Manifest sportverenigingen Land van Cuijk

Sport

De gezamenlijke sportverenigingen in het Land van Cuijk hebben in het najaar van 2021 onder begeleiding van de KNVB in een vijftal bijeenkomsten met elkaar gesproken over de kansen die er zijn wanneer we nog meer gaan samenwerken met elkaar. Het gaat dan zowel om samenwerking tussen de sportverenigingen onderling, als de samenwerking met de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Dit heeft geleid tot bijgevoegd manifest van maar liefst 43 sportverenigingen uit het Land van Cuijk, waarin de sportverenigingen zowel het college als de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Land van Cuijk oproepen om samen met ons als sportverenigingen op te trekken om zo tot een duurzaam sport- en beweegklimaat te komen in het Land van Cuijk.

De gemeenteraad gaat op korte termijn aan de slag om tot een gezamenlijk raadsprogramma te komen. Het zou een mooie eerste tap zijn als sport in de meest brede zin van het woord daarbij ook een belangrijke plek krijgt. Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar het manifest zelf.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Roland Jansen en/of Rob Hoffmann.