Banneractie ‘Let op Wild’

Wij steken zomaar over 2024

Evenals vorig jaar zijn vrijwilligers van de 3 wildbeheereenheden in onze gemeente (Boxmeer, Oploo-Wanroij en de Overlaat) en de Dassenwerkgroep Brabant op 40 plaatsen in de gemeente Land van Cuijk de banner “Let op wild’ aan het plaatsen. Deze worden vervolgens elk jaar in oktober weggehaald en eind maart/begin april  opnieuw geplaatst om weggebruikers alert te houden op overstekend wild. Hiermee geeft de gemeente een vervolg aan de banneractie ‘’Let op Wild’’ van de provincie Brabant van een aantal jaren geleden.

Meeste wildaanrijdingen van Brabant

Land van Cuijk is de gemeente met de meeste wildaanrijdingen in Brabant. Zo worden gemiddeld per jaar aanrijdingen met ruim 100 reeën, 100 dassen en 20 bevers gemeld. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers is hoger omdat niet alle aanrijdingen worden gemeld en dieren soms pas later onopgemerkt in het bos overlijden.

Met deze actie wil de gemeente zoveel mogelijk dierenleed voorkomen en de verkeersveiligheid verbeteren.

Wildspiegels

Afgelopen periode zijn er op diverse wegen binnen Land van Cuijk wildspiegels geplaatst.

Dit kan vooral het aantal aanrijdingen met reeën verminderen. Wildspiegels zijn reflectoren die het uitgestraalde licht van naderende auto’s in een hoek van 90 graden weerkaatsen in een steeds wijder wordende baan. Het in de richting van de rijweg rennende wild krijgt zo het autolicht recht in de ogen en stopt.

Wat doe je bij een aanrijding met wild?

Bel direct de politie op 0900-8844. Ook als het dier niet op zijn plaats blijft liggen. Geef de plaats van de aanrijding zo precies mogelijk door (hectometer paaltje, huisnummer, tussen kruisende wegen, of een opvallend kenmerk in de omgeving).