Vijf gemeenteraden stemden in met de leges, reinigingsheffingen en rioolheffing 2022

Gemeentelijke heffingen

De vijf gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis stemden in met de leges, reinigingsheffingen en rioolheffing voor het belastingjaar 2022. De verordening is wel eerst besproken in de Land van Cuijkraad.

Uniforme tarieven belastingen

De onderliggende kosten voor afval en riool voor het begrotingsjaar 2022 zijn duidelijk. Daarmee was het mogelijk de tarieven voor 2022 vast te stellen. Daarnaast is het belangrijk dat de uniforme legestarieven vanaf de eerste dag van de nieuwe gemeente gaan gelden. Daarom konden deze tarieven niet in het nieuwe jaar door de nieuwe gemeenteraad worden vastgesteld.

Kostendekkende leges

Gemeenten mogen geen winst maken op leges. Dit betekent dat de bedragen van de leges gebaseerd zijn op de kosten die ervoor gemaakt worden. Deze berekening is gemaakt voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Voor de gemeente Boxmeer is er sprake van een significante stijging van de bouwleges. Vanaf 1 januari gelden deze leges voor de inwoners van Land van Cuijk. Tot die tijd gelden de tarieven van de huidige gemeenten.

Wijzigingen voor de individuele gemeenten

Door de harmonisatie van de leges en de belastingen veranderen er kleine dingen per gemeente:

  • Land van Cuijk heeft geen hondenbelasting. Inwoners van de gemeente Grave betalen momenteel nog hondenbelasting.
  • Voor de gemeente Sint Anthonis doet de Belastingsamenwerking Oost Brabant in Oss (BSOB) op dit moment de gemeentelijke heffing en invordering. Dit wordt straks gedaan door de gemeente Land van Cuijk.
  • Inwoners van de gemeente Boxmeer en Mill en Sint Hubert betalen de rioolheffing en/of afvalstoffenheffing op dit moment via Brabant Water. Vanaf 2022 loopt dit via de gemeente Land van Cuijk.