Inwonerspeiling naar inzameling oud papier en de milieustraten in Land van Cuijk

Inzameling oud papier 2023

Jouw mening over afval telt

In de gemeenten Land van Cuijk wordt op verschillende manieren afval ingezameld. Sommige afvalstromen worden aan huis opgehaald, voor andere afvalstromen zijn er locaties, waar je je afval naartoe kunt brengen. We werken toe naar een circulaire economie. Dit betekent onder andere dat afval nog beter wordt gescheiden en we meer producten en materialen opnieuw kunnen gebruiken. Daarmee wordt de hoeveelheid restafval, die verbrand moet worden, steeds kleiner. Dit alles draagt bij aan een beter milieu. Om dit te bereiken, is het erg belangrijk dat het afval goed gescheiden wordt voordat het wordt aangeboden.

Onderzoek

We willen de komende jaren een nog betere scheiding van grondstoffen bereiken. We zijn daarom op zoek naar jouw ervaringen met de (mini)milieustraten en de inzameling van oud papier en karton. Met de resultaten van het onderzoek kijken we waar nog mogelijkheden voor verbetering zijn.

Meedoen

Je kunt je mening geven door de digitale vragenlijst in te vullen. De vragenlijst staat op https://ons.landvancuijk.nl/afval. De vragen kunnen volledig anoniem worden ingevuld