Kerkdiensten Locatie St. Joseph

 

 

 

 

Parochie de goede Herder, locatie Wilbertoord

Kerken parochie De Goede Herder open voor maximaal 30 kerkbezoekers.

Het bestuur van Parochie de Goede Herder heeft m.b.t. de nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden, het volgende voor de 5 geloofsgemeenschappen besloten:
Per kerkelijke viering mogen er maximaal 30 kerkbezoekers aanwezig zijn. Reserveren is daarom noodzakelijk. Dit kan bij de volgende contacten:

Voor Haps, Langenboom, St. Hubert en Wilbertoord geldt dat men zich kan opgeven tot zaterdagmorgen 10.00 uur indien er dan nog plaats is.

Bij het aanmelden wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd. De lijsten moeten enkele weken bewaard blijven, zodat bij een eventuele besmetting nagegaan kan worden met wie er contact is geweest.

Vóór de mis wordt gecontroleerd of de kerkbezoekers inderdaad hebben gereserveerd. Ook wordt gevraagd of men gezond is. Bij de ingang moeten de handen worden gedesinfecteerd. Daarvoor zijn materialen aanwezig. In de kerk zijn stickers op de banken geplakt waar men mag gaan zitten. Echtparen en gezinsleden mogen bij elkaar zitten. De looproute is aangegeven en de 1,50 m blijft van kracht, ook bij het te Communie gaan. Tevens een verzoek bij het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Als u in de bank plaatsneemt, mag het mondkapje weer af.

Tijdens de dienst zal de priester, waar nodig, aanwijzingen geven. Het bestuur hoopt, dat iedereen zich aan de (noodzakelijke) voorschriften houdt. Het is in ieders belang!