Maasziekenhuis: met digitale vragenlijsten meer gemak en tijdwinst patiënt

maasziekenhuisgebouw

Het Maasziekenhuis stuurt patiënten steeds vaker een digitale vragenlijst voorafgaand aan een bezoek aan de specialist. Op die manier kan de arts nog beter beoordelen wat een patiënt nodig heeft qua behandeling.

Gemak en tijdwinst

Patiënten kunnen de online vragenlijst thuis op een zelf gekozen tijdstip invullen. De ingevulde vragenlijsten geven de arts een kijkje in de situatie van de patiënt. Tijdens een consult kan daar gericht over doorgepraat worden. Soms kan dankzij de vragenlijst ook besloten worden dat een afspraak op korte termijn niet nodig is, omdat alles goed verloopt. De arts kan dan in overleg met de patiënt besluiten om een bezoek aan het ziekenhuis uit te stellen. Óf het intakegesprek voorafgaand aan een onderzoek kan op basis van de antwoorden helemaal of gedeeltelijk worden vervangen.

Tijdwinst

Voor de patiënt kan dit fijn zijn omdat onnodige (reis)tijd wordt bespaard. Ook voor de arts en andere patiënten kan dit fijn zijn, omdat die tijd ingezet kan worden voor patiënten die wel in het ziekenhuis gezien moeten worden.
In het ziekenhuis starten de specialismen Oncologie en Maag- Darm- Leverziekten (MDL) als eerste met de digitale vragenlijsten. Als die ervaringen goed zijn, dan volgen ook andere specialismen het voorbeeld van digitale vragenlijsten.