Brug bij Grave afgesloten

bruggrave

Aan de John S. Thompsonbrug bij Grave vinden schilder-, reparatie en onderhouds-werkzaamheden plaats. Soms is het daarbij nodig om de brug voor een kortere of langere periode af te sluiten.

Op zondag 23 januari is de John S. Thompsonbrug van 07:00 uur tot 17:00 uur afgesloten voor autoverkeer. Dan wordt de slim-fit-coat verplaatst. Het fietspad blijft wel toegankelijk, verkeersregelaars ter plaatse zorgen voor een veilige doorgang voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten. De te volgen omleiding is voor autoverkeer gelijk aan die eerder is toegepast bij de afsluitingen. De omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Op vrijdag 21 januari worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De brug blijft die dag toegankelijk voor verkeer, maar wel worden de benodigde verkeersmaatregelen toegepast zoals halve rijbaanafzetting. Dat kan voor oponthoud zorgen.