Mega succes “Verkoop Houten Kerststerren gemaakt door vrijwilligers van het SHC Mill”.

Kerststerren 2021

Zaterdag 11 dec. worden ruim 180 kerststerren overgedragen aan mensen die zich hiervoor hebben opgeven.

Een groot team vrijwilligers van het SHC is hier weken mee bezig geweest, uiteraard corona proof. We zijn enorm verrast en blij dat deze actie zo succesvol is.

De kerststerren worden zaterdag op de vooraf gemaakte afspraak opgehaald, dit om “file vorming” rond de locatie te voorkomen. Opnieuw heeft het SHC bewezen, met minimale middelen, maximale resultaten te kunnen behalen. De netto opbrengst komt ten goede aan de exploitatie van het SHC om deze donkere corona maanden te kunnen overleven.

Hartelijk dank aan de mensen die de Kerststerren hebben gekocht, namens alle vrijwilligers van het Senioren Hobbycentrum Mill.