Samenwerken voor een drinkbare Maas
Maasburgemeesters komen samen in Cuijk voor het belang van schoon rivierwater

wandeling maasheggen 2022

Namens het netwerk ‘Mayors for a drinkable Meuse’ bracht burgemeester Wim Hillenaar op 10 juni Maasburgemeesters uit Frankrijk, België en Nederland samen voor een conferentie met als centraal thema; het belang van een schone Maas. Inspiratiebron voor deze dag was Li An Phoa. Zij streeft met haar organisatie Drinkable Rivers naar het weer drinkbaar maken van de rivieren als ultieme indicator voor een gezond leven en een gezonde leefomgeving. Hillenaar en Phoa: “Om dit te bereiken is samenwerking van alle partijen in het stroomgebied nodig.”

Meer dan 18.000 kilometer wandelde Li An Phoa de afgelopen jaren langs tal van waterwegen wereldwijd. Al deze voetstappen hadden één doel: het bepleiten van drinkbare rivieren. “De waterkwaliteit van onze rivieren zegt veel over onze gezondheid en de ecologie in het stroomgebied. Wanneer het ons lukt om rivieren net als vroeger weer drinkbaar te maken, dan weten we zeker dat je in het hele stroomgebied in goede gezondheid en in balans kunt leven.”

Maaswater als spiegel

Tijdens haar 1000 kilometer lange wandeltocht langs de Maas trof ze veel burgemeesters en wethouders. Veel van hen liepen een stuk met haar mee. Om te bespreken wat de rivier voor ons betekent en te horen waarom schoon water zo belangrijk is in ons dagelijks leven. Zo ook burgemeester Wim Hillenaar die één van de initiatiefnemers is van het netwerk ‘Burgemeesters voor een drinkbare Maas’. Hij vindt dat Li An Phoa met haar ambitie de juiste essentie raakt: “De kwaliteit van ons rivierwater houdt ons een spiegel voor. Iedereen kan bijdragen aan een schone, drinkbare rivier. Hiervoor is samenwerking wel hard nodig.”

Burgemeesters voor een drinkbare Maas

En deze samenwerking is er in het stroomgebied van de Maas. Met het netwerk ‘Burgemeesters voor een drinkbare Maas’ zetten Maasburgemeesters zich in voor een drinkbare rivier in hun dorpen, steden en regio’s. Burgemeester Wim Hillenaar is een van de initiatiefnemers van dit netwerk en vandaag gastheer van de jaarlijkse bijeenkomst. Hij noemt de samenwerking van essentieel belang om de ambities voor een drinkbare rivier te kunnen laten slagen. Hillenaar: “Het stroomgebied van de Maas is erg omvangrijk en gaat over landsgrenzen heen. We moeten samen optrekken om ook samen profijt te hebben. Dat is niet altijd makkelijk want we hebben te maken met verschillende gewoonten, culturen en ambities. Toch vinden we elkaar omdat de uitdagingen groot en urgent zijn. Door elkaar regelmatig te ontmoeten en het verhaal te blijven vertellen, lukt het ons om de beweging voor een drinkbare Maas steeds groter te maken.”

Inspiratiebron

Met de conferentie in de schouwburg in Cuijk wordt hiermee weer een stap verder gezet. Naast  tientallen burgemeesters en wethouders uit de Maasgemeenten waren ook bestuurders van waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en enkele ondernemers van de partij. Het delen van kennis stond natuurlijk op het programma. Ook wandelde het gezelschap door het UNESCO Maasheggen Landschap waar het een rondleiding kreeg van twee lokale gidsen. Volgens Li An Phoa is de Maasheggen een gebied dat als voorbeeld kan dienen voor het hele stroomgebied: “Drinken uit de rivier kun je hier nog niet, maar de Maasheggen is al wel een uniek natuur- en leefgebied. Het heeft als enige gebied langs de Maas een UNESCO-erkenning door de bijzondere natuurwaarden. Een mooie inspiratiebron in de samenwerking voor een drinkbare Maas.”