WIU: handig voor wijk- en dorpsraden en alle andere inwoners

Logo land van cuijk 2021

Wijk- en dorpsraden kunnen binnenkort aan de slag met Werk in Uitvoering, oftewel WIU.

In de gemeente Land van Cuijk is WIU een digitale overzichtskaart van werkzaamheden. Deze geeft een goed overzicht wat er de komende jaren staat te gebeuren aan grotere ingrepen in de openbare ruimte. Hierop zie je werkzaamheden van de verschillende afdelingen, maar ook van bijvoorbeeld nutsbedrijven (water, gas, telecom en elektra).

Op deze manier worden werkzaamheden, waar het kan, zo goed mogelijk gecombineerd. Zodat bijvoorbeeld een straat niet twee keer kort achter elkaar op de schop hoeft. De overzichtskaart is ook handig voor inwoners om te zien wat en wanneer er iets in hun omgeving speelt. Ook is bij elk project te zien wie de contactpersoon is. Op ons.landvancuijk.nl/wiu vind je meer informatie en de link naar de kaart.

Wensen en ideeën

Wijk- en dorpsraden kunnen deze kaart ook gebruiken om wensen en ideeën te combineren met dat wat er al staat te gebeuren.  Maar ook buiten de al geplande werkzaamheden kunnen ze  verzoeken voor de openbare ruimte aanleveren. Dat kan elk jaar tot 15 januari, zodat deze in de begrotingscyclus kunnen worden meegenomen. Daarmee wordt vaak sneller duidelijk wat haalbaar is, dan wanneer op een willekeurig moment in het jaar een verzoek wordt gedaan.

Wethouder David Sölez: “In de gemeente Boxmeer werd al op deze manier met WIU gewerkt. Van verschillende wijk- en dorpsraden heb ik gehoord dat dit meerwaarde had. We hopen dat het voor de andere wijk- en dorpsraden in het Land van Cuijk net zo’n handig middel wordt. WIU is op deze manier weliswaar een eenvoudige, maar ook zeer praktische uitvoering van kernendemocratie”.

Inwoners

Inwoners kunnen via hun wijk- of dorpsraad ideeën voor de openbare ruimte in hun omgeving aandragen voor WIU.  De contactgegevens van je wijk- of dorpsraad vind je op www.gemeentelandvancuijk.nl/wijk-en-dorpsraden