Raadsavond Land van Cuijk

Raadsvergadering land van Cuijk

Raadsvergadering

Op donderdag 3 februari a.s. vergadert de raad. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Maatregelen rond coronavirus

De raad vergadert via Teams. De vergadering is live te volgen.

Agenda en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl).

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl.

Vergaderingen volgen 

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.