Een stukje geschiedenis

De kerk van Wilbertoord werd op 27 augustus 1958 een zelfstandige parochie met een eigen pastoor. Vanaf 1945 werd al regelmatig de H.Mis op zondag verzorgd door de geestelijkheid van Mill. De kerk was een houten gebouwtje, opgetrokken uit achtergebleven materiaal van het Nederlandse leger.

De eerste pastoor werd Pater J.Belt S.C.L die tevens benoemd werd als bouwpastoor van een op te richten nieuwe kerk.

De eerste steen werd gelegd op 11 juli 1965. De nieuwe kerk werd ingezegend door Mgr.Bluyssen op 6 mei 1966. Pastoor Belt overleed op 13 februari 1976.

Zijn opvolger werd Pater J.Jonk S.C.J. en die zijn functie heeft behouden tot 1 september 1998. Daarna is Deken tevens pastoor Bogers met assistent Rovers in onze parochie gaan werken.Op 24 januari 2001 overleed pastoor J.Jonk te Wanroij

Op 16 januari 2004 is de pastoraal eenheid van de 5 parochies van start gegaan. Deze opening vond plaats in gemeenschapshuis “De Wilg” te Wilbertoord.

Misintenties
De Misintenties van onze Parochie worden wekelijks in de Koerier geplaatst onder de rubriek van de Pastorale Eenheid Mill.

Omdat deze gegevens voor maandagavond doorgestuurd moeten worden naar de Koerier vragen wij u vriendelijk om deze intenties tijdig door te geven bij:
Ans Janssen, tel : 478735 zodat ook uw intentie in de Koerier vermeld kan worden.