Muzikale picknick voor het hele gezin in het Aldendrielpark in Mill

Aldendrielpark 1 2022

Zondag 3 juli organiseert Stichting Aldendrielpark een muzikale picknick. Dit vanaf 11.00 uur in het Aldendrielpark aan de hoek Schoolstraat en Beerseweg in Mill. Vanaf 13.00 uur is er muziek van de Pick-up-club die (verzoek)plaatjes draaien uit het verleden en tussendoor zijn er optredens van de dweilorkesten Toeternietoe en Moizat uit Mill. Die middag worden tevens de shirts uitgereikt aan deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse uit de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert.

Jubileum

Dit jaar bestaat het Aldendrielpark in Mill precies 25 jaar. Vandaar dat een werkgroep binnen de vorig jaar opgerichte Stichting Aldendrielpark de komende periode een aantal kleinschalige activiteiten gaat organiseren. Het gaat hierbij om activiteiten waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan. Ook wil men proberen zaken terug te laten keren die al ooit plaats hebben gevonden in de 25 jaar dat het Aldendrielpark bestaat. Verschillende jaren organiseerde Toeternietoe er het dweilorkestenfestival de Sound of Joeks en ook was er al ooit een wereldrecord picknicken in het park. Vandaar dat dweilorkesten, muziek en picknicken op zondag 3 juli alvast centraal staan.

Belangrijk

Bij deze Muzikale Parkpicknick zullen vrijwilligers van en namens Stichting Aldendrielpark gekoelde drankjes verkopen. Ook zorgen zij voor een toiletwagen in het Aldendrielpark op deze dag. Overige zaken die behoren bij een picknick zoals eten, dekens, stoelen en of tafeltjes mag iedereen zelf meebrengen. Zorg bijvoorbeeld ook voor spelmateriaal voor kinderen. Bezoekers van deze Muzikale Parkpicknick wordt verzocht het eigen afval op te ruimen. De toegang van deze Muzikale Parkpicknick op zondag 3 juli is uiteraard helemaal gratis.

Stichting Aldendrielpark

Vrijwilligers van het Aldendrielpark onderhouden in overleg met de gemeente Land van Cuijk het Aldendrielpark in Mill. Via de Vrienden van het Aldendrielpark zorgen zij voor financiële middelen voor de aanschaf van gereedschap, onderhoud en verfraaiing van het park. Ook wil men kleinschalige activiteiten organiseren om het Aldendrielpark extra onder de aandacht te brengen als mooie locatie voor ontmoeting en ontspanning. Ook vrijwilliger of vriend worden van het Aldendrielpark? Zie voor meer informatie www.aldendrielpark.nl of stuur een mailtje naar info@aldendrielpark.nl