Korting op bouwgrond voor starters verhoogd

Bouwgrond lvc 2023


In de raadsvergadering van 2 februari werd het grondbeleid behandeld. CDA en Team Lokaal dienden een amendement in voor een hogere korting voor starterskavels, waardoor de korting op bouwgrond voor starters verder werd verhoogd van 10% naar 25%.

Het amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen. Woonstarters hebben het moeilijk op de Land van Cuijkse woningmarkt en komen nagenoeg niet aan bod. Aan de te geven korting zijn voorwaarden gesteld, zoals een anti-speculatiebeding. De partijen riepen het college daarnaast op om te zorgen voor daadwerkelijk meer aanbod van starterskavels en starterswoningen in de woningbouwplannen: “want een korting is mooi, maar daarvoor moeten er wel bouwlocaties beschikbaar zijn”.

Ook was er in de raad een brede steun voor de motie van Liberaal Land van Cuijk voor onderzoek naar de inzet van erfpacht en huurkoop voor starterswoningen. Donderdag bleek opnieuw dat het belang gezien van het verhogen van de woonkansen voor onze starters raadsbreed wordt gezien. De partijen hopen de komende jaren veel mooie plannen te gaan zien.