Laatste Nieuwtjes

Zaterdag 18 maart was het Landelijke Opschoondag. Heel Nederland ging gewapend met een grijpstok, vuilniszak, handschoenen en hesje op pad om Nederland op te schonen. Zo ook in het Land van Cuijk. Wil je het hele jaar zwerfafval opruimen en bijdragen aan schone buurt waar je fijn woont, speelt, recreëert en werkt? Meld je dan aan voor Schon Bezig.