Lintjes voor 36 inwoners gemeente Land van Cuijk

Lintjesregen 2022

Land van Cuijk,  25 april 2022 – 36 inwoners van de gemeente Land van Cuijk krijgen tijdens lintjesregen 2022 een Koninklijke onderscheiding. Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar zal  – in naam van Zijne Majesteit de Koning – de onderscheidingen in de Schouwburg in Cuijk uitreiken. 35 inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder volgen de namen en de redenen voor decoratie.

De heer J.P.M. (Jan) Pluk, Wanroij – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Pluk zet zich vanaf 1991 in voor voetbalvereniging Constantia in Wanroij. Hij organiseerde 25 jaar lang het jeugdtoernooi. Ook was hij betrokken bij het jaarlijkse Stertoemooi. Hij maakt zich al ruim 30 jaar zeer verdienstelijk voor deze vereniging in diverse vrijwilligersfuncties, waarvan 25 jaar als bestuurslid. Eveneens was hij van 1991 tot 1995 jeugdleider/trainer van diverse jeugdteams van W.V.V. Constantia.

De heer G.J.C. (Gerrit) van Duijnhoven, Haps – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van Duijnhoven is vanaf 1986 penningmeester van het parochiebestuur H. Nicolaas Haps (Parochie De Goede Herder). Van 1987 tot 2004 was hij bestuurslid van ‘Licenza’ en daarna werd hij zowel voorzitter als secretaris van dit koor. Vanaf 1990 is hij administrateur van R.K. Begraafplaats Geloofsgemeenschap H. Nicolaas Haps. Daarnaast is hij vanaf 2000 ook vrijwilliger en coördinator van de  werkgroep onderhoud R.K. begraafplaats Haps 2000 tot heden. Vanaf 2017 is hij vrijwilliger van Tafeltje Dekje.

De heer W.M.D.R. (William) Segers, Rijkevoort – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Seegers is meer dan 50 jaar lid van buurtvereniging BakelGeert Noord. Hij begon  als voorzitter van de activiteitencommissie en later werd hij bestuurslid en thans is hij  secretaris. Van 1990 tot 1993 was hij bestuurslid en organisator van de Truckrun Boxmeer. Van 2002 tot 2004 was hij bestuurslid van Stichting Wijkraad Boxmeer Noord. Daarnaast heeft hij zich van 2003 tot 2010 ingezet voor de veiligheid van de bevolking in de regio Brabant Noord als lid van het SIGMA-Team (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie).

Van 2008 tot 2015 was hij bestuurslid van WijkAccommodatie Boxmeer Noord (WABN).

Mevrouw M.J. (Marga) van Mil-van der Wouw, Vierlingsbeek – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw van Mil-van der Wouw is vanaf 1990 mantelzorger voor haar man en ze is 24 uur per dag met zorg bezig. Haar man is door een ongeval rolstoelafhankelijk en zij zorgt ervoor dat hij zich thuis zoveel mogelijk kan redden. Door haar inzet is er geen professionele zorg nodig en ze doet dit al langer dan 30 jaar.

De heer J.M.P. (Jan) Paters, Escharen ­– Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Paters is ruim zestig jaar lid van voetbalvereniging Estria en hij is meer dan 50 jaar vrijwillger. Eerst voor voetbalvereniging Estria en later voor EGS’20. Ook toen de 100-jarige voetbalvereniging in 2020 fuseerde met 2 andere verenigingen tot EGS’20 bleef hij doorgaan. Tijdens de bouw van de nieuwe sportaccommodatie vanaf juli 2020 was hij dagelijks op de bouw te vinden om zijn kennis te delen en om mee te werken.

Mevrouw P.H.M. (Paulien) Paters-Toonen, Escharen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Paters is meer dan 40 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Estria/EGS’20. Zij zette  zich ook in voor de fusieclub EGS’20. Tijdens de bouw van de nieuwe sportaccommodatie was zij dagelijks te vinden op de bouw voor schilder- en schoonmaakwerkzaamheden. Zij is ook vrijwilligster bij gemeenschapshuis ’t Dorpshuus en ze verricht op verschillende adressen huishoudelijk werk.

De heer J.J.H. (Hans) Smits, Vierlingsbeek ­– Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Smits is vanaf 1987 bestuurslid van Tennisvereniging Vierlingsbeek. In 1998 werd hij penningmeester. Als bestuurslid bij de tennisvereniging heeft hij jarenlang een soort brugfunctie vervuld tussen de stichting en de tennisvereniging. Vanaf de oprichting van de stichting Exploitatie Tennispark de Mortel in 1997 is hij voorzitter. Sinds 2018 is hij eveneens penningmeester bij Reuma Patiëntenvereniging Land van Cuijk.

De heer C. (Kees) Spoorendonk, Grave – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Spoorendonk was van 1985 tot 2021 penningmeester van Parochie Sint Elisabeth Grave. Vanaf 2021 is hij financieel administrateur. Zo heeft hij het fusieproces dat leidde tot de huidige parochie (opgericht op 1 april 2012) financieel en administratief geleid. Sinds 2009 is hij ouderenadviseur bij Welzijn Ouderen Grave. Daarnaast verzorgt hij rondleidingen door de stad Grave

De heer L.C.M. (Rob) Vloet, Mill ­­– Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Vloet is samen met zijn vrouw ongeveer 21 jaar mantelzorger voor zijn schoonbroer en schoonzus. Daarnaast is hij vanaf 2006 penningmeester van de stichting Myllesheem. Hij is ook lid van het platform Ontdek Mill. Eveneens was hij bestuurslid/voorzitter van 2010 tot 2019 bij de stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM). Sinds 2010 is hij actief als bestuurslid en vrijwilliger bij de Lokale Omroep Mill (LOM). Op initiatief van Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM) heeft hij in 2018 in opdracht van de SWOM de Stichting SwomWensBus opgericht. Hij is voorzitter van deze stichting.

Mevrouw J.C.M. (Angeline) Aben-Derks Sint Anthonis ­– Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Aben-Derks was van 1990 tot 2018 mantelzorger voor haar zieke ouders. Zij was van 1993 tot 1997 lid van de ouderraad van de voormalige basisschool Berg en Beek, nu Kindcentrum Leander. Van 1997 tot 2002, was zij voorzitter van deze ouderraad en lid van de brigadierscommissie. Zij is ook al meer dan 30 jaar lid van Natuurvereniging IVN de Maasvallei. Vanaf 2009 is zij vrijwilliger bij Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck en

vanaf 2014 is zij lid van de werkgroep Landschapspark Hoogveld in Sint Anthonis.

De heer M.P.M. (Marius) Caspers, Oploo – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Caspers kwam in 1985 als raadslid bij carnavalsvereniging “De Spurriebuuken”. Van 1995 tot 2014 was hij bestuurlijk actief voor muziekvereniging Excelsior. In 1999 werd hij bouwcommissielid, 8 jaar na de verwoestende brand van gemeenschapshuis de ‘Oude Heerlijkheid’ in Oploo. Vanaf 2001 is hij als bestuurslid actief voor stichting gemeenschapshuis de ‘Oude Heerlijkheid’ en vanaf 2015 is hij penningmeester van deze stichting.

De heer H.P.J. (Harrie) Gerrits, Sint Anthonis – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Gerrits was tot 2018, 25 jaar actief voor Oranjecomité Sint Anthonis-Ledeacker, eerst als vrijwilliger, later als bestuurslid en vanaf 2009 als voorzitter. Bij voetbalvereniging DSV heeft hij van 1995 tot 2007 ook verschillende rollen vervuld. Vanaf 2008 is hij vrijwilliger bij Stichting Het Schaap, eerst als voorzitter nu als secretaris. Ook heeft hij zich van 2011 tot 2016 als penningmeester ingezet voor buurtvereniging de Tweekant in Sint Anthonis en vanaf 2017 is hij vrijwilliger voor de Voedselbank Land van Cuijk.

De heer J.P. (Jan) Hendriks, Vortum-Mullem – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mijnheer Hendriks is vanaf 1992 bestuurlijk actief geweest voor Carnavalsvereniging De Plekkers in Vortum-Mullem in verschillende hoedanigheden. Zo was hij 25 jaar penningmeester. Naast zijn bestuurlijke taken was hij jarenlang lid van de pronkzittingscommissie. Daarnaast was hij de grondlegger en aanjager van het jaarlijkse liedjesbal. Ook is hij betrokken bij de organisatie van de optocht, de boerenbruiloft en invulling van het programma op de dinsdag tijdens Carnaval. Sinds 2005 is hij bestuurslid van de dorpsraad in Vortum-Mullem.

De heer F.T.J.A. (Frans) van Kraaij, Boxmeer – Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 1983 werd hij lid van het stichtingsbestuur Jeugd- en Jongerenwerk “Het Haarhuis”. In 1994 heeft hij de bestuurstaken neergelegd. Van 1995 tot 2008 was hij bestuurslid van de Boxmeerse carnavalsvereniging ‘De Geitenbok’. Hij was vanaf 1996 bestuurslid van de stichting Sipiejo (Sint Piet en Jongeren) en vanaf die tijd is hij DE Sinterklaas van Boxmeer. Vanaf 2005 is hij vrijwilliger van de stichting IJsfestijn Boxmeer. Ook voor Bronlaak in Oploo is hij vanaf 2017 vrijwilliger. Vanaf 2018 zet hij zich in als vrijwilliger voor Maasziekenhuis Pantein.

Mevrouw W.M.H. (Walburga) Lucius-Nuijen, Langenboom – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Lucius-Nuijen is vanaf 1992 vrijwilligster van de Heilige Familiekerk in Langenboom. Ook is zij vanaf 1995, voorzitter en secretaris bij Fonds Lourdesreizen. Van 1999 tot 2019 was ze lid en secretaris van EHBO Langenboom. Van 1991 tot 2019 gaf ze op basisschool het Stekske in Langenboom EHBO-les. Van 2000 tot 2016 was ze contactpersoon voor de collectanten KWF en vanaf 2000 is ze coördinator van het Kinderhulpfonds. Als lid van de Langenboomse tennisclub bezoekt ze vanaf 2000 ernstig zieke clubleden of buurtgenoten. Vanaf 2014 is ze coördinator van de Goede Doelen Week.

De heer J.G.F.M. (Jac) Otten, Boxmeer – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Otten is vanaf 1956 actief voor voetbalvereniging BSV Olympia ’18 Boxmeer. Van 1998 tot 2012 was hij als oud-medewerker, lid van de commissie oud-medewerkers van Nutreco. Eveneens was hij van 1999 tot 2018 chauffeur van de buurtbus bij buurtbusvereniging Wanroij-Oploo-Boxmeer en van 2010 tot 2018 bestuurslid en secretaris van deze vereniging. Ook was hij van 2016 tot 2018 coördinator dienstregeling buurtbus. Van 2004 tot 2019 was hij vrijwilliger van de Boxmeerse Carnavalsvereniging ‘De Geitenbok’. Daarnaast was hij van 2009 tot 2014 begeleider van bedevaartreizen naar Lourdes. Vanaf 2010 is hij kassamedewerker bij de stichting IJsfestijn Boxmeer.

De heer J.P.J.M. Aben, Wanroij – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Aben is vanaf 1977 lid van de scheidsrechterscommissie KNVB. Zijn verdiensten: 

  • Scheidsrechter zaal KNVB: 1977-1995
  • Rapporteur scheidsrechters veld KNVB: 1979-2019 
  • Rapporteur scheidsrechters zaal KNVB: 1981-1995
  • Begeleider scheidsrechters veld: vanaf 1981
  • Lid van werkcommissie scheidstrechterzaken veld: 1996-2003
  • Voorzitter van werkcommissie scheidstrechterzaken veld: 2002-2017
  • Lid districtscommissie scheidsrechterszaken: 2008-2017
  • Lid districtsmolestatiecommissie: 2005-2016
  • Voorzitter commissie scheidsrechterscongressen: 2006-2013
  • Wachtdienstfunctionaris: vanaf 2001

Van 1 januari 1978 tot 1981 was hij bestuurslid Centrale organisatie van voetbal (COVS) en van 1981 tot 1995 secretaris COVS. Vanaf 1995 neemt hij deel aan diverse commissies COVS Boxmeer-Cuijk e.o. Vanaf 1996 is hij scheidsrechterscoördinator van de jeugdafdeling van W.V.V. Constantia en zorgt hij voor het opleiden en begeleiden van de jeugdscheidsrechters bij wedstrijden. Eveneens is hij lid van de kascontrolecommissie. Hij is vanaf 1 januari 2006 actief bij buurtvereniging LIBERA in Wanroij. Daarnaast is hij vanaf 1 september 2017 de tijdelijke secretaris van de KBO, afdeling Wanroij.  Vanaf 1 januari 2018 is hij bestuurslid van de Vereniging van gedecoreerden Zuid 2 (KNVB).

De heer A.L.A.I. (Toon) Verrijdt, Overloon – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Verrijdt is een natuurbeschermer op nationaal niveau en senior florist vanaf 1988 van Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) in Leiden. Hij is ook vanaf 1991 mede-auteur voor het wetenschappelijk tijdschrift Gorteria. Eveneens inventariseert hij terreinen van Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Vanaf 1996 is hij vrijwilliger bij IVN De Maasvallei, groep Sint Anthonis en vanaf 2010 vrijwilliger voor Bosgroep ‘De Loonse Duinen’. Hij is vanaf 2010 lid van de werkgroep onderhoud Theobalduskerk en kerkhof Overloon.

Mevrouw M.J.H. (Marietje) van den Elzen-van Thiel, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw van den Elzen-van Thiel was vrijwilliger en bestuurslid van 1970 tot 1991 bij de Zonnebloem en Lourdescomité. Ze is vanaf 2001 vrijwilliger bij Parochie De Goede Herder Mill. Eveneens was ze als bestuurslid vanaf 2011 actief bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Mill. Ze was mede-initiatiefneemster en vanaf 2015 bestuurslid van Stichting Acaciahof. Ze is één van de initiatiefneemsters voor de realisatie van het Acaciahof met daarin de Mariakapel. Als bestuurslid is ze mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de Mariakapel.

De heer P.G. (Pieter) van den Elzen, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van den Elzen was vanaf de oprichting in 1990 betrokken bij de politieke partij Algemeen Belang ’90 in Mill en Sint Hubert. Hij is vele jaren bestuurslid, vicevoorzitter en later penningmeester geweest. Vanaf de start in 2006 is hij betrokken bij het Senioren Hobby Centrum. Vanaf 2012 is hij actief als lid van het platform Ontdek Mill. Hij brengt ook vanaf 2013 met een groep vrijwilligers de warme maaltijd voor “tafeltje dekje” rond. Vanaf 2013 schrijft hij om de week een column in ‘De Neije Krant. Eveneens heeft hij van 2015 tot 2017 als vrijwilliger een grote rol gespeeld bij de realisatie van het vernieuwde Acaciahof met daarin de nieuw te bouwen Mariakapel.

Mevrouw J.A.M. (Mientje) Derks-Opsteegh, Escharen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Derks-Opsteegh is vanaf 1985 lid van de volksdansclub in Escharen. Vanaf 2000 is ze leidster van deze volksdansclub. Van 2001 tot 2021 was ze penningmeester van de vrouwenvereniging ‘Vrouwen van Nu’. Als bestuurslid van deze vrouwenbeweging coördineert ze vanaf 2000 activiteiten voor de vierdaagse doortocht langs het traject Grave-Gassel.

De heer J.H.C. (Jacques) Arts, Cuijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Arts was vanaf 1970 vrijwilliger van voetbalvereniging De Hapse Boys te Haps. Hij was van 1985 tot 1995 penningmeester bij deze voetbalvereniging. Hij heeft bij voetbalvereniging JVC in Cuijk ook een behoorlijke staat van dienst. Van 1997 tot 2009 was hij penningmeester. In 2010 had hij zitting in de sponsorcommissie en vanaf 2012 verzorgde hij de PR. In 2015 nam hij de taak van penningmeester weer op.

De heer J.W. van de Mond, Cuijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van de Mond was bestuurslid vanaf 1986 van de stichting van Heemkunde kring ‘De Grenssteen’ in  Mook en Middelaar. In de periode 1995 tot 1999 was hij penningmeester van deze stichting. Hij was van 1987 tot 2020 actief voor de Historische Vereniging Tweestromenland Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen-West. Hij was van 1987 tot 2020 actief lid van de werkgroep Maas en Waalse geslachten. Sinds 2006 verricht hij vrijwilligerswerkzaamheden bij Pantein. Vanaf 2010 verricht hij vrijwilligerswerk voor het Cuijks Archief.

Mevrouw M.J. (Marian) van de Mond-van Voorst, Cuijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw van de Mond-van Voorst is heel betrokken bij de kerkgemeenschap. Bij diverse liturgiegroepen in Mook, Cuijk en Nijmegen. In Mook was ze van 1975 tot 2000 de contactpersoon van Mook en Middelaar voor de stichting Algemene Hulpdienst.  Vanaf 1 april 2006 is ze geregistreerd vrijwilliger binnen Pantein bij Castella in Cuijk en zij begon toen als lid van de cliëntenraad Pantein, regio Cuijk.

Mevrouw J.A.H.M. (Annie) Rovers-Michiels, Escharen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Rovers-Michiels was van 1992 tot 2001 bestuurslid van de stichting Dorpsraad Escharen Ziet Vooruit (EZV). Zij zingt al 30 jaar bij het Zangkoor in Escharen en was voorzitter van 1995 tot 2003. Vanaf 2005 is ze voorzitter van Vrouwen van Nu, afdeling Escharen (voorheen KVO). Naast dit voorzitterschap regelt ze de gymgroep en daar is ze penningmeester.

De heer W.L.M. (Walter) van Erkelens, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van Erkelens is ambassadeur van wandelvereniging Amicitia in Mill, want hij is al 60 jaar lid van deze vereniging. Hij was medeoprichter van de Avondvierdaagse in Mill en Sint Hubert. Van 1979 tot 2014 was hij secretaris en vanaf 2014 is hij voorzitter van deze vereniging.

De heer H. (Henk) Smits, Grave – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Smits was jarenlang mantelzorger voor zijn moeder. Hij is museumfotograaf en hij is het hart van Graeft Voort. Vanaf 2001 is hij structureel 40 uur per week bezig voor de stichting Graeft Voort. Deze stichting beheert en exploiteert het Graafs Museum oftewel het Stadsmuseum Grave en het Graafs kazemattenmuseum. Hij is penningmeester, zorgt voor het collectiebeheer en houdt toezicht bij activiteiten van derden.

De heer C.J.W.M. (Marco) Janssen, Cuijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Janssen is vanaf 1976 actief voor JVC Cuijk. Hij voetbalde bij JVC1 en daarnaast was hij trainer van de jeugd. Van 2006 tot 2014 was hij coördinator voor de jeugd vanaf 16 jaar en vanaf 2009 is hij voorzitter van de technische commissie, lid van de vrijwilligerscommissie en coördinator van de activiteitencommissie. Ook organiseert hij vanaf 1995 het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor alle basisschoolleerlingen van de voormalige gemeente Cuijk. Vanaf 2007 is hij bestuurslid van de stichting Technopromo.

De heer B.G.H. (Ad) Berends, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Berends was van 1969 tot 1983 medeoprichter, bestuurslid en voorzitter van supportersclub Henk van Kessel (wereldkampioen 50cc uit Mill), Stichting motorsport Mill en Motorsportclub Aldendriel. Ook is hij van 1974 tot 2000 in dienst geweest als vrijwillige brandweerman van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert. In 1980 was hij de medeoprichter en organisator van de HILBO. In 1982 werd de stichting Mill Actief opgericht en ook hiervan was hij jaren voorzitter. Van 2013 tot 2020 was hij voorzitter van het toeristisch platform Ontdek Mill. Hij was bestuurslid van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk van 2014 tot 2021. Daarnaast heeft hij de stichting “Een Goei Leven” opgericht, waarvan hij nog voorzitter is. Vanaf 2019 is hij actief voor Liberaal Land van Cuijk.

Mevrouw H.C.J.M. (Hetty) Coppis, Overloon – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Coppis is vanaf 1980 de bewaker van het dialect voor carnavalsvereniging ‘De Huibuuke’ in Overloon. Vanaf 2004 is ze de initiatiefnemer en medeoprichter van de dialectwerkgroep ‘Wie wá bewaart’. Ook is ze vanaf 2014 betrokken bij meerdere activiteiten van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Overloon. In 2015 stond zij mede aan de wieg van ‘Gast aan tafel’. Vanaf 2018 is ze vrijwilliger bij het Cultureel Festival ‘Schijt aan de Grens’.

De heer G.A.J. (Gerrit) Daanen, Oeffelt – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Daanen is vanaf 1993 actief als vrijwilliger bij TennisVereniging Oeffelt (TVO). Sinds 2004 is hij penningmeester van Stichting De Kleppenburg in Oeffelt. Hij is ook één van de grondleggers van de zorgcoöperatie Oeffelt. Vanaf 2015 is bestuurslid van deze zorgcoöperatie. Van 2016 tot 2020 was hij ambassadeur van LVCNET. Vanaf 2020 is hij de technische adviseur van Stichting Wonen Oeffelt (SWO).

Mevrouw W.P.J. (Wilma) Hendriks, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Hendriks was van 2007 tot 2021 mantelzorger voor haar zus. Van 1992 tot 2011 was ze bij de Lokale Omroep Mill (LOM) secretaris en penningmeester. Vanaf 2012 is ze coördinator tafeltje-dek-je bij de Stichting Welzijn Ouderen Mill.

De heer H. (Hans) Huizing, Escharen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Huizing was van 1962 tot 2013 lid van voetbalvereniging GW’57 en ook daarna heeft hij zich nog belangeloos voor deze voetbalvereniging ingezet, vooral als tekenaar en vormgever. Eveneens verleende hij medewerking aan de andere voetbalverenigingen Estria en SCV’58. Van 1970 tot 1990 was hij ondersteunend lid van de redactie van clubblad De Aftrap. Van 1998 tot 2008 was hij actief als trainer. Met zijn creativiteit zorgt hij vanaf 1995 ervoor dat het onderwijs op openbare basisschool Hartenaas herkenbaar is. In Stevensbeek is hij vanaf 2007 actief als jeugdtrainer bij SVS (Skeeler Vrienden Stevensbeek).

De heer P.A.M. (Paul) Vogels, Langenboom – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Vogels was van 1996 tot 2004 voorzitter en trainer van Volleybalclub Vollan 65. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de dorpsraad in Langenboom. Vanaf 2011 is hij voorzitter van de Langenboomse Zorg Centraal (LZC). Vanaf 2012 is hij voorzitter van Langenboomse dorpsquiz ‘Wette Gij ’t, die jaarlijks wordt gehouden. Van 2016 tot 2019 was hij vrijwilliger en contactpersoon binnen het project Krake-DNA. Ook is hij vanaf 2018 vrijwilliger bij Sociom. Vanaf 2019 is hij actief voor Eigen Kweek.

De heer (Albert) van Koot, Sint Agatha – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van Koot uit Sint Agatha was in 2021 40 jaar lid van imkervereniging in Oeffelt, waarvan 14 jaar als voorzitter en meer dan 20 jaar als bestuurslid. In zijn hoedanigheid als voorzitter van de Nederlandse bijenhoudersvereniging (NBV), afdeling Oeffelt heeft hij ervoor gezorgd dat in 2006 een fusie plaatsvond van diverse kleine bijenhoudersverenigingen tot de huidige NBV. Vanaf 1998 tot 2012 is hij voorzitter geweest van de Stichting Bijenstand De Vilt.

De heer J.M.M.J. (Jan) Peters, Sint Anthonis – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Peters was voorzitter van het internationale Pinkstertoernooi Sint Anthonis in de periode 1989 tot 1996. Eveneens was hij voorzitter van de Technische Commissie (TC) van 1997 tot 2002 van volleybalvereniging SOMAS/Activia. In 2002 werd hij lid van deze vereniging en tot 2009 was hij actief voor deze club. Van 2008 tot 2009 was hij vrijwilliger voor de stichting Vrienden van het Hospice-Huis Land van Cuijk. Hij is één van de medeoprichters van de Stichting FAST, die bestaat sinds 2016 en is opgericht vanuit de volleybalverenigingen Activia uit Sint Anthonis en Flamingo’s uit Gennep. Bij deze stichting is hij 5 jaar voorzitter. Vanaf 2015 is hij penningmeester van de stichting Cicero in Sint Anthonis. Eveneens is hij vanaf 2019 secretaris van de stichting Beit Jiddi in Nijmegen.