Jouw Land van Cuijk

kernen democratie LvC zorg

Wat vind jij belangrijk voor jouw kern?

Betaalbare woningen voor jong en oud. Zorgvoorzieningen voor ouderen. Scholen. Sport- en cultuurvoorzieningen. Verkeersveiligheid. De aantrekkelijkheid van het centrum. Zomaar een greep uit de vele onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in jouw kern of wijk. Een ‘bouwteam’ met inwoners heeft hier de afgelopen tijd over nagedacht. Dit bouwteam heeft de behoeften van jouw kern in beeld gebracht en er een curriculum vitae (KernenCV) van gemaakt. Herken jij je als inwoner in dit CV? Laat het ons weten! Reageer vóór zondag 6 maart op het KernenCV van jouw kern via de website www.onslandvancuijk.nl.

Elke kern doet ertoe

De gemeente Land van Cuijk bestaat uit 33 kernen. Stuk voor stuk met unieke kenmerken en trotse inwoners. De nieuwe gemeente Land van Cuijk vindt het belangrijk dat élke kern en wijk goed tot zijn recht komt. Daarom heeft de gemeente voor elke kern en wijk een bouwteam met inwoners gefaciliteerd. Dit bouwteam heeft de onderwerpen in kaart gebracht die het meest bij inwoners leven. De gemeente wil samen met de inwoners aan de slag met deze onderwerpen en gaat hierover (samenwerkings-)afspraken maken.

Reageer op jouw KernenCV

Je kunt het KernenCV van jouw kern bekijken vanaf maandag 14 februari tot en met zondag 6 maart. Je kunt reageren door jouw kern te selecteren op www.onslandvancuijk.nl en jouw reactie achter te laten.

Na zondag 6 maart zullen de bouwteams alle reacties verwerken in het definitieve KernenCV. Alle kernenCV’s tezamen worden aangeboden aan het gemeentebestuur van Land van Cuijk.

Meer informatie?

Ga naar www.onslandvancuijk.nl voor meer informatie over de kernendemocratie.