Opening woonwagenlocatie Mergen, Mill

Opening woonwagencentrum 2022

Afgelopen vrijdag, 18 maart 2022, opende wethouder De Bruin, geassisteerd door oud-wethouder Jos van den Boogaart van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert en een van de jonge bewoonsters, een nieuw ingerichte woonwagenlocatie. Deze locatie ligt aan de Mergen in Mill. Er zijn zes standplaatsen. Alle woonwagens zijn inmiddels verhuurd.

Achtergrond

In 1999 trok de Rijksoverheid de Woonwagenwet in. Vrijkomende standplaatsen werden opgeheven. Daardoor werden woonwagenlocaties steeds kleiner. Zo ook aan de Mergen in Mill. Van de zes standplaatsen was er op het laatst nog maar een in gebruik. De afgelopen jaren veranderde echter veel op het gebied van het woonwagen- en standplaatsenbeleid. Verschillende Europese en internationale rechters oordeelden dat de rechten van woonwagenbewoners onvoldoende worden gerespecteerd. In 2018 veranderde het beleid. Gemeenten gingen  standplaatsen weer herstellen. In in de regio Noordoost Brabant gingen gemeenten samenwerken. Ze spraken af dat elke gemeente zorgt voor 1,3 standplaats per 1.000 woningen. Ook gebruiken ze dezelfde inschrijf- en toewijzingscriteria.

Voorbeeldproject

De woonwagenlocatie in Mill is de eerste locatie in de gemeente Land van Cuijk waar standplaatsen opnieuw ingericht zijn. Elders komen nog 34 standplaatsen extra om in de behoefte te voorzien. Nu deze locatie gereed is, worden de standplaatsen en woonwagens overgedragen aan woningcorporatie Mooiland.