Ideeën voor de herdenking van 80 jaar bevrijding Land van Cuijk in 2024/2025?

Foto: Martien Hermsen, collectie Hermsen Fotografie, Mill.

Meld u dan aan voor de brainstormsessie op 1 november 2023 in Grave

Het lijkt nog ver weg, maar voordat we het weten is het september 2024. Dan begint de periode waarin we vieren dat Nederland in 1944/1945 werd bevrijd van de Duitse bezetter. Wat kunnen we leren van toen, nu er steeds minder ooggetuigen zijn die het leed van dichtbij hebben meegemaakt? En hoe kunnen we ervoor waken dat zoiets nú en in de toekomst niet meer gebeurt? Juist in deze tijd blijkt maar weer eens hoe kwetsbaar onze vrijheid is. Ook de gemeente Land van Cuijk wil graag aandacht besteden aan 80 jaar bevrijding en vrijheid. In eerste instantie door te inventariseren wat er al zoal leeft en speelt in de gemeente en daarnaast door enthousiaste en betrokken inwoners en initiatieven bij elkaar te brengen.

Mogelijk heeft u of uw organisatie ideeën voor activiteiten. Sommige initiatieven kunnen misschien worden versterkt door samenwerking. En wie weet welke nieuwe initiatieven er ontstaan. Heeft u een mooi idee? Bent u enthousiast en wilt u meedenken of meehelpen? Kom dan naar de brainstormsessie ‘Herdenking 80 jaar Bevrijding Land van Cuijk’ op woensdagavond 1 november 2023 in Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave, aanvang 19.30 uur.  Aanmelden kan via kabinet@landvancuijk.nl. Noteer bij het onderwerp ’80 jaar bevrijding’ en vermeld in uw mail uw naam, het aantal personen waarmee u komt en of u als particulier of als organisatie aanwezig bent. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de bijeenkomst.

Graag attenderen wij u op de provinciale Inspiratiedag Brabant Herinnert die op 2 november plaatsvindt in het Stadhuis van Tilburg (Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg). Net als de gemeentelijke brainstormsessie is deze bedoeld voor initiatiefnemers en organisatoren van WOII-gerelateerde activiteiten rondom herdenken en herinneren, en vrede en vrijheid. Kijk ook eens op www.brabantherinnert.nl/brabant-herinnert-inspiratie-dag/.