Meten is weten, zeker als het gaat om afval

Afval scheiden 2023

In de komende weken wordt het afval in de gemeente Land van Cuijk en de gemeente Boekel geanalyseerd. Het gaat om de zakken met restafval, het PMD (plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons) en GFT-afval, maar ook het textiel, oud papier en grof restafval. We analyseren het afval om te weten te komen wat er nog in deze afvalzakken en -bakken terecht komt dat er niet in thuis hoort. Daarnaast is het belangrijk te weten hoe de samenstelling van het afval is, zodat bekeken kan worden waar nog mogelijkheden zijn om verder te scheiden.

Wat betekent dit voor u?

Helemaal niets. U biedt uw afval gewoon aan volgens de data op de afvalkalender. Er komt dus geen aparte inzamelronde voor de sorteeranalyse. Wel rijdt er een extra inzamelwagen door de straat om de afvalzakken en GFT-containers voor de sorteeranalyse op te halen of te legen. Het andere afval wordt gewoon door inzamelaar Van Kaathoven of Remondis opgehaald zoals u gewend bent. Het enige dat u misschien zult merken is dat het afval van uw buren al is opgehaald en dat van u nog niet of andersom.

Hoe gaat het in zijn werk?

Allereerst worden monsters genomen. Een monster is een afvalzak die is aangeboden. Om een duidelijk beeld te krijgen van de samenstelling van het afval worden deze monsters genomen in verschillende wijken met verschillende soorten bebouwing. Per gebied wordt één monster genomen. Al deze monsters worden volledig uitgesorteerd. Op deze manier wordt bepaald hoeveel plastic, blik en drankkartons, textiel, glas, KCA, papier en hout er via de blauwe tariefzak naar de afvalverwerkingsinstallatie gaat. En in welke mate het afval in de PMD zak of GFT-container, of in een van de andere afvalsoorten, is vervuild met afval dat daar niet in thuis hoort. Dit alles wordt nauwkeurig in kaart gebracht.