Wij zijn Stichting Willy's Venster!

Stichting Willy’s Venster heeft als doel om 11x maandelijks, uitgezonderd de maand augustus,
het uitbrengen van een contactblad voor de gemeenschap van Wilbertoord.
De kopij hiervoor wordt door diverse verenigingen, stichtingen en overig geïnteresseerden aangeleverd.
Vervolgens wordt hier een dorpsblad op A4 formaat van gemaakt. Het drukwerk wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Ook kunnen verenigingen flyers, kopieën of ander drukwerk zoals boekjes laten kopiëren tegen gunstige prijzen. 
In het begin van elke maand wordt het Willy’s Venster door de bezorgers bij de abonnees bezorgd.
Alle werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis.
Abonnementsgeld:
Abonnement per jaar (boekje) € 14,00             Abonnement per jaar (digitaal) € 14,00

Aanleveren van kopij vóór de 1e van elke maand!
Mail: redactie.willysvenster@gmail.com

Het bestuur

Voorzitter

 Harrie Kuijpers

Penningmeester

Sandra Nieuwenhuijsen

Secretaris

Wilma Cornelissen-Bouwen

Drukker

Peter Cornelissen

Contactgegevens

E-mail:

Telefoon:

Harrie Kuijpers
0485 – 47 84 90

Wilma Cornelissen-Bouwen
0485 – 47 87 97

Sandra Nieuwenhuijsen   
0485 – 47 8103

Drukwerk/Kopieerwerk Peter Cornelissen
06-13461544