Deze zorgcursus is echt voor iedereen geschikt

Cursus mantelzorg 2023

Misschien helpt u iemand uit uw familie of omgeving die ondersteuning nodig heeft in de persoonlijke verzorging. Of wilt u dat gaan doen. Dan is deze gratis cursus van de samenwerkende verpleging, verzorging & thuiszorgorganisaties in Noordoost-Brabant iets voor u! Onder de deskundige leiding van een ervaren trainer oefent u met verschillende handelingen, zoals wassen en aankleden, mondzorg, bed verschonen met zorgvrager erin, toiletgang en verplaatsen van bed naar stoel, rolstoel en rollator.

Leren van elkaar

Huub (66) en Marianne (65) zijn nauw betrokken bij de zorg voor haar moeder en volgden de cursus dit voorjaar in Boxmeer. Marianne vertelt: “Mijn moeder krijgt zorg, maar we krijgen ook wel eens het verzoek om als familieleden mee te helpen. Dan is het fijn om te weten hoe het werkt. Huub: ”En we hebben de cursus ook voor onszelf gevolgd. Ook één van ons kan immers op een gegeven moment zorg nodig hebben.” Huub en Marianne zijn enthousiast over de opzet van de cursus. Huub: “Naast het aanleren van praktische handelingen was de cursus er ook op gericht dat we onze grenzen leerden kennen.” Marianne: “En we kregen tips voor een goede houding om overmatige belasting te voorkomen. Tijdens de praktijkoefeningen leerden we als cursisten ook veel van elkaar. Het contact binnen de groep was prettig en liep vanzelf. We deelden ervaringen over waar we op zorggebied tegenaan lopen. Deze zorgcursus is echt voor iedereen geschikt.”

Cursusdata en inschrijving

De cursus start in verschillende plaatsen en op diverse momenten in september, oktober en november 2023. Kijk voor meer informatie en aanmelding op: www.thuiszorgpantein.nl/nieuws