Theatershows van Angels Rule en Karin Bruers in Myllesweerd verplaatst

myllesweerd2015

Helaas heeft theater Myllesweerd opnieuw de theateragenda aan moeten passen. Dit keer betreft het de muzikale show van Angels Rule van 22 januari en de show van cabaretière Karin Bruers van 28 januari. Door de bekende redenen kunnen deze nog niet doorgaan. De shows worden verplaatst naar een later moment en al gekochte tickets blijven geldig.

Sommige activiteiten kunnen wel weer plaatsvinden in Cultureel Centrum Myllesweerd. Hierover maakt het bestuur en bedrijfsleiding individuele afspraken met de betrokken partijen. Check de agenda op myllesweerd.nl om te zien welke zaken eventueel wel door kunnen gaan. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Myllesweerd om te overleggen welke mogelijkheden er zijn mocht u gebruik willen maken van de multifunctionele ruimtes binnen Cultureel Centrum Myllesweerd. Zie voor contactgegevens www.myllesweerd.nl

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Cultureel Centrum Myllesweerd hopen snel weer volledig open te kunnen gaan en u te kunnen begroeten!