Kermis in het Land van Cuijk

Maarten Jilisen en Clown DesAlles kermis Mill

In mei 2023 is het nieuwe kermisbeleid vastgesteld voor de gemeente Land van Cuijk. In dit nieuwe beleid zijn drie mogelijke vormen benoemd voor het organiseren van een kermis. Iedere kern heeft de keuze om zelf een kermis te organiseren, een kermis te laten organiseren in opdracht van de gemeente of geen kermis te organiseren. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan dit beleid.

Na vaststelling van het nieuwe beleid is onderzoek gedaan in alle kernen. Inmiddels hebben 16 kernen ervoor gekozen om zelf een kermis te organiseren, 12 kernen kiezen ervoor om de kermis door de gemeente te laten organiseren en 5 kernen organiseren geen kermis. Wethouder Maarten Jilisen: ‘’Het nieuwe beleid zorgt ervoor dat in iedere kern een kermis georganiseerd kan worden. Dat is natuurlijk heel goed voor de leefbaarheid. Daarnaast staat een kermis altijd in het teken van gezelligheid en samenzijn met buren, familie en bekenden. Dat stimuleren we graag.’’


Voor het opstellen van het nieuwe kermisbeleid is onder andere gesproken met de kermisexploitanten en ondernemers van de kernen. Ook zijn er polls uitgezet waar inwoners input konden geven over hoe de kermissen in het Land van Cuijk georganiseerd zouden moeten worden. Deze wensen zijn meegenomen in het aanbestedingstraject en dat is inmiddels afgerond. In 2024 worden de kermissen volgens het nieuwe beleid georganiseerd.

In het aanbestedingstraject zijn ook twee moties meegenomen vanuit de gemeenteraad. De motie over de prikkelarme kermis en de motie over wanneer de kermis in Boxmeer zou moeten plaatsvinden. De prikkelarme kermis wordt meegenomen in de kermissen die in opdracht van de gemeente georganiseerd worden. Wanneer kernen zelf een kermis organiseren bevelen we dit ook sterk aan. De kermis in Boxmeer wordt in juni georganiseerd, net als voorgaande jaren. Dit is de uitslag van een onderzoek dat is gedaan onder inwoners, horecaondernemers en kermisexploitanten.

 

Wethouder Maarten Jilisen: ‘’Het nieuwe beleid zorgt ervoor dat we ons als gemeente kunnen richten op de samenwerking tussen de kermisorganisatoren en de inwoners van de kernen. Op deze manier wordt het voor iedere kern mogelijk een kwalitatief hoogstaande kermis te organiseren waar iedereen tevreden mee is. Ik ben blij dat we het op deze manier samen mogelijk maken. Ik kijk uit naar een mooi kermisseizoen.’’