Sámen bouwen aan een duurzaam Land van Cuijk


CDA, Liberaal LVC, Team Lokaal én GroenLinks/ PvdA starten formatiebesprekingen


Het CDA heeft als winnaar van de herindelingsverkiezingen afgelopen week het voortouw genomen voor coalitievorming in verkennende gesprekken met álle partijen. Op basis van deze constructieve gesprekken concludeert het CDA dat zij graag met de vier grootste partijen het formatieproces wil starten.


De herindelingsverkiezingen van 24 november lieten een duidelijk beeld zien. Het CDA werd door de kiezer beloond voor een heldere koers en goed programma, met 13 zetels. De andere winnaars in het Land van Cuijk waren Team Lokaal met 8 zetels, Liberaal Land van Cuijk met 5 zetels en GroenLinks/ PvdA met 3 zetels.


Lijsttrekker CDA, Bouke de Bruin: “Met de keuze voor deze partijen wordt recht gedaan aan de stem van de kiezer. Daarbij sluit deze aan bij verschillende doelgroepen onder de kiezers: de stemmer op lokale partijen wordt gezien. De links/progressieve stemmer wordt gehoord. En ook de stemmers meer in het midden en met een liberale inslag wordt nadrukkelijk een plaats gegeven in de formatiebesprekingen”.


Hiermee zet het CDA in op een bestuurscultuur voor het Land van Cuijk die wordt gekenmerkt door een politiek van open verhoudingen. Een cultuur waarbinnen geen sprake is van traditionele verhoudingen tussen oppositie en coalitie. Een sfeer waarbinnen juist de verbinding tussen links en rechts wordt opgezocht. En een context waarbij gezocht kan worden naar wisselende meerderheden tussen partijen op voorstellen vanuit het college.


Het CDA zou graag met deze partijen op korte termijn te komen tot een bondige coalitieverklaring. Hierin worden hoofdlijnen voor de komende bestuursperiode vastgelegd én wordt ingegaan op de manier waarop deze partijen met elkaar en met de raad en samenleving willen omgaan.


Streven is om begin van het nieuwe jaar al het college te presenteren. Een college dat met zes of zeven wethouders klaar staat om de grote opgaven op het terrein van bouwen, duurzaamheid, bestaanszekerheid, de transitie in de landbouw en de kernendemocratie op te pakken.


In het eerste kwartaal van 2022 wil het CDA met álle partijen in de raad komen tot een zogenaamd raadsprogramma. Met dit programma wordt erop ingezet om raadsbreed te komen tot speerpunten en een agenda voor de komende bestuursperiode.