N264 krijgt zuidelijke parallelweg, een nieuwe rotonde en nieuwe adviessnelheid

Paralelweg N264

‘s-Hertogenbosch, 1 december 2021 – De N264 tussen Odiliapeel en Haps wordt vanaf 2023 aangepakt om de veiligheid en doorstroming te verbeteren. De provinciale weg is toe aan groot onderhoud en provincie en gemeenten willen van die gelegenheid gebruikmaken om een aantal zaken op en rond de weg aan te passen. Zo komen er een zuidelijke parallelweg, een nieuwe rotonde, betere oversteekplaatsen voor fietsers, geluidsreducerend asfalt, geleiderails, een vernieuwde inrit voor restaurant Erica en het bedrijvenpark, een dassenrooster, twee faunapassages en een deel van de weg krijgt een adviessnelheid van 60 kilometer per uur.

De maatregelen maken deel uit van het voorkeursalternatief dat door de provincie Noord-Brabant in samenspraak met de gemeente Uden en de gemeente Mill en Sint Hubert deze maand is vastgesteld. Om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen zijn de werkzaamheden gesplitst. Het onderhoud en de aanpassingen aan de provinciale weg kosten 11,3 miljoen euro.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De weg moest sowieso worden aangepakt en het is goed dat in onderling overleg is besproken wat de verdere mogelijkheden zijn en dat we daarvoor gaan. Tegelijkertijd horen we ook de vraag vanuit Sint Hubert om goed te letten op de overgang tussen de verschillende snelheden op de weg.”

De provincie hoopt in 2023 te beginnen met het werk aan het stuk tussen de rotonde Middenpeelweg en Haps. Voor het stuk tussen de rotonde Middenpeelweg en Odiliapeel zijn meer en langere procedures nodig en moet grond worden aangekocht. Afhankelijk van de snelheid waarmee dit wordt afgerond, is de verwachting dat daar pas in 2025/2026 de werkzaamheden beginnen.

‘Aansluitend op recente reconstructie’

Wethouder Franko van Lankvelt van de gemeente Uden “‘De aanpak van de doorstroming op de N264 is een belangrijke eerste stap, die samen moet gaan met een verbetering van de doorstroming op de A50. Ook daar wordt hard aan gewerkt.’

Wethouder Jos van den Boogaart van de gemeente Mill en Sint Hubert noemt het goed dat aansluitend op de recente reconstructie van de kom Sint Hubert ook het buitengebied van de N264 wordt aangepakt. “Van belang is daarbij dat de weg zo wordt ingericht dat het heel natuurlijk en vloeiend voelt om de naderingssnelheid richting de kom al te verminderen richting 60 km/h. Binnen de kom is de snelheid met de nieuwe inrichting immers ook al verlaagd. Goed voor de veiligheid maar ook voor het leefklimaat van onze inwoners.”

Meer informatie over het onderhoud en de voorgenomen aanpassingen van de provinciale weg N264 Odiliapeel – Haps is te vinden op www.brabant.nl/N264odiliapeelhaps