Introductie Kindpakket in Land van Cuijk

kindpakket 2023

Vanaf 1 januari 2024 kunnen ouders terecht bij Stichting Leergeld Land van Cuijk voor het
aanvragen van het Kindpakket. Dit geldt voor ouders van kinderen in de leeftijden 4-18 jaar,
met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Hiermee zet de gemeente Land van Cuijk in
op gelijke kansen voor alle kinderen in de gemeente. Met de inrichting van het Kindpakket
vervalt het kindsdeel in de reductieregeling. Hiervoor is een nieuwe reductieregeling opgesteld.

Centrale toegang

Op dit moment kunnen ouders nog op verschillende plekken terecht voor (financiële)
ondersteuningsmaatregelen voor kinderen. Ook de kaders zijn verschillend. In overleg met
Stichting Leergeld is het Kindpakket ontwikkeld, waarbinnen alle ondersteuningsmaatregelen voor
kinderen zijn opgenomen. Verantwoordelijk wethouder Joost Hendriks zegt hierover het volgende
“Ons jeugdbeleid richt zich op gelijke kansen voor alle kinderen in het Land van Cuijk. Met het
Kindpakket zorgen we voor een centrale ingang naar ondersteuning voor kinderen die het nodig
hebben, via Stichting Leergeld.”. In het Kindpakket zijn vergoedingen opgenomen om mee te
doen op school, met sport en cultuur, met zwemles en aan activiteiten in zomer- en
wintervakantie. Nieuw in het Kindpakket is dat het abonnement op Squla en de vergoeding voor
de VOG bij stage worden vergoed.

In natura

De centrale ingang voor de uitvoering van het Kindpakket ligt bij Stichting Leergeld. Om te
garanderen dat de ondersteuning daadwerkelijk voor kinderen wordt ingezet, keert Stichting
Leergeld altijd in natura uit. Bij elke aanvraag legt Stichting Leergeld een huisbezoek af om de
situatie te toetsen en te zien wat voor het betreffende kind nodig is.

Babystartpakket

Het Kindpakket via Stichting Leergeld richt zich op kinderen van 4-18 jaar. Voor kinderen van 0-4
jaar is gemeente Land van Cuijk aangesloten bij Stichting babyspullen. Zij leveren, op aanvraag van
een intermediair (verloskundige, kraamzorg) babystartpakketten. Deze zijn niet rechtstreeks aan
te vragen door ouders.