Sámen bouwen aan een duurzaam en vitaal Land van Cuijk

samen-bouwen land van cuijk

CDA, Team Lokaal, Liberaal LVC én GroenLinks-PvdA vormen nieuw college


Onder leiding van het CDA vonden afgelopen week constructieve besprekingen plaats tussen deze partij en Team Lokaal, Liberaal LVC en GroenLinks-PvdA. Deze vier grootste partijen uit de verkiezingen van 24 november hebben met resultaat met elkaar onderhandeld: er ligt een coalitieverklaring met grote ambities. Op maandag 3 januari worden zeven wethouders beëdigd door de nieuwe gemeenteraad.


Lijsttrekker CDA, Bouke de Bruin: “Wij zijn heel blij met deze coalitie. Zij doet recht aan de stem van de kiezer. Door met vier partijen samen te werken en door links én rechts in de coalitie te verbinden, zetten we in op een politiek van open verhoudingen. Een bestuurscultuur waarbinnen geen sprake is van traditionele verhoudingen tussen oppositie en coalitie. Er kan op gevoelige thema’s voor de samenleving gezocht worden naar wisselende meerderheden tussen partijen, op voorstellen vanuit het college.”


De coalitiepartners hebben drie thema’s benoemd waarop ze vooral hun energie gaan richten: bouwen en wonen, duurzaamheid in balans met de transitie in de landbouw én bestaanszekerheid van onze inwoners.


Lijsttrekker Team Lokaal, Willy Hendriks – van Haren: “We hebben bewust drie hoofdopgaven voor de komende vier jaren geformuleerd. Hierdoor houden we focus en laten we onze inwoners en ondernemers zien wat we écht belangrijk vinden. Zo hebben we op het thema bestaanszekerheid van onze inwoners nog genoeg te doen. Zoals in de transitie van de jeugdzorg, op het gebied van werk en inkomen en in de zorg voor onze ouderen”.


De coalitie gaat met elkaar aan de slag op basis van een bondige coalitieverklaring. Hierin zijn op hoofdlijnen de drie thema’s uitgewerkt die prioriteit krijgen van dit college. Ook is een aantal samenwerkingsafspraken gemaakt, om te zorgen voor continuïteit en stabiliteit van deze coalitie.


Lijsttrekker Liberaal LVC, Liesbeth van Heeswijk: “We staan voor grote opgaven en we zijn ambitieus. Zo willen we in de komende vier jaar al 2.000 van de 4.000 te bouwen woningen tot 2030 realiseren. In ál onze kernen gaan we bouwen, voor alle doelgroepen. En we gaan investeren in de fysieke en digitale bereikbaarheid van ons gebied”.


Lijsttrekker GroenLinks-PvdA, Mike van Diemen: “Deze coalitie gaat een ambitieuze bijdrage leveren aan het bestrijden van de klimaatcrisis, maar houdt ook oog voor onze omgeving en voor perspectief in de agrarische sector. We gaan voor een klimaatneutrale gemeente in 2045 en bieden ontwikkelkansen voor de landbouwsector, waarbij we de transitie in deze sector waar mogelijk
versnellen.”


In het eerste kwartaal van 2022 wil deze coalitie met álle partijen in de raad komen tot een zogenaamd raadsprogramma. Met dit programma wordt erop ingezet om raadsbreed te komen tot speerpunten en een agenda voor de komende bestuursperiode.
Maar eerst worden op 3 januari 2022 de zeven nieuwe wethouders beëdigd door de nieuwe gemeenteraad. Het CDA levert met Bouke de Bruin (wonen, energie- en warmtetransitie), Joost Hendriks (sociaal domein) en Mark Janssen-Van Gaal (ruimtelijke ontwikkeling en landbouw) drie wethouders. Team Lokaal draagt met Willy Hendriks (sociaal domein) en David Sölez (ruimtelijk beheer) twee wethouders aan. Liberaal LVC en GroenLinks-PvdA leveren met respectievelijk Maarten Jilisen (financiën en economie) en Antoinette Maas (duurzaamheid, natuur en mobiliteit) ieder één wethouder voor het nieuwe college.

Klik op foto voor vergroting en naam