Incidentele bijdrage controle coronatoegangsbewijs (CTB)

Airline passenger wear face mask at check in counter in airport with staff wear face shield. New normal concept of travel after Covid-19 pandemic

Publicatiedatum: Dinsdag 23 november 2021

De Rijksoverheid heeft de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) in het leven geroepen om bedrijven, verenigingen en instellingen, te ondersteunen bij de controle daarvan.

 • Voor professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon van €14,-.
 • Voor vrijwilligersorganisaties geldt een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding van €5,-.

Voorwaarden

De bijdrage vergoedt de kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die de CTB’s controleren of de controle daarvan bevorderen en vergemakkelijken (artikel 6.30 van de tijdelijke regeling) in gemeente Mill en Sint Hubert. De volgende kosten komen daarvoor in aanmerking:

 • Werkgeverslasten (loonkosten, vakantiegeld en dergelijke). Zie rekentool.
 • In geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage.
 • In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
 • Materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren.

Aanvraagtermijn

Aanvragen kunnen tot en met 10 december 2021 worden ingediend. Aanvragen die na 10 december 2021 binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de termijn van 22 september tot 31 december 2021. Hierbij maakt u een inschatting van het aantal uren controle op CTB tussen 10-31 december 2021.

U dient uw aanvraag “Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle CTB” per mail aan via info@gemeente-mill.nl ter attentie van het college van B&W. Deze dient ondertekend te zijn door een bevoegd persoon van uw organisatie.

Uw aanvraag bevat:

 • Het gevraagde subsidiebedrag
 • De rekentool als onderbouwing van het gevraagde subsidiebedrag
 • Facturen voor materiaal en/of externe inhuur.
 • NAW en bankgegevens van uw organisatie.
 • In geval van een horecagelegenheid: aantal vaste zitplaatsen.
 • In geval van een vrijwilligersorganisatie: bewijs van uitbetaling vrijwilligers indien voorhanden.

De getallen in de aanvraag dienen goed leesbaar te zijn.

Beoordeling

Nadat de aanvraagtermijn is verstreken zullen alle aanvragen worden beoordeeld. Daarna zal worden berekend of de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie toereikend is. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt een verdeling gemaakt naar rato van de ingediende aanvragen. Voor de gemeente Mill en Sint Hubert is in totaal €28.336,- beschikbaar.

U krijgt voor 31 januari 2022 bericht over de aan u toegekende subsidie.