Informatiemarkt verbouwing gemeentehuis en vernieuwing Weijerplein

Gemeentehuis Land van Cuijk 2022

Op 21 maart organiseren we een informatiemarkt over de nieuwbouw en verbouwing van het gemeentehuis in Boxmeer, de vernieuwing  van het Weijerplein, met daarbij een extra parkeervoorziening. Het projectteam presenteert de conceptontwerpen en je wordt van harte uitgenodigd vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

Gemeentehuis

Eerder al werd besloten om de medewerkers van de gemeente Land van Cuijk in één centraal gebouw te huisvesten. De ervaring heeft geleerd dat dit efficiënter is en prettiger werkt. Het gemeentehuis van Boxmeer uitbreiden bleek de beste optie. Er is gekozen voor een toekomstbestendig en duurzaam concept dat past bij de tijd en ambities van het Land van Cuijk. Door het sluiten van uiteindelijk vier gemeentehuizen, levert de nieuwe huisvesting bovendien een besparing op voor de gemeente.

Weijerplein

Na het Weijerpark wordt ook het Weijerplein klimaatbestendiger gemaakt. Ook dit plein gaat een bijdrage leveren aan het tegengaan van wateroverlast bij hevige regenbuien. Het plein wordt ook groener om hittestress tegen te gaan.

Daarnaast zijn er meer parkeerplaatsen nodig vanwege de uitbreiding van het gemeentehuis. Meer werkplaatsen betekent namelijk automatisch dat er meer parkeergelegenheid moet worden gecreëerd. Om dat zo efficiënt mogelijk te doen, wordt er, op ongeveer de plaats waar jongerencentrum De Box heeft gestaan, een extra parkeervoorziening gemaakt. Een parkeervoorziening die past in de nieuwe te vergroenen omgeving van het plein. Omwonenden van het Weijerplein zijn al eerder uitgenodigd mee te denken over de verdere invulling van de conceptontwerpen.

Om alle belangstellenden tijd en ruimte te geven, willen we je vragen je aan te melden bij projectondersteuner Lieke Vogels via L.vogels@landvancuijk.nl. Graag hierbij aangeven dat je 21 maart aanwezig wilt zijn en in welk tijdsblok (1, 2 of 3). Ook voor andere vragen kun je terecht op dit mailadres.

Waar en wanneer?

De Weijer (Weijerzaal)

Maandag 21 maart

Tijdsblokken:

19.15 – 19.45
19.45 – 20.15
20.15 – 20.45

Meer informatie

Op www.gemeentelandvancuijk.nl/weijerplein en www.gemeentelandvancuijk.nl/weijerplein vind je vanaf woensdag 16 maart de conceptontwerpen en verdere informatie over de projecten.