REGLEMENT  Dorpsquiz “KWISUTWEL” 26 oktober 2019

 

 

 

 

Algemeen

1.1 De organisatie van Quiz “Kwisutwel” is in handen van 7 personen uit Wilbertoord.

1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

Teams

2.1 Deelname aan Quiz “Kwisutwel” kan uitsluitend met teams van minimaal 5 personen tot maximaal 10 personen.

2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden. In totaal worden er per team 5 tot 10 deelnemersnamen ingevuld.

2.3 Een teamcaptain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.

2.4 Deze teamcaptain is woonachtig in de parochie Wilbertoord en is minimaal 18 jaar.

2.5 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain. De teamcaptain geeft de informatie door aan zijn team.

2.6 De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één adres en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan Quiz “Kwisutwel” deel te nemen.

2.7 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie en het inschrijfgeld is voldaan.

Inschrijven

3.1 Een team kan zich aanmelden door het inschrijfformulier in het Willy’s Venster of op de website van WilbertoordOnline volledig ingevuld, binnen de inschrijvingstermijn te versturen en het inschrijfgeld ( 15,00 euro) tijdig te voldoen bij Wilma Cornelissen, Verbindingsweg 8.

3.2 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.

3.3 De organisatie stelt het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld dient contant te worden betaald. Geen betaling betekent geen inschrijving.

Deelnemen

4.1 De organisatie stelt het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor Quiz “Kwisutwel” zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond 26 oktober 2019.

4.2 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizdag tijdig haar vragenboekje in Gemeenschapshuis “De Wilg” ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert.

Gemeenschapshuis “De Wilg” is open vanaf  19:30 uur, inleveren vóór 23:30 uur. Na 23:30 uur kan er niet meer ingeleverd worden.

Als tijd zullen wij de tijd welke teletekst weergeeft hanteren. Bij een gelijke stand in punten telt de inlevertijd.

4.3 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.

4.4 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Wilbertoord staan er ook  doe-vragen tussen. Dit zijn opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht moet deelnemen.

4.5 Voor de geheime opdracht dient elk team één afgevaardigde naar Gemeenschapshuis “De Wilg” te sturen om daar de geheime opdracht uit te voeren.

Start geheime opdracht: ????? uur (dus vóór ????? uur in Gemeenschapshuis “De Wilg” aanwezig zijn).

Te laat betekent geen deelname aan de geheime opdracht, de deur gaat op slot.

4.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd.

4.7 U dient uw inschrijfnummer/teamnummer op elke bladzijde rechtsboven in te vullen.

Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van Quiz “Kwisutwel” deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bv als het boekje niet op de juiste manier wordt ingeleverd.

5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.

5.3 Alle antwoorden op de vragen zullen direct na de finaleavond op de website worden gepubliceerd.

De uitslag van Quiz “Kwisutwel” is bindend en staat niet ter discussie.

5.4 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de finaleavond van Quiz “Kwisutwel”, welke op vrijdag 1 november 2019 gehouden zal worden in Gemeenschapshuis “De Wilg”.

5.5 De puntenverdeling wordt vermeld in het vragenboekje.

Tenslotte

6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Kwisutwel.

Deelnemen aan de Quiz “Kwisutwel” is dus geheel op eigen risico.

6.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

6.3 Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.