Opvang Oekraïense vluchtelingen Land van Cuijk

Vluchtelingen land van Cuijk 2022

Geplaatst op woensdag 9 maart 2022

De Russische inval in de Oekraïne heeft onder meer geleid tot een grote stroom vluchtelingen. Het grootste deel van deze vluchtelingen verblijft op dit moment in de buurlanden om Oekraïne. Een aantal is doorgereisd naar de rest van Europa waaronder Nederland.  Ook de gemeente Land van Cuijk werkt van harte mee om deze mensen op te vangen

Meld opvang en locaties bij gemeente

Het is hartverwarmend om te zien dat particulieren en ondernemers al aan de slag zijn gegaan met de hulpverlening aan gevluchte Oekraïners. We vragen

  • iedereen die Oekraïners thuis opvangt dit bij de gemeente te melden. 
  • ondernemers die meer dan 50 mensen voor langere tijd kunnen huisvesten -met name vrouwen en kinderen- dit te melden bij de gemeente.

Dat kan telefonisch via het Klantcontactcentrum onder telnr. 0485-854000, of via het e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl. Via de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie over het bieden van hulp aan de inwoners van Oekraïne.

Locaties

De gemeente bekijkt de mogelijkheden voor huisvesting in enkele grotere locaties, waar mensen langer kunnen verblijven. Daarnaast moet een en ander geregeld worden rondom onderwijs, gezondheid, veiligheid en werk en inkomen. Daarbij werken we onder meer samen met Sociom, vluchtelingenwerk en onderwijsorganisaties. Voor de gemeente Land van Cuijk gaat het nu om 140 mensen.