Het sportakkoord
Budget voor jouw sportinitiatief

Budget sportinitiatief 2022

Sport zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ongeacht leeftijd, budget of bijvoorbeeld een beperking. Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. In het sportakkoord staan doelstellingen geformuleerd om dit waar te maken, met daaraan ook een uitvoeringsbudget verbonden. Iedereen met een sportief idee dat aansluit op deze doelen, maakt kans om hiervoor budget te ontvangen. Een kernteam, bestaande uit sport- en beweegaanbieders, onderwijsaanbieders, dorpsraadsleden en de gemeente, neemt een besluit over deze aanvraag.

Het sportakkoord is breed inzetbaar. Om je een voorbeeld te geven, spreken we met Peggy Kuijpers, van Dagbesteding De Huuskamer. Hier is het Sportakkoord ingezet voor de ‘Silverfit Mile fiets’, die het voor de gasten mogelijk maakt om virtueel door een zelf gekozen omgeving te fietsen. Door je eigen dorp of door je geliefde vakantieland. Net als op een echte fiets bepaalt je fietsbeweging hoe snel je voortbeweegt, in dit geval op het scherm. “Het is of je echt fietst door een landschap. Het stimuleert iedereen om te fietsen, maar het stimuleert ook om samen met anderen te praten over de omgeving”, licht mevrouw Kuijpers toe. In een interview vertelt mevrouw Kuijpers meer over haar ervaring met het Sportakkoord:

Hoe is het idee voor de Silverfit Mile fiets ontstaan?

“Een collega had deze fiets ergens gezien en door haar enthousiasme zijn we ons gaan verdiepen of het ook haalbaar zou kunnen zijn en of het een aanvulling zou kunnen zijn op ons programma. Dit was zeker belangrijk om te onderzoeken, omdat het een grote financiële aanschaf is. We zijn op locaties gaan kijken waar ze deze fiets al in bezit hadden en raakten steeds meer overtuigd en enthousiast. We hebben ook een duofiets die veelal in het voorjaar en de zomer gebruikt wordt, maar in de herfst en winter was het toch lastiger om buiten te gaan fietsen. De silverfit Mile ondervangt dit.”


Hoe heeft het Sportakkoord hierbij geholpen?

“Het sportakkoord heeft ons financieel een boost gegeven om het bedrag bij elkaar te krijgen.
We hadden al een paar jaar schenkingen apart gezet voor dit project en activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Door het sportakkoord in te schakelen hebben we het bedrag bij elkaar kunnen krijgen en konden we overgaan tot aanschaf.”

Waarom is beweging zo’n belangrijk onderdeel van Dagbesteding De Huuskamer?

“Beweging staat hoog in ons vaandel omdat het bewezen is dat veel bewegen goed is voor de hersenen. Bij voldoende beweging maken de hersenen een stofje aan dat je ook nog eens een fijn gevoel geeft. Tevens is groepsgewijs bewegen ook goed voor de onderlinge communicatie.
Bij beweging denken wij niet alleen aan sporten, maar ook aan bewegingsoefeningen om bijvoorbeeld zolang mogelijk zelf je haren te kunnen kammen of zelfstandig op te staan uit de stoel.”

Hoe reageerden de gasten op de Silverfit Mile fiets?

De gasten zijn erg enthousiast over deze Silverfit Mile fiets. De fiets wordt elke dag gebruikt en de gasten vinden het virtuele fietsen geweldig. Ze kunnen zelf het dorp of land kiezen waar ze willen gaan fietsen. In het begin werd thuis verteld dat ze gefietst hadden in Barcelona. Dit riep in het begin wel vragen op bij familieleden.. Er wordt ook in groepjes met elkaar gefietst (we hebben ook een vloerfiets erbij geplaatst) wat gesprekstof brengt en saamhorigheid. Bewegen gaat zoveel makkelijker als je bewegende beelden ziet en met elkaar in gesprek kunt gaan over wat er allemaal te zien is. Doordat de fiets in Oelbroeck staat waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, hopen we dat ouderen uit het dorp gebruik gaan maken van deze virtuele fiets, en dat er op deze manier een ontmoetingsplaats ontstaat voor de ouderen uit het dorp.”

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “In de gemeente Land van Cuijk gebeurt al veel goeds op het gebied van sport en bewegen. Het Sportakkoord biedt de kans om dit te versterken. Heb je dus een plan om sport voor meer mensen toegankelijk te maken? Meld je dan bij het Sportakkoord!”

[als slot, in een banner onder het artikel]

Wil je het Sportakkoord ook inzetten voor jouw sportinitiatief?
Op dit moment is er voor elke voormalige gemeente binnen het Land van Cuijk een lokaal Sportakkoord. Je vindt deze via www.gemeentelandvancuijk.nl/sportakkoord. Bekijk de voorwaarden en lever je idee aan. Zo maken we met elkaar sporten toegankelijk voor iedereen!

Wij waren erg blij dat we getipt werden over het sportakkoord. Het heeft ons echt geholpen om de laatste financiële impuls te geven zodat we konden overgaan tot aanschaf.“

Waarvoor kunnen mensen terecht bij Dagbesteding De Huuskamer?

“De gasten die onze dagbesteding bezoeken zijn gegarandeerd van een fijne, gezellige dag.
Iedere dag hebben wij een programma te bieden dat vijf speerpunten bevat: 1. Sport en beweging, 2. Geheugen, 3. Creativiteit, 4. Koken en bakken, 5. Sfeer en ontspanning.  De dagbesteding brengt gezelligheid, ontspanning en afleiding. Door met andere gasten samen iets te doen waar de interesse ligt, kan het samenzijn een verrijking zijn. Door de aanwezigheid van onze professionele medewerkers en vrijwilligers bieden wij een grote verscheidenheid aan activiteiten.”

“Kom gerust een kijkje nemen bij onze virtuele fiets, maak ook eens een virtuele fietstocht door mooie dorpen of landen en ga samen met onze gasten het gesprek aan.”