Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Ruimte voor de maas bij Oeffelt(1)

Door middel van het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ wordt de Weerd bij Oeffelt verlaagd en de doorgang onder de provinciale weg N264 (Duits Lijntje) groter gemaakt. Doel is een betere doorstroming van de Maas. De provincie Noord-Brabant werkt hiervoor samen met verschillende partners, waaronder de gemeente Land van Cuijk. Komende periode gaan deze partners de effecten voor het milieu in beeld brengen.

In de uitgangspuntennotitie staat wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Daarbij gaat het onder meer over: alternatieven, milieu, omgeving en de manier van onderzoek. Tot en met 7 februari 2022 kunt u de notitie inzien en hierop reageren via: www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl.