Parkeerontheffingen Cuijk, Grave en Mill

parkeer-ontheffing 2022

Sommige inwoners in de gemeente Land van Cuijk maken gebruik van een parkeerontheffing voor een blauwe zone. Parkeerontheffingen die maar tot en met 31 januari geldig zijn, worden nu kosteloos drie maanden verlengd.

Verschillende regels

In de vijf gemeenten die sinds 1 januari 2022 zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk, werd verschillend omgegaan met de parkeerontheffing voor een blauwe zone. Dat betekent dat inwoners van de kernen Cuijk, Grave en Mill een ontheffing hebben die geldig is tot en met 31 januari 2022. De ontheffing voor inwoners van Boxmeer is echter onbeperkt geldig.
De ontheffingen geldig tot en met 31 januari worden nu door de gemeente Land van Cuijk kosteloos verlengd tot en met 30 april 2022.

Nieuwe parkeerontheffing 

Vóór 1 mei 2022 krijgen inwoners die een beperkt geldige ontheffing hebben een nieuwe ontheffing. Deze nieuwe ontheffing is geldig tot en met 31 januari 2023. Daarvoor wordt dan het normale parkeerontheffingstarief betaald voor één jaar. Voor de maanden februari, maart en april 2022 worden géén kosten berekend.

Meer informatie

Vragen over dit onderwerp? Bel dan met de gemeente Land van Cuijk, telefoon 0485–854000.