Inzameling schoon snoeihout in het buitengebied

snoeihout


Schoon snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom zamelen we in het buitengebied van de gemeenten Land van Cuijk en Boekel aan huis schoon snoeihout in. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 15 februari 2024.

Op www.gemeentelandvancuijk.nl/snoeihoutactie kunt u zien of u in aanmerking komt voor deze inzameling. Ook vindt u daar het aanmeldformulier. Wanneer uw aanmelding vóór 15 februari bij ons binnen is én de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, dan halen we het snoeihout op tussen 26 februari en 23 maart. Hoe en wanneer u het snoeihout klaarlegt, leest u ook op www.gemeentelandvancuijk.nl/snoeihoutactie.