Verhalen en interviews “Oog voor elkaar” i

3592 LokaalB_Beeld_Oog_v2

Verhalen en interviews “Oog voor elkaar” interessant om te lezen op www.samenmillensinthubert.nl
Het Lokaal Beraad Ouderenbeleid gemeente Mill en Sint Hubert bestaat uit organisaties die zich o.a. bezig houden met het welzijn van de senioren in onze gemeente. Diverse werkgroepen voeren taken uit, uit de ouderenbeleidsnota. De Werkgroep Preventie houdt zich o.a. bezig met de thema’s eenzaamheid en leefstijl. Binnen het thema eenzaamheid schrijft de werkgroep o.a. artikelen en interviews in de media onder het motto “Oog voor elkaar”, waarbij activiteiten, interessante informatie, goede voorbeelden en mooie verhalen gedeeld worden.

Niet verloren gaan

De Werkgroep Preventie vindt het van belang dat deze verhalen die over mensen gaan, niet verloren gaan. Vandaar het besluit om de artikelen te bundelen en op de goed gelezen website www.samenmillensinthubert.nl te plaatsen. De bundeling “Oog voor elkaar” is interessant om te lezen, niet alleen om de verhalen maar ook om de inhoudelijke betrokkenheid van de mensen in onze gemeente. Het laat eveneens zien wat Corona voor de mensen heeft gedaan en nog doet.

Hoe?

Hoe komt u op die bundeling? Ga naar www.samenmillensinthubert.nl Klik op de rubriek “Uitgelicht”, scrol door tot Lokaal Beraad Oog voor elkaar, klik op de naam en ga dan naar “bundeling Oog voor elkaar”, klik erop en lezen maar!! Wij wensen u veel leesplezier.