

Telefoonboekje

Afgelopen maand hebben alle leden van Vereniging Wilbertoord het nieuwe telefoon- en adressenboekje 2024 in de brievenbus ontvangen. Dit jaar in nieuwe stijl. Enkele wijzigingen zijn niet goed doorgekomen – aangepast, waarvoor onze excuses.

Bij deze willen we vragen om wijzigingen van telefoonnummer, adres, gezinssamenstelling etc. niet te mailen naar het algemene mailadres van Vereniging Wilbertoord, maar door te sturen naar het mailadres vwadressenbestand@gmail.com

Opschoondag – hondenpoep

Regelmatig zien we dorpsbewoners afval opruimen, om zo ons dorp schoon te houden. Op 23 maart, tijdens de landelijke opschoondag, zijn er vele vrijwilligers aan de slag gegaan. We hebben de opmerking ontvangen dat er op verschillende plaatsen veel sigarettenpeuken liggen. Ook hondenpoep zorgt voor overlast. Daarom het verzoek aan hondenbezitters, om dit netjes op te ruimen.

Maak gebruik van hondenpoepzakjes, die je op verschillende plaatsen in Wilbertoord kunt pakken.

Nieuwe AED – d’n Turf

Vorige maand hebben we vermeld dat het openbare AED-apparaat bij Sportzaal d’n Turf NIET bruikbaar is.

Goed nieuws; Met hulp van Frank van Amstel en Marcel Fleuren is er op zaterdag 30 maart een nieuwe geplaatst, met zelfs een speciaal AED-apparaat voor kinderen, in een verwarmde kast met verlichting.

Dit is ook mede mogelijk gemaakt door de gemeente Land van Cuijk, waarvoor hartelijk dank.

Het onderhoud en de controle van het AED-apparaat bij d’n Turf, zal voortaan geregeld worden via Vereniging Wilbertoord.

Jaarvergadering

Wellicht heeft u de aankondiging al zien hangen bij de binnenkomst van Wilbertoord. Maandag 8 april staat de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord weer op de agenda.

Deze keer hebben we als thema Duurzaamheid. Voor deze avond hebben we een energiecoach, vanuit de gemeente Land van Cuijk, uitgenodigd. Deze spreker zal voorlichting geven over verduurzamen en de regels daarvan. Ook zal aan bod komen wat de gemeente op dit vlak te bieden heeft voor de bewoners van Land van Cuijk.

Graag tot ziens op maandag 8 april om 20.00 uur in de Wilg.

Telefoonboekje

Een paar weken geleden hebben alle leden van Vereniging Wilbertoord het nieuwe telefoon- en adressenboekje 2024 weer in de brievenbus ontvangen.
Dit jaar in nieuwe stijl!

Met dank aan Anita van Amstel, Anja van Gils en de prachtige foto’s door gekniptbykarin.

Nieuwbouwplan Wilbertoord

Op maandag 18 maart was het gezellig druk in de Wilg: de participatie avond voor de nieuwe woningbouwontwikkeling aan de Wethouder Lindersstraat werd goed bezocht door dorpsbewoners en andere geïnteresseerde. De enthousiaste deelnemers gingen samen met Cedrus Vastgoed en Pauwert Architectuur in gesprek over de thema’s betaalbaar wonen, natuur en ontmoeten. Er werd op schaal gebouwd aan een verkavelingsopzet, woningzoekenden spraken hun voorkeuren uit, er werd gesproken over huur en koop en over het betaalbaar houden van de woningen ook voor Wilbertoord zelf en er werden goede vragen gesteld. Via onderstaande link is het ook mogelijk om jouw voorkeuren door te geven middels een enquête. Dit wordt zeker gewaardeerd. Link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uAi5psUoTcdBMVTxb6qf5zIogPfXkbnEBju9AZe0oc3mew/viewform?usp=sf_link

Alle besproken wensen en de resultaten van de enquête worden meegenomen in de verdere onderzoeken voor de ontwikkeling van deze locatie naar een passend en nieuw woningbouw in Wilbertoord.
Was je niet in de gelegenheid om bij de werksessie te zijn of wil je presentatie en posters nog eens bekijken? Neem dan een kijkje Wilbertoord Online – verenigingen.

Wilbertoord Vooruit

Op dinsdag 6 februari was het weer een geweldige opkomst in de Wilg, waar werkgroep Wilbertoord Vooruit het schetsontwerp heeft gepresenteerd aan omwonenden van het St. Josephplein en de inwoners van Wilbertoord.

Het nieuwe plan van het toekomstig MFA met inpasbaar IKC werd door de architecten uitgelegd. Na een duidelijke uitleg, volgde een applaus vanuit de zaal.

Ben je niet in de gelegenheid geweest die avond, of wil je het schetsontwerp nog eens bekijken? Neem dan een kijkje op Wilbertoord Online – Wilbertoord Vooruit.

Nieuwbouwplan

Wilbertoord is volop aan het uitbreiden in het plan Moerboom.

Om goed te blijven ontwikkelen voor de toekomst, ligt het volgende plan alweer op tafel. Tijdens de beginfase van dit project, is het belangrijk dat dorpsbewoners en belangstellenden mee kunnen denken. Daarom zal er op maandag 18 maart van 19.00-20.30 uur een informatieavond gehouden worden in de Wilg. De avond zal begeleid worden door Pauwert Architectuur.

Aanmelden voor deze avond kan via mail c.bosma@pauwert.nl

De locatie van dit project zal aan de Wethouder Lindersstraat zijn, tegenover de Wilg. 

AED – d’n Turf

Attentie!!! Op dit moment is het openbare AED-apparaat bij Sportzaal d’n Turf NIET bruikbaar.

Deze AED valt niet onder Vereniging Wilbertoord. We hebben wel een melding gedaan maar het is nog onbekend wanneer dit opgelost zal worden.

Jaarvergadering

Maandag 8 april staat de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord weer op de agenda.

Deze keer hebben we als thema Duurzaamheid. Voor deze avond hebben we een energiecoach, vanuit de gemeente Land van Cuijk, uitgenodigd. Deze spreker zal voorlichting geven over verduurzamen en de regels daarvan. Ook zal aan bod komen wat de gemeente op dit vlak te bieden heeft voor de bewoners van Land van Cuijk.

Noteer deze datum alvast in uw agenda; Maandag 8 april om 20.00 uur in de Wilg.

Vliegbasis Volkel

 
Misschien heeft u het gelezen of gehoord: ‘Defensie zoekt naar extra ruimte voor straaljagers – Uitbreiding van het aantal vluchten vanaf Vliegbasis Volkel is één van de opties’.
In Wilbertoord wonen we in de directe omgeving van Vliegbasis Volkel. Het is mogelijk om als dorp of als inwoner je wensen/zorgen kenbaar te maken.
Iedereen kan een zienswijze indienen tot 12 februari, via onderstaande link.
 
 

Terugblik 2023

Inmiddels zit de eerste maand van 2024 er alweer op. Toch willen we nog even terugblikken op de laatste weken van vorig jaar. De sfeerverlichting en de kerststal in de kiosk op het plein was weer heel sfeervol en is weer opgeruimd. Nogmaals dank aan de vrijwilligers.

Met jong en oud is er ook op het plein in Wilbertoord oud en nieuw gevierd. Mooi om samen het nieuwe jaar in te ‘knallen’. Zeker ook complimenten dat alles ook weer netjes opgeruimd werd.

Mailadressen verenigingen

Wilbertoord kent vele actieve verenigingen in ons dorp, waar we ook heel trots op zijn.

Mochten er wijzingen zijn, denk hierbij aan het mailadres van de contactpersoon/secretaris, ontvangen we deze graag. U kunt dit doorgeven door een mail te sturen naar verenigingwilbertoord@gmail.com

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wilbertoord Vooruit

Wellicht heeft u het al gezien op de borden bij binnenkomst van ons dorp;

Wilbertoord Vooruit nodigt iedereen uit voor een presentatieavond op dinsdag 6 februari om 20.00 uur in de Wilg. Daarin zullen alle geïnteresseerden weer een update ontvangen van de stand van zaken van het plan ‘Naar een bruisend hart voor iedereen’.

Meer informatie vindt u in dit Willy’s Venster op bladzijde…

Plan Boom

Ook in Wilbertoord zal dit jaar een actie worden gehouden van Plan Boom. Via dit plan worden er op diverse plaatsen in het land van Cuijk gratis boompjes uitgedeeld.

In ons dorp zal dit gebeuren op zaterdag 2 maart tussen 10.00-12.00 uur op het plein bij de kiosk. Het plantgoed bestaat o.a. uit Gelderse roos, Hazelaar, Lijsterbes, Vuilboom, Kornoelje. Kardinaalsmuts, Liguster en Hondsroos.

Iedereen die belangstelling heeft, mag maximaal 4 boompjes gratis meenemen en zolang de voorraad strekt, is ook de keus vrij.

Deze actie is bedoeld voor iedereen met een groen hart en een plaatsje heeft voor één of meer boompjes. Het uitdelen gebeurt door de plaatselijke leden van het IVN De Groene Overlaat Cuijk.

Het plantgoed is beschikbaar gesteld door IVN Brabant in samenwerking met Brabants Landschap en andere groene organisaties in onze omgeving. De gemeente heeft de helft van de kosten op zich genomen, een mooi groen gebaar. Met z’n allen kunnen we op deze manier Wilbertoord groener maken.

Mocht je meer informatie nodig hebben over deze actie of meer willen weten over het IVN De Groene Overlaat Cuijk, dan kun je contact opnemen met Jo v. Gemert tel.0613667805 of Miep Kuppen tel. 0622539994.

 

Nieuwjaarwens

Als eerste willen we iedereen een geweldig mooi, gelukkig en gezond 2024 toewensen.

Dat we er met z’n allen weer een bijzonder jaar van mogen maken in Wilbertoord.

Genieten, elkaar helpen en ontmoeten en bouwen aan de toekomst van ons dorp.

Moerboom III

Op 20 december 2023 zijn vele belangstellenden naar de Wilg gekomen, tijdens de inloopavond van het nieuwbouwplan Moerboom III.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest en u heeft nog interesse?

Neem dan een kijkje op www.moerboom.nl

De verkoop is inmiddels gestart. Via het inschrijfformulier, welke u op de site vindt, kunt u zichzelf inschrijven. Op maandag 8 januari om 2024 om 17.00 uur moet uw inschrijving ingeleverd zijn.

Wilt u nog meer informatie, dan kunt u dit ook opvragen bij Makelaardij Twan Poels.

Telefoonboekje

Binnenkort ontvangen de leden van Vereniging Wilbertoord weer het nieuwe telefoonboekje.

We zijn weer bezig met de voorbereidingen, met deze keer de mogelijkheid om twee nummers per adres te laten vermelden. U heeft nog de tijd tot 31 januari om uw gegeven door te geven.

Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar vwadressenbestand@gmail.com.

Vermeld daarbij duidelijk welke naam bij welk nummer en het adres mag komen staan.

Afvalkalender

De afvalkalender voor 2024 wordt alleen digitaal uitgebracht en is vanaf nu beschikbaar via https://www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender/ en DeAfvalApp.

De gemeente vindt het belangrijk om de inwoners juist en effectief te informeren. Door informatie digitaal te verspreiden kan er snel ingespeeld worden op actualiteiten. Op deze manier weten de inwoners altijd wat de juiste inzameldag van het afval is, ook als het een keer anders is dan normaal. Bijvoorbeeld bij gladheid of met feestdagen. De papieren afvalkalender is dan al snel niet meer actueel. Het is daarnaast kostenbesparend en ook nog eens duurzaam omdat het erg veel papier en transport voorkomt.

Mocht u toch graag de papieren versie willen hebben? Deze kunt u uitprinten op Klik hier

Wilbertoord Vooruit

Afgelopen jaar heeft de werkgroep Wilbertoord Vooruit heel veel inspanning geleverd. Ook in 2024 gaan ze weer met heel veel enthousiasme verder met het project ‘naar een bruisend hart voor iedereen’.

Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken? Houd dan het Willy’s Venster en de Socials in de gaten. Binnenkort zal er ook weer een presentatie-avond gehouden worden voor de omwonenden en de dorpsbewoners.

Nieuwe bewoners

Regelmatig mogen we nieuwe bewoners welkom heten in ons mooie Wilbertoord.

Niet altijd zien, horen of weten wij als bestuur, dat we iemand namens onze vereniging welkom mogen heten. Geef dit dan door aan één van onze bestuursleden of via de mail, we zijn u er heel dankbaar voor.

Wanneer u hoort dat men graag lid wil worden van Vereniging Wilbertoord, geef dan ons mailadres (verenigingwilbertoord@gmail.com) door aan de nieuwe dorpsgenoten.

We zorgen er dan voor dat de nodige informatie bij hen bezorgd wordt. 

Telefoonboekje

We zijn weer bezig met de voorbereidingen van het nieuwe telefoonboekje. Bij deze nogmaals de oproep, wanneer u twee nummers twee nummers per adres vermeld wilt hebben, dit z.s.m. door te geven.

Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar vwadressenbestand@gmail.com.

Vermeld daarbij duidelijk welke naam bij welk nummer en het adres mag komen staan.

Prins Giel d’n Urste

Onze felicitaties gaan uit naar Prins Giel d’n Urste, bestuurslid van Vereniging Wilbertoord.

We wensen hem een prachtig carnavalsseizoen toe, samen met zijn Prinses Simone, Narrin Sanne en alle Klotstèkers.

 

Sfeerverlichting

Wellicht heeft u het al gezien, de sfeerverlichting hangt er weer. Een gezellig lichtpuntje in deze donkere tijd voor de feestdagen.

Bij deze willen we de vrijwilligers bedanken, die hier weer voor gezorgd hebben.

 

Fijne feestdagen

We wensen u allen hele fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Dat 2024 voor iedereen een bruisend, sprankelend en gezond jaar mag worden.

Nog een speciaal woordje van dank voor degene die zich hebben ingezet voor Vereniging Wilbertoord.

Telefoonboekje

Al verschillende dorpsgenoten hebben een wijziging doorgegeven voor in het nieuwe telefoonboekje. Wilt u graag twee nummers per adres vermeld hebben in het telefoonboekje van komend jaar?

Dan is dat vanaf dit moment – tot uiterlijk januari 2024 – mogelijk om uw telefoonnummer(s) door te geven. Geef daarvoor duidelijk aan welke naam bij welk nummer en het adres mag komen staan.

U kunt dit doorgeven door uw gegevens door te mailen naar; vwadressenbestand@gmail.com

Helaas hebben we eerdere aanvragen voor vermelding van twee nummers niet bewaard, dus wanneer u dit wenst, verzoeken we u om dit (opnieuw) door te geven.

 

Contributie

In november zal de contributie voor de leden van Vereniging Wilbertoord, die dit via automatische incasso hebben geregeld, worden afgeschreven.

Mocht u nog geen lid zijn en wel interesse hebben? Neem dan contact op, door een mail te sturen naar verenigingwilbertoord@gmail.com. U ontvangt de nodige informatie hiervoor.

 

AED

In Wilbertoord hangen er op verschillende locaties een AED:

Wethouder Lindersstraat 11

Zonnedauwstraat 10

Verstegenweg 30

                                                          Noordstraat 27 (Landhorst)

Voor het onderhoud en controle hiervan, heeft Vereniging Wilbertoord ook voor komende jaren weer de afspraken gemaakt met Marcel Fleuren Training en Services. Wanneer een AED is gebruikt of niet functioneert wegens een technisch mankement, neem dan contact op met Marcel Fleuren. Hij zorgt er dan voor dat alles weer in orde is.

Ook bij Sportzaal d’n Turf en bij Sportveldencomplex de Binding kunt u een openbare AED vinden.

 

MOERBOOM III

Binnenkort zal er weer een informatieavond komen voor het nieuwbouwplan Moerboom III.

Meer informatie kunt u verder in deze editie van het Willy’s Venster vinden (zie pagina…)

De vakantie is weer voorbij

Ook wij hebben de draad weer opgepakt na de vakantie. De agenda’s worden gevuld met vergaderingen en besprekingen. We gaan er volop tegenaan, met interessante, leuke, bijzondere onderwerpen voor ons dorp.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het jubileum. Dit staat pas in 2025 op de agenda, maar de voorbereidingen hiervoor worden gepland. Heeft u een goed idee voor het jubileum, dan horen we het graag.

Ook de woonwensen enquête, die enige tijd geleden is gehouden, hebben we besproken. Belangrijk voor ons dorp om de ontwikkelingen, toekomstplannen en vooruitzichten wat betreft woningbouw goed inzichtelijk te houden. Daarom is er hiervoor een werkgroep samengesteld, die dit regelmatig bespreken en bekijken.

 

Telefoonboekje

We krijgen regelmatig de vraag/opmerking of het mogelijk is om met meerdere telefoonnummers in het telefoonboekje vermeld te worden.

We zijn hiervoor aan de slag gegaan en hebben gekeken wat de beste oplossing hiervoor is.

Er is besloten dat er maximaal twee nummers per adres in het telefoonboekje kunnen.

Wilt u graag twee nummers vermeld hebben in het telefoonboekje van komend jaar?

Dan is dat vanaf dit moment mogelijk om uw telefoonnummer(s) door te geven.

Geef daarvoor duidelijk aan welke naam bij welk nummer en het adres mag komen staan.

U kunt dit doorgeven door uw gegevens door te mailen naar; vwadressenbestand@gmail.com

Helaas hebben we eerdere aanvragen voor vermelding van twee nummers niet bewaard, dus wanneer u dit wenst, verzoeken we u om dit (opnieuw) door te geven.

 

Wilbertoord Vooruit

Maandag 18 september was er weer een vergadering van Wilbertoord Vooruit in de Wilg.

Wederom een grote opkomst, waarbij vele dorpsbewoners aanwezig waren.

Het haalbaarheidsonderzoek is door de werkgroep afgerond en dit werd tijdens deze avond overhandigd aan voorzitter Antoine van Gils.

Een bedankje namens Vereniging Wilbertoord was dan zeker op zijn plaats, voor alle tijd en energie dat in dit onderzoek is gestoken door Wilbertoord Vooruit.

En wij zijn dan ook heel trots dat alle leden deze werkgroep met veel enthousiasme doorgaat met het vervolg van dit project… Naar een bruisend hart voor Wilbertoord.

Meer informatie hierover kunt u vinden op pagina

Route 33 – Halte 6

Marieke Moorman, de burgemeester van Land van Cuijk, is bezig met Route 33.

Ze bezoekt alle 33 kernen van onze gemeente en op vrijdagmiddag 14 juli heeft ze een bezoek gebracht aan ons dorp – Wilbertoord; Halte 6.

Met een aantal dorpsgenoten en enkele bestuursleden van Vereniging Wilbertoord mochten we de burgemeester samen met Lieke Vogels (strategisch communicatieadviseur) en Jos Jongenelen (gebiedsmakelaar) welkom heten en zijn we begonnen met een lunch bij Café Amanshof.

We starten onze route richting het kasteel om daarna uitleg te krijgen bij de Co Vergister, door Pieter en Antoon Smits. Vervolgens langs verschillende ‘bezienswaardigheden-projecten’ van Wilbertoord, zoals de telefoonmast en de wadi met speeltuin bij de Marter.

Onze volgende stop was bij gemeenschapshuis de Wilg om vervolgens naar de kantine van de tennisvereniging te gaan, waar de drukmachine staat van het Willy’s Venster. Tijdens dit bezoek werd er nog een exemplaar gedrukt en overhandigd aan de burgemeester.

Na een kijkje bij Moerboom en van Bommel, komen we aan bij het kerkplein. Daar werden de toekomstplannen over het ‘hart van Wilbertoord’ nog kort besproken en een glaasje water getapt bij het watertappunt, wat een eigen initiatief was, net zoals de kiosk.

Ze was onder de indruk van alle vrijwilligers in het dorp, die voor vele activiteiten hun handen uit de mouwen steken.

Bijna alle straten van ons dorp hebben laten zien, om vervolgens af te sluiten bij het kasteel, waar ze het boek van Wilbertoord heeft ontvangen, om nog eens in de geschiedenis terug te kijken van ons mooie Peeldorpje.

We willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan Route 33 – Halte 6; Wilbertoord.

Waar een klein dorp groot in kan zijn!

 

 

 

Wilbertoord Vooruit

Na de meedenkavond op 8 mei, met een geweldige opkomst, zijn er veel ideeën op tafel gekomen.

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Wilbertoord Vooruit dan ook niet stilgezeten en is hiermee aan de slag gegaan.

Op maandagavond 18 september wordt een infoavond gehouden in de Wilg, waarin de stand van zaken gepresenteerd wordt.

 

Route 33 – bezoek burgemeester

Marieke Moorman, de burgemeester van Land van Cuijk, is bezig met Route 33. Ze bezoekt alle 33 kernen van onze gemeente en op vrijdagmiddag 14 juli mogen we haar welkom heten in ons mooie Wilbertoord.

Met een aantal dorpsgenoten en enkele bestuursleden van Vereniging Wilbertoord is er een mooi programma in elkaar gezet en zullen we haar een rondleiding geven door ons dorp. Van de historische plekken tot de nieuwbouwplannen en van projecten die al gerealiseerd zijn tot ideeën die op dit moment op tafel liggen.

We verheugen ons op de ontmoeting met de burgemeester, tijdens haar bezoek aan Wilbertoord met Route 33.

 

Enquête Wilbertoord Woonwensen

Tijdens de succesvolle inloopavond op 10 mei, is het ontwikkelteam van Moerboom III aan de slag gegaan met het samenstellen van een enquête voor dit nieuwbouwproject.

Men hoopt op uw input en enthousiasme, om waardevolle informatie te ontvangen.

Binnenkort wordt huis-aan-huis een enquête bezorgd voor de woonwensen van het project Moerboom III.

Laat weten wat uw ideeën zijn voor dit nieuwbouwplan, vul de enquête in.

 

Wilbertoord Vooruit

Achter de schermen wordt er hard gewerkt door de werkgroep van Wilbertoord Vooruit.

Na de zomervakantie zal er weer een vervolg komen, waar iedereen weer verder geïnformeerd zal worden over de stand van zaken.

 

Fijne vakantie

De vakantieperiode komt er weer aan. Dat betekent dan ook dat wij hiervan gaan genieten. We wensen iedereen een hele fijne vakantie en hopen u in september weer te mogen ontmoeten.

Flyer ‘Melden is wijs’

Bij deze willen we een campagne, die de gemeente onlangs is gestart, bij iedereen onder de aandacht brengen. De gemeente wil de meldingsbereidheid van de bewoners verhogen. Daarvoor hebben ze een flyer uitgebracht om inzichtelijk te maken waar welke signalen gemeld kunnen worden.

Misschien heeft u deze al ergens in een krant of op de social media gezien. U vindt de flyer ‘Melden is wijs’ ook in deze editie van het Willy’s Venster.

Het is voor de gemeente en de politie niet mogelijk om 24/7 overal aanwezig te zijn. Het is daarom ontzettend belangrijk om signalen van inwoners te krijgen om gericht veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek aan te kunnen pakken. Heeft u nog vragen of meer suggesties – ideeën om de meldingsbereidheid te verhogen, dan kunt u zich richten aan gemeente@landvancuijk (t.a.v. Cluster Veiligheid) of daarvoor contact opnemen met het Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente 0485-85 40 00.

Op de flyer vindt u vele belangrijke nummer. Bewaar deze goed, want ‘Melden is wijs’.

MELDWIJZER:  klik hier

Meedenkavond Wilbertoord Vooruit

Wat een geweldige opkomst! Op maandagavond 8 mei zijn veel dorpsgenoten aanwezig geweest tijdens de meedenkavond van Wilbertoord Vooruit. Fijn dat dit project zo ‘leeft’ in ons dorp!

Vele ideeën zijn op tafel gekomen, hiermee gaat de werkgroep weer mee aan de slag.

Was je er niet bij of heb je nog suggesties of vragen? Stuur dan een berichtje naar Wilbertoord Vooruit.

 

Moerboom Fase 3

Op woensdag 10 mei werd er een inloopavond georganiseerd in de Wilg voor Moerboom Fase 3.

‘Dorps wonen in een landelijke omgeving’, met dit uitgangspunt is ontwikkelteam Moerboom aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de laatste 18 woningen aan Moerboom Fase 3.

Dat bewoners van Wilbertoord graag in ons dorp willen blijven wonen, blijkt dan wel aan de verschillende belangstellenden tijdens deze inloopavond. Enkele bestuursleden, die ook aanwezig waren, hebben gehoord en gezien dat dorpsgenoten zeker geïnteresseerd zijn in ‘Wonen in Wilbertoord’.

Verenigingenavond

Enige tijd geleden hebben we alle verenigingen en stichtingen van Wilbertoord uitgenodigd deel te nemen aan een enquête. Deze vragenlijst is uitgezet omdat Vereniging Wilbertoord diverse signalen had opgevangen dat verenigingen en stichtingen in ons mooie dorp nadenken over de toekomst.

Iedereen die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen én terug te sturen, willen we hartelijk danken. Van de 23 verenigingen die we hebben uitgenodigd de enquête in te vullen, hebben we 12 reacties ontvangen. Hiervan hebben er 10 de vragenlijst ingevuld en 2 verenigingen vonden de enquête niet passend voor hen.

Op basis van de ontvangen reacties zijn we als bestuur tot de conclusie gekomen dat er op dit moment bij het merendeel van de verengingen en/of stichtingen die de enquête hebben ingevuld geen urgente zaken spelen. Daarom hebben we besloten om op dit moment geen vervolg te geven aan deze enquête door het organiseren van een bijeenkomst.

Mogelijk dat we op een later tijdstip nog eens peilen hoe dan de situatie van de verenigingen en stichtingen is, waarbij er wel aanleiding is alsnog een bijeenkomst te organiseren. Mochten we eerder signalen of vragen ontvangen, dat er wel eerder actie gewenst is, dan willen dit wij als Vereniging Wilbertoord weer verder mee oppakken.

Trots op alle verenigingen in ons mooie dorp. Samen (blijven) zorgen voor een bruisend verenigingsleven in Wilbertoord!

 

Jaarvergadering

We hebben vele leden mogen begroeten tijdens de jaarvergadering van Verenging Wilbertoord op maandag 17 april, waar we weer stil hebben gestaan bij de zaken waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en waar we als bestuur samen met de werkgroepen aan gaan werken.

Ook presenteerde de werkgroep Wilbertoord Vooruit zich. Zij gaven een toelichting waar ze de afgelopen periode mee bezig zijn geweest en waar ze de komende periode mee bezig zullen zijn.

Ook hebben we tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van twee bestuursleden: Hans van Reijmersdal en Wendy Meulepas. Na een dankwoord van Voorzitter Antoine van Gils, werd aan beide bestuursleden een bloemetje en een toepasselijke attentie overhandigd.

Om het bestuur weer compleet te krijgen, werd Miranda van den Bungelaar voorgesteld als kandidaat-bestuurslid. Met handopsteking van de aanwezigen tijdens de vergadering, werd Miranda gekozen als nieuw bestuurslid en nam ze plaats bij het bestuur. We zijn blij dat Miranda het bestuur komt versterken en wensen haar veel succes en plezier.

 

Reconstructie Wethouder Lindersstraat

Tijdens de jaarvergadering is er ook kort gesproken over de stand van zaken wat betreft de reconstructie van de Wethouder Lindersstraat.

Wilt u meer informatie, neem dan eens een kijkje op www.onzeopenbareruimte.nl/wethouder-lindersstraat

 

Rondje Wilbertoord

Woensdagavond 19 april heeft een afvaardiging van het college van B&W van de gemeente Land van Cuijk een bezoekje gebracht aan ons dorp.

Tijdens het rondje door Wilbertoord hebben we David Sölez (wethouder Openbare ruimte & Omgevingsdienst) en Arno van Haren (contactfunctionaris) kennis laten maken met alles wat er afgelopen jaren in ons dorp is gerealiseerd.

Daarnaast hebben we ze een kijkje gegeven naar de toekomstige ontwikkelingen, waarbij we ook een bezoek hebben gebracht aan de nieuwbouw.

Onder het genot van een kopje koffie op het plein, hebben enkele leden van de werkgroep Wilbertoord Vooruit hun ideeën gedeeld over het project ‘Naar een bruisend hart voor iedereen’.

Helaas was Jos Jongenelen (gebiedsmakelaar) afwezig, wegens ziekte.

 

 

Wilbertoord Vooruit 

Op maandag 8 mei willen we iedereen uitnodigen op de ‘meedenk-avond’ van de werkgroep Wilbertoord Vooruit, om 20.00 uur in de Wilg. We hopen dat er dan ook vele mensen, jong en oud, aanwezig zullen zijn om mee te denken over de toekomst van Wilbertoord. Met het motto ‘Naar een bruisend hart voor iedereen’, willen we graag jullie mening horen over de invulling van de kerk en het gebied er omheen. Hoe willen jullie dat ingericht hebben en welke functies zouden jullie daar willen?

Jij komt toch ook?!?

 

Harrie Cillessen heeft afgelopen week de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ ontvangen. Bij deze willen we Harrie nogmaals feliciteren, een mooie blijk van waardering voor al het vrijwilligerswerk wat Harrie o.a. voor onze gemeenschap doet. Harrie is ook actief betrokken bij de werkgroep Wilbertoord Vooruit.

 

Inloopavond Moerboom Fase 3

Op woensdag 10 mei wordt er een inloopavond georganiseerd in de Wilg voor Moerboom Fase 3.

‘Dorps wonen in een landelijke omgeving’, met dit uitgangspunt is ontwikkelteam Moerboom aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de laatste 18 woningen aan Moerboom Fase 3.

Belangstellende zijn welkom van 19.00 tot 20.00 uur.

Jaarvergadering

Als het goed is hebben alle leden de uitnodiging (en het telefoonboekje 2023) inmiddels in de brievenbus gehad. Hierin staat de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord aangekondigd die op maandag 17 april 2023 plaatsvindt in gemeenschapshuis De Wilg. Tijdens de jaarvergadering staan we stil bij alle zaken waarmee we afgelopen jaar bezig zijn geweest. Daarnaast presenteert de werkgroep Wilbertoord Vooruit zich en geven zij een toelichting op hetgeen waarmee zij afgelopen periode zijn bezig geweest en zich komende periode gaan bezig houden.Tot slot informeren we onze leden over zaken waaraan we komend jaar als bestuur samen met de werkgroepen werken. De jaarvergadering begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). We hopen veel leden te mogen begroeten op de jaarvergadering. U komt toch ook!

Rondje door het dorp

Op woensdag 19 april 2023 komt een afvaardiging van.het college van B&W van gemeente Land van Cuijk (wethouder David Solez), samen met een tweetal ambtenaren (Jos Jongenelen en Arno van Haren) een bezoek brengen aan ons dorp. Doel is samen een rondje door het dorp te maken en ze kennis te laten maken met alle wat er afgelopen jaren in ons dorp is gerealiseerd. Daarnaast willen we een doorkijk geven naar toekomstige ontwikkelingen waarbij we zeker een bezoek brengen aan de nieuwbouw (Moerboom III) en het plein. We starten om 19:00 uur vanaf gemeenschapshuis De Wilg.

Uitnodiging Jaarvergadering

Op maandag 17 april 2023 vindt de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord plaats. Tijdens de jaarvergadering staan we stil bij alle zaken waar we afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Daarnaast presenteert de werkgroep Wilbertoord Vooruit zich en geven zij een toelichting op hetgeen waarmee zij afgelopen periode zijn bezig geweest en zich komende periode gaan bezig houden. De jaarvergadering begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). We hopen alle leden te mogen begroeten op de jaarvergadering.

Telefoonboekje

Binnenkort ontvangen alle leden weer het telefoonboekje voor 2023. In het nieuwe boekje zijn alle aanpassingen doorgevoerd die zijn doorgegeven aan ons. Bij het telefoonboekje zit tevens een los blad met de belangrijke telefoonnummers en de nummers van de personen die kunnen reanimeren. Wij danken Anja van Gils voor het bijhouden van het adressenbestand waaruit wij het telefoonboekje wordt samengesteld. Daarnaast danken we Anita van Amstel voor het ontwerpen van de omslag van het nieuwe boekje.

Bestuursinvulling

Tijdens onze jaarvergadering in september 2022 heeft Hans van Reijmersdal aangegeven te stoppen als voorzitter van Vereniging Wilbertoord. Vanaf dat moment is de functie van voorzitter binnen het bestuur vacant. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en kunnen wij aangeven dat we een nieuwe voorzitter hebben: Antoine van Gils vult per 19 januari 2023 deze rol in. Wij zijn erg blij met de invulling van deze rol door hem en wensen hem veel succes en vooral ook veel plezier hierbij.

Daarnaast willen wij aangeven dat per 19 januari 2023 bestuurslid Anita Selten is gestopt met haar taak. Anita kan de werkzaamheden voor Vereniging Wilbertoord niet meer combineren met haar baan en een opleiding waarmee ze onlangs is gestart. Wij hebben begrip voor haar keuze te stoppen als bestuurslid. Wij hebben Anita tijdens de bestuursvergadering op 18 januari 2023 bedankt voor de werkzaamheden die ze afgelopen jaren (bijna 4 jaar) voor Vereniging Wilbertoord heeft uitgevoerd. Wij wensen Anita veel succes met de opleiding en wensen haar alle goeds voor de toekomst.

Nieuw telefoonboekje

Zoals u van ons gewend bent, ontvangen alle leden van Vereniging Wilbertoord binnenkort weer het nieuwe telefoonboekje. We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen hiervan.

Heeft u een gewijzigd telefoonnummer of wilt u een ander nummer vermeld hebben?

Geef dit dan vóór 10 februari door; stuur een mailtje naar verenigingwilbertoord@gmail.com

Er kan per naam-adres één nummer vermeld worden.

Jaarvergadering

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op maandag 17 april 2023 aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Wilg, noteer dit alvast in uw agenda!

Definitieve ontwerp van de reconstructie Weth. Lindersstraat

Onlangs is het definitieve ontwerp van de reconstructie Weth. Lindersstraat gepubliceerd. Deze is in te zien via de website www.onzeopenbareruimte.nl/wethouder-lindersstraat, scroll helemaal naar beneden, naar downloads en klik op het witte blokje ‘Definitief Ontwerp (december 2022)’.

Verenigingen enquête

Enige tijd geleden hebben de besturen van de verenigingen in Wilbertoord een enquête ontvangen. Al verschillende verenigingen hebben deze ingevuld.
Daarvoor hartelijk dank.
We hopen dat we nog meer reacties mogen ontvangen (graag vóór 10 januari 2023), om zo een goed beeld te krijgen over het verenigingsleven in Wilbertoord.

Mocht u als vereniging nog vragen hebben over deze enquête, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen via verenigingwilbertoord@gmail.com

Sfeerverlichting

U heeft het vast gezien: de sfeerverlichting hangt weer! Het geeft de Wethouder Lindersstraat en het plein in ons dorp elk jaar toch weer een feestelijk en warm tintje in deze donkere dagen. Wij hebben dit jaar aan de gemeente Land van Cuijk aangegeven dat we de sfeerverlichting wel ophangen, echter in het kader van energiebesparing dit korter doen als dat we dit andere jaren hebben gedaan. Dit betekent dat de sfeerverlichting tot de tweede week van januari 2023 blijft hangen en daarna weer wordt verwijderd. Geniet ervan!

 

 

Verenigingen enquête

Wellicht heeft u het al eerder gelezen in het Willy’s Venster; Wij, Vereniging Wilbertoord, zijn benieuwd hoe de verenigingen van Wilbertoord ‘draaien’.
Want tijden veranderen, zo ook voor verenigingen.

Hoe houden we een vereniging bruisend in deze tijden en hoe zal dat in de toekomst gaan?

Daarom hebben afgelopen week de contactpersonen/bestuursleden van Wilbertoordse verenigingen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête.
Hierin komen diverse zaken aanbod, om te kijken hoe men de toekomst ziet van uw vereniging.
Mocht er naar aanleiding van deze enquête, behoefte zijn aan een verenigingenavond, dan komt er nog een vervolg.
Onder het motto ‘Waarom moeilijk doen, als het samen kan’, proberen we met z’n allen dat Wilbertoord een actief verenigingsleven houdt.
Aan de personen die de enquête invullen, alvast hartelijk dank. En mochten er vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Verenigingen

Wilbertoord kent een actief verenigingsleven, dat houdt ons dorp ook heel bruisend.
Afgelopen tijd hebben we via de social media en in het Willy’s Venster een oproep gedaan om de actuele gegevens van de besturen van de verenigingen te ontvangen.
Al van velen hebben we een reactie ontvangen, waarvoor dank natuurlijk.

Heeft uw vereniging nog niets doorgegeven, dan kan dat natuurlijk nog, via verenigingwilbertoord@gmail.com

Tijden veranderen, zo ook voor verenigingen. Hoe houden we een vereniging bruisend in deze tijden en hoe zal dat in de toekomst gaan?
Daarom zullen de contactpersonen/besturen van de verenigingen binnenkort een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête. Op deze manier hopen we inzicht te krijgen, hoe iedereen de toekomst ziet voor een vereniging.

Mocht er naar aanleiding van deze enquête, behoefte zijn aan een verenigingenavond, dan komt er nog een vervolg.

Onder het motto ‘Waarom moeilijk doen, als het samen kan’, proberen we met z’n allen dat Wilbertoord een actief verenigingsleven houdt.

KernenCV

Alle kernen binnen de gemeente Land van Cuijk hebben afgelopen jaar een KernenCV samengesteld. Op 4 oktober jl. zijn de KernenCV’s officieel uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden. Zo is ook voor Wilbertoord een KernenCV uitgereikt. In dit KernenCV staan de belangrijkste thema’s voor de toekomst die het Bouwteam heeft willen overbrengen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de nieuw gevormde gemeente Land van Cuijk. Het KernenCV voor Wilbertoord is fysiek aan ons uitgereikt. Heeft u interesse dit KernenCV een keer in te kijken dan kan dit. Vraag ernaar bij ons bestuur. U kunt het KernenCV ook digitaal terugvinden op de website van gemeente Land van Cuijk: https://ons.landvancuijk.nl/uw+dorpwijk/wilbertoord.
Veel leesplezier!

 

 

Automatische Incasso contributie

In november zal de contributie worden afgeschreven.

Reconstructie wethouder Lindersstraat

Op woensdag 29 juni 2022, is een bewonersavond georganiseerd in het Gemeenschapshuis De Wilg. Tijdens deze bewonersavond heeft Gemeente Land van Cuijk en adviesbureau Jens het Definitief Ontwerp gepresenteerd.
Het ontwerp kunt u downloaden via de projectenwebsite: www.onzeopenbareruimte.nl/wethouder-lindersstraat

OPROEP

Na verloop van tijd, is gebleken dat de besturenlijst van alle verenigingen van Wilbertoord niet meer actueel is.

Bij deze onze vraag, om het emailadres van jullie vereniging door te sturen voor 15 oktober naar verenigingwilbertoord@gmail.com.

 

Even voorstellen

David Sölez, wethouder

Sinds 1 januari jl. wethouder Openbare ruimte & Omgevingsdienst voor de gemeente Land van Cuijk. Ik ben geboren in Cuijk waar ik nog steeds woon met mijn gezin. Vanuit het verleden ken ik Wilbertoord vooral van oud-klasgenoten, die daar altijd enthousiast over waren. Vooral de onderlinge binding van de mensen in Wilbertoord is iets wat positief opvalt. Ik heb dit ook weer mogen ervaren op de bijeenkomst van de dorpsraad. Als wethouder wil ik me vooral gaan inzetten voor het betrekken van inwoners bij het vormen van plannen maar ook het uitvoeren er van. Samen vorm geven aan de eigen leefomgeving. Daar wordt Wilbertoord alleen maar mooier van.

Jos Jongenelen, gebiedsmakelaar

Met ingang van 2022 ben ik gebiedsmakelaar voor een gebied waar onder andere Wilbertoord in ligt. Deze kern ken ik al langer omdat  ik vanaf 2014 de gemeentelijke contactpersoon voor de dorpsvereniging ben geweest. Ik vind het fijn om Wilbertoord tot mijn gebied te mogen rekenen, zeker gezien de bijzonder positieve ervaringen die ik in de loop der jaren heb opgedaan met name in de samenwerking met de dorpsvereniging. Ik woon in Nijmegen en dus niet in de gemeente Land van Cuijk. Dat heeft echter nooit invloed gehad op mijn betrokkenheid bij de kernen en hun inwoners. Ook nu geldt: als er vragen of ideeën zijn, laat het me dan a.u.b. weten. jos.jongenelen@landvancuijk.nl

Arno van Haren, contactfunctionaris

Sinds 1 januari ben ik contactfunctionaris voor een twintigtal  wijk- en dorpsraden. Zo ook voor Wilbertoord. Voorheen ben ik (vanaf 1983, ja echt) werkzaam geweest in de gemeente Cuijk, de gemeente Sint Anthonis (destijds ook nog Oploo c.a.) en de gemeente Boxmeer en nu dus in het grote Land van Cuijk. Ik woon in Oeffelt en durf wel te zeggen dat ik behoorlijk bekend ben met het Land van Cuijk. Ik ben contactfunctionaris voor verenigingen en wijk- en dorpsraden en het is de bedoeling dat ik gemakkelijk bereikbaar ben voor hen.  Mijn motto is: “weet me te vinden”.  arno.vanharen@landvancuijk.nl

Melding wijziging telefoonnummer of adres

Bent u in het afgelopen jaar verhuist of is uw telefoonnummer gewijzigd, wilt u ons dat dan laten weten door te mailen naar verenigingwilbertoord@gmail.com

Melding over de buitenruimte

Is er iets kapot in je buurt, ligt er afval of heb je overlast? Regelmatig wordt Vereniging Wilbertoord hiervoor aangesproken. Wij kunnen hiervoor echter geen oplossing bieden. Alle zaken die spelen in het openbaar gebied behoren door de gemeente te worden opgelost.

Je kunt dit eenvoudig online bij de gemeente Land van Cuijk melden. Je kunt ook bellen met 0485-854000. Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Bel dan met de gemeente. Jouw melding wordt door de gemeente in behandeling genomen. Ernstige en dringende zaken herstelt de gemeente snel, zaken die uitgezocht of ingepland moeten worden duren uiteraard wat langer. Soms kan het probleem helemaal niet opgelost worden. Dan krijg je daar bericht van.

Voorbeelden van zaken die je kunt melden bij de gemeente:

 • Losse stoeptegel
 • Afvalzakken niet opgehaald
 • Kliko niet geleegd of defect
 • Gat in de weg
 • Kapotte straatverlichting
 • Schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • Onveilige plekken
 • Achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • Afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • Vernield groen
 • Zwerfvuil
 • Overvolle afvalbakken
 • Dode dieren langs de weg of in het water
 • Stankoverlast
 • Achtergelaten fietsen of auto’s
 • Onderhoud van speelplekken
 • Kapotte of onveilige speeltoestellen

Voor het online melden kan gebruik worden gemaakt van de MijnGemeente APP. De app kun je downloaden via de Google Play of Appstore. Bij het installeren wordt gevraagd in welke gemeente je woonachtig bent (kies dan voor Land van Cuijk). Met deze app kun je digitaal meldingen indienen bij de gemeente. Je kunt dan bijvoorbeeld een foto van de situatie toevoegen tijdens een melding. Een erg handige hulpmiddel. Maak er vooral gebruik van!

 

Vodafone

Voor gebruikers van het telefoonnetwerk is er goed nieuws: de telefoonmast aan de Verbindingsweg in Wilbertoord is sinds april uitgerust met zenders van Vodafone. KPN was de eerste provider die actief was vanuit de telefoonmast, en nu dus Vodafone ook. Wij vinden het goed te zien dat de twee grootste telecom-aanbieders het netwerk in ons dorp nu dekkend hebben gemaakt. Hiermee kan vanuit ieder plek binnen en rondom ons dorp mobiel worden gebeld met goed bereik. Dat was uiteindelijk ons doel: Wilbertoord een dekkend netwerk voor telefonie bieden. Missie geslaagd!

 

MijnGemeente app

U komt het vast wel een tegen: een stoeptegel die is verzakt of waarover kan worden gestruikeld of bijvoorbeeld slecht onderhoud aan struiken en/of bomen. Om het ‘probleem’ dat er is op te lossen heeft de gemeente een digitaal systeem waarin meldingen kunnen worden gemaakt: MijnGemeente app. U kunt deze app downloaden op uw telefoon en daarna zoeken naar de gemeente Land van Cuijk. U kunt daarna meldingen maken over zaken die u tegenkomt in het openbaar gebied. U kunt daarbij ook een foto toevoegen van de situatie waar u melding van wilt maken. In deze app wordt uw melding geregistreerd en krijgt u ook terugkoppeling over uw melding. Een erg handig hulpmiddel om problemen in het openbaar gebied melding te maken. Maak er vooral gebruik van.

 

Jaarvergadering

Op 13 juni jl. heeft de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord plaatsgevonden. De zaal in De Wilg was mooi gevuld met leden die kwamen kennismaken met vertegenwoordigers vanuit onze nieuwe gemeente Land van Cuijk. Vanuit de gemeente waren David Solez (wethouder), Jos Jongenelen (gebiedsmakelaar) en Arno van Haaren (gebiedscoordinator). Daarnaast was wethouder Mark Jansen-van Gaal uit ons dorp aanwezig. Allen hebben zich voorgesteld en aangegeven welke rol zij binnen de gemeente vervullen en wie waarvoor aanspreekpunt is voor ons en mensen uit het dorp. Tijdens de kennismaking kreeg de gemeente meteen huiswerk mee. Diverse zaken zijn vanuit de vergadering aangegeven en waarmee de gemeente (Arno van Haaren) aan de slag kan. De terugkoppeling hiervan moet nog plaatsvinden. Zodra wij de reactie binnen hebben vermelden wij dit in het Willy’s Venster en op WilbertoordOnline.nl. Daarnaast zijn enkele filmpje getoond over de gemeente Land van Cuijk. Deze zijn terug te vinden op de website van de gemeente: www.landvancuijk.nl.

 

Tijdens de jaarvergadering heeft Hans van Reijmersdal aangegeven te stoppen als voorzitter van Vereniging Wilbertoord. Na 9,5 jaar voorzitterschap vindt Hans het tijd worden ruimte te geven aan een ander. Hans gaat op de achtergrond als bestuurslid door tot de ledenvergadering van 2023 waarbij hij geen nieuwe (grote) zaken meer op gaat pakken. Dan stopt hij ook als bestuurslid. We hebben Hans bedankt voor zijn bijdrage en daarvoor is symbolisch een chocolade voorzittershamer overhandigd aan hem. Binnen het bestuur wordt nog bekeken op welke wijze de rol van voorzitter wordt ingevuld. Vooralsnog is deze rol vacant. Als aanvulling op het bestuur is Antoine van Gils door de vergadering gekozen als nieuw bestuurslid en is Giel Bongers herkozen als bestuurslid. Wij wensen Antoine en Giel veel succes en vooral veel plezier in hun rol als bestuurslid.

 

Vakantie.

 

 

De vakantie periode komt er weer aan. Betekent dat ook wij hiervan gaan genieten. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen u in september weer te mogen ontmoeten!

Presentatieavond herinrichting Wethouder Lindersstraat e.o. Wilbertoord

 
Op woensdag 29 juni 2022 organiseren we een presentatie-avond voor alle bewoners, ondernemers en geïnteresseerden in het project.
De bijeenkomst is van 19.00 tot 20.30 uur in Gemeenschapshuis de Wilg, Wethouder Lindersstraat 11, Wilbertoord.
 
Aanwonenden krijgen per brief een uitnodiging voor deze avond. Wil je ook deelnemen? Stuur dan je naam en het aantal deelnemers naar: Wilbertoord@jens-ct.nl.
Meer informatie over het project vind je op https://bit.ly/3GzMLQH

Nieuws juni

Reconstructie Wethouder Lindersstraat

 
Op woensdag 29 juni a.s. is er een informatieavond over Reconstructie van de Wethouder Lindersstraat.
Van 19.00-20.30 uur in de Wilg.
 

Algemene ledenvergadering 2022

 De algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord vindt plaats op 13 juni 2022 in het gemeenschapshuis De Wilg. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Tijdens de vergadering kunnen alle leden nader kennis maken met vertegenwoordigers vanuit de gemeente Land van Cuijk. Komt u ook? We zien u graag op 13 juni. Tot dan.

Nieuws mei

Wilbertoordonline de site van Wilbertoord

Neem eens een kijkje op de prachtige vernieuwde site van Wilbertoord Online. Daar vind je ook Vereniging Wilbertoord.
Tip voor andere verenigingen in Wilbertoord: zet je berichten ook op Wilbertoord Online! Zo bereik je nog meer publiek!!

Stuur je bericht voor op Wilbertoord Online naar: wilbertoordonline04@gmail.com

Het Willy’s venster verschijnt ook elke maand. Een artikel kun je insturen naar: redactie.willysvenster@gmail.com.

Nieuws April

Nieuwbouw Moerboom III

In de eerste fase van bouwplan Moerboom III zijn inmiddels alle kavels verkocht. Op één kavel aan de noordzijde moet de bouw nog starten. Op alle andere kavels is inmiddels gebouwd of worden nog werkzaamheden verricht. Dit betekent dat de volgende fase kan worden ingevuld. U heeft het vast al gezien: er wordt hard gewerkt aan het bouwrijp maken van de fase Moerboom III richting de Van Ophovenlaan. De aannemer is gestart met de inrichting van de bouwstraat en de nutsbedrijven met het aanbrengen van kabels en leidingen. Er zijn zelfs al bomen geplant in het bouwplan. Nog even en de eerste contouren van de percelen worden zichtbaar waar de woningen worden gebouwd. Vooralsnog worden er eerst 10 bouwkavels uitgegeven waarvoor geïnteresseerden zich konden aanmelden. Op basis van loting worden de kavels uitgegeven en kunnen de vergunningen worden aangevraagd voor realisatie van de woningen. We wensen alle toekomstige nieuwe bewoners veel succes met het realiseren van hun nieuwe woning en wensen hun veel plezier met wonen in ons mooie dorp.

Algemene ledenvergadering 2022

We hebben het al eerder aangegeven: de algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord is verplaatst naar 13 juni 2022. In het kader van de beperkingen die golden met betrekking tot het coronavirus, vonden wij het niet verantwoord dit in april al door te laten gaan. Noteer de nieuwe datum in uw agenda. We zien alle leden dan graag weer in De Wilg.

Telefoonboekje 2022

Zoals u van ons gewend bent, ontvangen alle leden van Vereniging Wilbertoord eind maart het nieuwe telefoonboekje. Ook voor 2022 hebben we er een mooie kaft omheen laten maken. Met dank aan de ontwerpers (Marjon Geene en Anita van Amstel) hiervan.

Evenementenwagen

Er lijkt (voorlopig) een einde te komen aan alle beperkingen met betrekking tot het corona-virus. Dit betekent dat verenigingen en buurtschappen weer evenementen of buurtfeestjes mogen organiseren. Gaat u als vereniging of buurtschap komende periode iets organiseren en wilt u gebruik maken van de evenementenwagen, reserveer deze dan tijdig.

De evenementenwagen is voor verenigingen en buurtschappen uit ons dorp gratis te gebruiken. Voor verenigingen en buurtschappen buiten ons dorp rekening wij een kleine vergoeding. De evenementenwagen is o.a. uitgerust met een toiletvoorziening, mogelijkheden voor uitgifte drank en heeft een aantal hangtafels om buiten te plaatsen. Daarnaast is de evenementenwagen voorzien van een geluidsinstallatie. Heeft u interesse in gebruik van de evenementenwagen? Mail ons via verenigingwilbertoord@gmail.com en vraag naar de mogelijkheden.

Definitieve inrichting Marter en Hermelijn

Het nieuwbouwplan Moerboom III fase 1 aan de Marter en Hermelijn (gedeeltelijk) in Wilbertoord is bijna gereed. Op dit moment worden er nog twee woningen gebouwd. Daarom wordt er nu nagedacht over de definitieve inrichting van de openbare ruimte. In 2022 wordt hier mogelijk al een start mee gemaakt of anders uiterlijk in 2023. Dat is mede afhankelijk van de drukte op de markt en de schaarste in bouwmaterialen op dit moment.

De inrichting van de openbare ruimte wordt afgestemd op het materiaalgebruik in de buurt. Er wordt voortgeborduurd op de inrichting van o.a. de Eekhoorn en de Hermelijn. De straten krijgen een groene inrichting met veel ruimte voor bomen, hagen en lage beplanting. De waterberging (wadi) in het hart van het plan wordt definitief ingericht. Het bestaande kunstwerk – de cortenstalen dieren – wordt behouden en daar omheen wordt de wadi groen aangekleed en is er (mogelijk) ruimte voor een natuurlijke speelplek. Deze speelplek ligt op de overgang van de bebouwde kom naar het bosrijke buitengebied. Kinderen kunnen hier dieren spotten vanuit de uitkijktoren, met water en zand spelen bij de waterspeelplaats of zwaaien in een 360 graden schommel. Het wordt een plek waar kinderen actief bezig kunnen zijn en kunnen leren van de natuur. Daarnaast is er aandacht voor de biodiversiteit door de aanwezigheid van bloemen, kruiden en een insectenhotel. De wadi heeft daarnaast de functie om het regenwater van de buurt op te vangen en in de bodem te laten infiltreren, zodat ook rekening wordt gehouden met een steeds extremer klimaat.

De bewoners van deze straten en de Vereniging Wilbertoord zijn over de inrichting van de openbare ruimte en de wadi door de gemeente geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/wadiwilbertoord

Algemene ledenvergadering 2022

Vanwege de beperkende maatregelen rondom corona afgelopen periode en omdat we nog niet precies weten wat komende periode ons gaat brengen, hebben we tijdens onze (digitale) bestuursvergadering van 19 januari jl. besloten de algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord te verplaatsen van 11 april 2022 naar 13 juni 2022.

Leden, noteer deze datum alvast in uw agenda! Voor 1 april 2022 ontvangt u wel het telefoonboekje alvast in uw brievenbus.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwjaarswens

Hondenuitlaatveld

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord is bij de rondvraag gevraagd of wij iets kunnen betekenen voor het vormgeven van een uitlaatveld in het dorp waar honden niet-aangelijnd vrij kunnen rondlopen. Voor ons was het belangrijk te weten of er voldoende interesse/animo is om van een dergelijke voorziening gebruik te maken. Dit voordat wij hierin verder actie willen gaan ondernemen. In het Willy’s Venster van november 2021 en via de website (wilbertoordonline.nl) hebben we daarom een oproep aan inwoners gedaan zich hiervoor uiterlijk 1 december 2021 te melden bij ons. Wij kunnen aangeven dat er geen reactie en/of vragen hierover bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben daarom in de afgelopen bestuursvergadering besloten hierop verder geen actie te ondernemen.

Reconstructie Wethouder Lindersstraat e.o. in Wilbertoord

De Wethouder Lindersstraat en de Van Ophovenlaan binnen de bebouwde kom van Wilbertoord worden gereconstrueerd. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft hiertoe opdracht gegeven. Dit omdat de verharding in slechte staat is en een aantal laanbomen van mindere kwaliteit. Door de reconstructie kan ook de verkeersveiligheid verbeterd worden en er kan een hemelwaterriool worden aangelegd.

Ontwerp

Samen met de werkgroep, gevormd door een afvaardiging van de Dorpsraad Wilbertoord, het Platform Verkeer, verschillende belanghebbenden en adviesbureau Jens Ingenieurs & Adviseurs zijn wij tot een voorlopig ontwerp gekomen. In dit ontwerp zijn de wensen van u als bewoner of gebruiker – geformuleerd door de werkgroepen – meegenomen.

Het ontwerp, de visualisaties en de projectvideo kunt u vanaf 15 december a.s. bekijken via de gemeentelijke website: www.gemeente-mill.nl/herinrichting-weth-lindersstraat-eo

De uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

 • Gehele plangebied 30km-zone
 • Geaccentueerd centrum bij het Sint Josephplein en de school
 • Lopen, fietsen en rijden door het groen
 • Behouden en creëren van een duurzame bomenlaan
 • Breed, doorlopend voetpad
 • Senior-proof wandelen en fietsen
 • Veilige kruisingen met plateaus
 • Geen asfaltverharding
 • Voldoende ruimte voor waterberging

 

Uw mening telt!

In verband met de coronamaatregelen kan geen fysieke informatiebijeenkomst plaatsvinden. Daarom worden voor de direct aanwonenden en voor ondernemers online-sessies, via Microsoft Teams, georganiseerd. De genodigden ontvangen via een brief nadere informatie over deze online-sessies. 

Bent u geen genodigde en wilt u toch reageren op het ontwerp of heeft u vragen, mail dan uiterlijk op 5 januari 2022 naar: Wilbertoord@jens-ct.nl. Contactpersoon is Veerle van der Aar – Jens Ingenieurs & Adviseurs.

Gesprek college

Jaarlijks houden wij het gesprek met het college van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente. Corona heeft aan een datum om dit invulling te geven geen goed gedaan. De afspraak van 15 november jl. heeft door de beperkingen helaas ook niet door kunnen gaan. In overleg met de gemeente hebben we besloten deze afspraak verder geen invulling te geven om het college per 1 januari 2022 niet meer werkzaam is. Dan is er nieuw college binnen de te vormen gemeente Land van Cuijk. Zodra de nieuwe collegeleden bekend zijn, gaan we daarmee contact zoeken. We nodigen ze graag een keer uit om ons mooie dorp te komen bekijken en een gesprek over de toekomst te hebben. Heeft u gespreksonderwerpen die we hierin mee kunnen nemen: we vernemen het graag!

 

Hondenuitlaatveld

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord is bij de rondvraag gevraagd of wij iets kunnen betekenen voor het vormgeven van een uitlaatveld in het dorp waar honden niet-aangelijnd vrij kunnen rondlopen. Wij willen graag kijken naar mogelijkheden hiervoor. Voor ons is het wel belangrijk te weten of er voldoende interesse/animo is om van een dergelijke voorziening gebruik te maken en of u hierin iets zou willen betekenen (onderhoud, schoonhouden, enz). Dit alvorens we vervolgacties gaan uitzetten om te kijken op welke wijze dit eventueel georganiseerd kan worden. We vernemen dus graag of er mensen zijn uit ons dorp die een dergelijke voorziening wenselijk vinden en welke rol ze daarbij zouden willen spelen. U kunt uw reactie sturen naar ons mailadres: verenigingwilbertoord@gmail.com. Wij verzoeken u om uw reactie voor 1 december 2021 aan ons kenbaar maken. We laten daarna weten of er voldoende animo is en wat eventuele vervolgstappen zijn.

Bouwteam KernenCV

De nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft aan alle 33 kernen gevraagd om een bouwteam te formeren om daarmee een kernencv op te stellen.

Dit om in beeld te krijgen wat de sterke punten zijn in het dorp en wat de verbeterpunten zijn betreffende leefbaarheid en wat bewoners belangrijk vinden.

Dit ook voor Wilbertoord.

Het Wilbertoordse bouwteam (bestaande uit 8 personen) heeft 2 (digitale) sessie hieraan besteed.

Er is gesproken over de karakteristieke van ons dorp en 5 thema’s,

Leven/wonen

Ondernemen

Ontspannen

Leren

Zorgen

Vervolgens gesproken over focuspunten voor de toekomst en wat verwachten we van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Vanaf medio november zal de Wilbertoordse kernencv gepubliceerd worden.

De kernencv’s van alle kernen zijn terug te vonden op “ons land van Cuijk kernencv”.

BOUWTEAM WILBEROORD

Wijziging telefoonnummer glasvezel

Vanwege de komst van glasvezel, zien we dat bewoners hun vaste telefoon nummer niet meer hebben.
Mocht er een wijziging zijn bij u, wilt u deze dan doorgeven via de mail: verenigingwilbertoord@gmail.com, zodat wij dit kunnen aanpassen in het telefoonboekje.

Automatische Incasso contributie

 

In november zal de contributie worden afgeschreven.

Algemene ledenvergadering


Op 7 september 2021 heeft onze algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Wij vonden het prettig weer een bijeenkomst voor en met onze leden te kunnen hebben. Tijdens de vergadering is uitleg gegeven over de belangrijkste zaken die in 2020 hebben gespeeld. Wij lichten er een paar kort toe:

’t Verzetje Wilbertoord


De werkgroep Zorg & Welzijn die is ontstaan bij de uitwerking van de dorpsvisie voor Wilbertoord, heeft afgelopen jaren het huiskamerproject in De Wilg vormgegeven. Dit huiskamerproject draagt de naam ’t Verzetje Wilbertoord. Afgelopen jaar heeft de werkgroep bestaande uit een aantal enthousiaste vrijwilligers een nieuwe stichting opgericht hiervoor. Doel van de stichting is het organiseren van activiteiten voor ouderen in Wilbertoord. Over de oprichting van de nieuwe stichting hebben we enkele gesprekken met het bestuur van de stichting gevoerd. Dit om afspraken te maken en om elkaar te blijven informeren over ontwikkelingen die te maken hebben met onder andere het thema Zorg & Welzijn binnen ons dorp. Daarnaast heeft het bestuur van de nieuwe stichting aangegeven de verbinding met de KBO te zoeken omdat zij zich richten op dezelfde doelgroep. Wij ondersteunen dit initiatief en hopen dat de stichting en de KBO elkaar hierin gaan vinden.
Voor het organiseren van de activiteiten vanuit de nieuwe stichting hebben de vrijwilligers afgelopen jaren op verschillende manieren geld opgehaald via onder andere vrijwilligerswerk. Dit geld heeft tijdelijk op onze bankrekening gestaan en was vanuit daar beschikbaar voor de werkgroep. Omdat de stichting zelfstandig is geworden, hebben we de vergadering gevraagd of zij akkoord kan gaan met het overmaken van de gelden die gereserveerd zijn voor ’t Verzetje Wilbertoord. De vergadering is hiermee akkoord gegaan. Tevens is de duofiets met goedkeuring van de aanwezige leden formeel in eigendom overgedragen aan stichting ’t Verzetje Wilbertoord. Wij wensen het bestuur van ’t Verzetje Wilbertoord veel succes met het organiseren van activiteiten voor ouderen in ons dorp.

Bestuur


Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Moniek Bens-van Berlicum na ruim 11 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Tijdens de vergadering is kort stilgestaan bij haar afscheid en hebben we haar in het zonnetje gezet met een bos bloemen en een afscheidscadeautje. Wij zijn Moniek dankbaar voor alles wat zij voor ons en ons dorp in deze periode heeft gedaan.

Zoals eerder door ons aangegeven hebben Marjon Geene, Giel Bongers en Anita Selten afgelopen jaar meegelopen met ons bestuur. Zij zijn tijdens de vergadering met meerderheid van stemmen gekozen als bestuurslid. Hiermee bestaat het bestuur uit totaal 7 personen. Inmiddels heeft de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling plaatsgevonden en zijn de taken verdeeld:

• Voorzitter: Hans van Reijmersdal
• Secretaris: Anita Selten
• Penningmeester: Marius Selten
• Bestuursleden: Marco Teunissen, Wendy Meulepas, Marjon Geene en Giel Bongers

Cadeautje

In 2020 bestond Vereniging Wilbertoord 75 jaar. We hebben eerder aangegeven dit in het kader van het coronavirus niet gepast te vinden nu uitbundig te vieren. We wilden het echter ook niet volledig onopgemerkt voorbij laten gaan. Dit heeft ons doen besluiten aan alle leden een klein cadeautje te geven. Met dit cadeautje konden we meteen ons nieuwe logo presenteren dat we tijdens de algemene ledenvergadering hebben getoond aan de aanwezigen. Het cadeautje is inmiddels bij alle leden in de brievenbus bezorgd. We hopen dat u het leuk vindt en veel plezier hebt van de inhoud.