CoronaCheck per direct ingevoerd in De Wilg

Corona-check 2021


Door oplopende besmettingen en toenemende druk op de zorg zijn sinds 6 november nieuwe maatregelen van kracht. In een persconferentie op 2 november presenteerden premier Mark Rutte en minister voor Volksgezondheid en Welzijn Hugo de Jonge de aangescherpte maatregelen. Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor de Wilg?


Voor dorps- en buurthuizen zijn er enkele veranderingen.


In de brief aan de Tweede Kamer staat expliciet genoemd dat dorps- en buurthuizen uitgezonderd zijn van een coronatoegangsbewijs (CTB) voor de reguliere exploitatie. Dit was al zo en blijft zo.


Echter is de lijst met uitzonderingen waarbij wel een CTB nodig is enorm. Wij hebben als gemeenschapshuis de Wilg gekozen om het CTB te gaan hanteren voor activiteiten die door verenigingen en stichtingen in de Wilg georganiseerd worden. Het checken van het CTB is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de huurder en de Wilg.


Het gebruik van het CTB is een keuze van het bestuur van de Wilg en in goed overleg met het bestuur (via voorzitter@dewilgwilbertoord.nl) kan er voor bepaalde activiteiten gekozen worden voor een mondkapplicht.


Wat zijn de mogelijkheden voor de mondkapplicht.


De mondkapjesplicht geldt per 6 november ook voor dorps- en buurthuizen in de situaties waarbij niet op het CTB wordt gecontroleerd. Als men plaatsneemt aan tafel of op een stoel mag het mondkapje afgezet worden. Anderhalve meter afstand is niet verplicht. Wel geldt er een advies om zelf te kijken per activiteit of ruimte of het houden van afstand mogelijk en gewenst is.


De reguliere dorps- en buurthuisfuncties zijn én blijven dus vrij toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat ontmoeting, inloop en kleinschalige activiteiten gewoon door kunnen gaan zonder dat bezoekers een CTB hoeven laten zien. Het verstrekken van eten en drinken als onderdeel van de reguliere exploitatie is mogelijk zonder toegang met CTB zolang het eten en drinken niet centraal staan en dit niet in het horecagedeelte plaats vind.


Een CTB is wel altijd verplicht in het buurt- of dorpshuis voor voorstellingen van kunst en cultuur, evenementen en het horecagedeelte (bij ons de ontmoetingsruimte).