Reconstructie Wethouder Lindersstraat e.o. in Wilbertoord

Wethouderlinderstraat 2021 a

Publicatiedatum: Vrijdag 17 december 2021

De Wethouder Lindersstraat en de Van Ophovenlaan binnen de bebouwde kom van Wilbertoord worden gereconstrueerd. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft hiertoe opdracht gegeven. Dit omdat de verharding in slechte staat is en een aantal laanbomen van mindere kwaliteit. Door de reconstructie kan ook de verkeersveiligheid verbeterd worden en er kan een hemelwaterriool worden aangelegd. 

Ontwerp

Samen met de werkgroep, gevormd door een afvaardiging van de Dorpsraad Wilbertoord, het Platform Verkeer, verschillende belanghebbenden en adviesbureau Jens Ingenieurs & Adviseurs zijn wij tot een voorlopig ontwerp gekomen. In dit ontwerp zijn de wensen van u als bewoner of gebruiker – geformuleerd door de werkgroepen – meegenomen.

Het ontwerp, de visualisaties en de projectvideo bekijkt u hier:

Projectpagina Herinrichting Wethouder Lindersstraat e.o.

De uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

  • Gehele plangebied 30km-zone
  • Geaccentueerd centrum bij het Sint Josephplein en de school
  • Lopen, fietsen en rijden door het groen
  • Behouden en creëren van een duurzame bomenlaan
  • Breed, doorlopend voetpad
  • Senior-proof wandelen en fietsen
  • Veilige kruisingen met plateaus
  • Geen asfaltverharding
  • Voldoende ruimte voor waterberging

Uw mening telt!

In verband met de coronamaatregelen kan geen fysieke informatiebijeenkomst plaatsvinden. Daarom worden voor de direct aanwonenden en voor ondernemers online-sessies, via Microsoft Teams, georganiseerd. De genodigden ontvangen via een brief nadere informatie over deze online-sessies.  

Bent u geen genodigde en wilt u toch reageren op het ontwerp of heeft u vragen, mail dan uiterlijk op 5 januari 2022 naar:

Wilbertoord@jens-ct.nl.

Contactpersoon is Veerle van der Aar – Jens Ingenieurs & Adviseurs.