Verkiezingen Gemeente Land van Cuijk: Bekendmaking uitslag verkiezingen

Verkiezingen Land van Cuijk 2021

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 24 november 2021 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend, dat op maandag 29 november 2021 om 10:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Boxmeer een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

Deze zitting is online te volgen via www.boxmeer.nl, raadsinformatie, online vergadering volgen.

Inspreken

Tijdens de zitting van het centraal stembureau kunnen bezwaren worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken moet u zich uiterlijk 29 november 2021 voor 8.00 uur aanmelden via verkiezingen@boxmeer.nl. U ontvangt dan een e-mail met vermelding op welke wijze u uw bezwaar kenbaar kunt maken.